Seřízení mechanických kotoučových brzd

14.12.2020
Kotoučové brzdy ovládané lankem byly zpočátku vstupní branou do světa diskového brždění, obec bikerská k nim měla přece jen blíže – žádné obavy z náplní hydrauliky, snadná servisovatelnost, nižší hmotnost i pořizovací cena, mnohdy slušný výkon a v neposlední řadě i kompatibilita s naprostou většinou brzdových pák V-čelistí. Pak to chvíli vypadalo, že budou zcela vytlačeny z trhu tím, jak se hydraulické sestřičky zabydlovaly, ale postupem času a hlavně po odstranění dětských nemocí si našly své příznivce a je jasné, že o ně jen tak nepřijdou.

Jejich nastavení se díky lanku v mnohém podobá V-brzdám.U hydraulických systémů je vymezování vzdálenosti destiček od kotouče a kroku brzdové páky automatické, u mechaniky se musí tento úkon provádět manuálně. Destičky nepůsobí na kotouč rovnoměrně proti sobě jako u většiny hydraulik, ale jedna destička je vždy přitlačována ke kotouči a ten pak na druhou destičku pevně usazenou ve třmenu. Vzdálenost mezi ní a brzdovým kotoučem by tedy měla být co nejmenší, aby nedocházelo k jeho nadměrnému prohýbání. To může způsobit ztrátu brzdného účinku a také možné poškození kotouče. Správné nastavení mechanických brzd zvládne prakticky každý, kdo již má zkušenosti s nastavením V-systémů, navíc není potřeba většího dílenského vybavení. Postup nastavení se uplatní i při montáži nových brzd, v některých případech i při výměně brzdových destiček.

1. Povolíme šrouby třmenu brzdy a lanka, a současně zkontrolujeme naopak dotažení adaptérů k rámu a vidlici.

obr.: špatně

2. U pevně uložené brzdové destičky lze na zadní straně třmenu pomocí imbusového šroubu, nebo u některých modelů pouze rukou, nastavit její pozici. Tato destička by měla být co nejblíže třmenu brzdy, tedy co nejvíce zasunutá (to je důležité, neboť při postupném opotřebení destičky lze jejím posunem po šroubovici regulovat vzdálenost mezi ní a kotoučem).

obr.: správně

3. Po kontrole správného uložení kol v patkách a jejich pevného upnutí nejdříve nastavíme vzdálenost mezi kotoučem a pevnou destičkou. K tomu nám pomůže například kousek přeloženého papíru (ideální je použít vizitku). Ten vložíme mezi destičku a kotouč, třmen mírně přitlačíme ke kotouči a pevně dotáhneme k adaptéru. Pokud zatočíme kolem, kotouč by neměl (za předpokladu, že je rovný) o destičku škrtat.

4. Seřizovací šrouby na brzdových pákách zašroubujeme, ale ne zcela, ponecháme tak 1–2 otáčky, stejně tak i na třmenu brzdy, tedy pokud je jimi vybaven. Tyto šrouby neslouží k hlavnímu nastavení brzd, ale pouze k drobnému doladění jejich kroku. V případě, že budou vyšroubovány přespříliš, hrozí jejich vylomení ze závitu, a současně se zbavíte možnosti snadné regulace kroku brzdy třeba při jízdě nebo při delším výletě.

5. Lanko po promazání bovdenu protáhneme třmenem a lehce utáhneme. Zmáčkneme brzdovou páku a zjistíme její krok. Pokud je příliš dlouhý, lanko ve třmenu povolíme a upravíme jeho délku. Postup je prakticky totožný se seřizováním V-brzd.

6. Pokud je krok brzdové páky vyhovující (brzda by neměla zabírat hned zpočátku, ale ani na samotném konci kroku), překontrolujeme pevné dotažení všech šroubů. Stejný krok obou pák docílíme pomocí seřizovacích šroubů, které je poté nutné dobře dotáhnout pojistnou maticí. Výsledkem této akce by měl být optimální krok brzdové páky bez škrtání kotouče o destičky.

Tip: Po 100–150 ujetých kilometrech překontrolujte dotažení všech šroubů a pokud je to nutné, pak i znovu upravte krok brzdové páky. Tím, jak se destičky opotřebovávají, zvětšuje se i vzdálenost mezi nimi a brzdovým kotoučem. Nezapomínejte proto také na nastavení (přiblížení) pevné brzdové destičky ke kotouči pomocí stavěcího mechanizmu na zadní straně třmenu.

Připravil: André Vebr Foto: Velo

oblast dotazu

2 komentářů

Klikněte zde pro vložení komentáře

  1. karel kváš (karel.kvas@***) napsal:

    jak vypadá inbus klíč pro seřízení mezery destičky na zadním kole

    1. Jan (Glenr@***) napsal:

      Normální inbus je dobré aby byl delší, aby ses dostal dobře k matce přes výplet kola. Velikost inbus si nepamatuji

Menu