Zkrácení hadičky hydraulických kotoučových brzd, odvzdušnění

14.12.2020
Kotoučové brzdy v současné době nemusí o svých kvalitách již nikoho přesvědčovat. Místo obvyklého výčtu výhod tak pouze konstatujme, že kdo se jednou svezl na kole vybaveném hydraulickými brzdami, k lankům a bovdenům se vrací již jen stěží. Servis hydraulických kotoučových brzd je však o něco složitější, než je tomu u mechanické konkurence. Nové brzdy se někdy prodávají bez náplně, systém, který máme na kole již delší dobu, zpravidla vyžaduje výměnu brzdové kapaliny a odvzdušnění, někdy nastane nutnost zkrátit hadičku. Nejjednodušší je samozřejmě svěřit tyto úkony odbornému servisu. Pokud ale chceme získat novou dovednost, můžeme je zvládnout i v domácích podmínkách. Doporučujeme před zásahem koupi odvzdušňovací sady. Volit můžeme mezi originálním příslušenstvím od výrobce brzd a některou z univerzálních sad. Při troše snahy si sadu k některým typům můžeme vyrobit sami. Otázkou však je, zda ušetřené finance vyváží obětovaný čas a menší komfort práce. Přenos síly zajišťuje brzdová kapalina nebo minerální olej. Zatímco minerální oleje se vlastnostmi příliš neliší, u brzdových kapalin musíme znát hodnotu jejich DOT. Tato je dělí do tříd podle bodu varu. Vždy je nutné použít kapalinu doporučenou výrobcem, přičemž tento údaj zpravidla nalezneme na brzdové páce. Platí, že kapaliny DOT 3 a 4 jsou vzájemně mísitelné, nedají se však mísit s DOT 5. Kapalinu DOT 5.1 s kapalinami DOT 3 a 4 mísit lze. Pokud nemáme jistotu, která kapalina v systému je, vyměníme raději všechnu. Při manipulaci je třeba dávat pozor, protože kapalina bývá velmi agresivní. To se může projevit i v případě, že použijeme odvzdušňovací sadu určenou pro minerální oleje. Systém uchycení hadičky v páce a třmenu se může u různých výrobců lišit. Zpravidla se používá jehla vsunutá do hadičky spolu s kovovým válečkem (tzv. olivou) a převlečnou maticí. Zakončení však může vypadat i jinak. Často se užívá například koncovka ve tvaru banja. U nových brzd bývá zakončení přiloženo, pro úpravu délky již funkčního vedení jej musíme zakoupit zvlášť. Přinejmenším oliva se montáží zdeformuje a není možné ji znovu použít.
Žebříček náročnosti zásahu Je praktickým pomocníkem při rozhodování, kterou z oprav je snadné provést doma a se kterou se již vyplatí navštívit servis.

  • 0 – minimální náročnost
  • 5 – akce pro průměrně zdatného mechanika
  • 10 – nastal čas navštívit servis

Potřebné nářadí:

  • odvzdušňovací sada
  • štípačky
  • křížový šroubovák, případně torxní či imbusový klíč a stranový klíč menších rozměrů (vše dle výrobce a provedení)

1. Mnoha problémům při seřizování brzdy předejdeme kontrolou návarků pro uchycení třmene. Pokud jsou nerovné nebo znečištěné barvou, nemusí být destičky s kotoučem rovnoběžné. To se projeví například jejich přidrháváním a nerovnoměrným sjížděním. V servisu nám proto mohou dosedací plochy zafrézovat.

2. Namontujeme brzdovou páku a třmen, poté naměříme potřebnou délku hadičky. I zde platí ono známé: dvakrát měř, jednou řež. Ke zkracování hadiček slouží speciální přípravek, postačí ale i ostré kleště nebo nůž.

3. Do hadičky vložíme novou jehlu a navlékneme novou olivu (lze pořídit jak originální, tak i z druhovýroby) a vše zajistíme maticí. Poté uchytíme hadičku ve třmeni a brzdové páce.

4. Nastavíme páku tak, aby odvzdušňovací šroubek směřoval kolmo vzhůru (u jiných typů tak, aby byl okraj expanzní nádobky vodorovně). Odstraníme víčko a nasadíme odvzdušňovací adaptér dle konkrétní značky a modelu. Lze se obejít i bez něj a použít jakoukoliv nádobku k zachycení přetékající kapaliny, ale pozor – znečistíte minimálně celou páku a některé brzdové kapaliny jsou agresivní a mohou poškodit lak či povrch komponentů.

5. Zatlačíme pístky do třmene. V ideálním případě k tomu použijeme staré destičky. U nových hrozí, že je šroubovákem omačkáme. Při plnění systému je navíc velké riziko, že je potřísníme kapalinou. V tom případě je nutná jejich výměna. Pokud staré destičky nemáme, postupujeme při zatlačování pístků velmi opatrně. Nové destičky můžeme při práci ochránit, obalíme-li třmen hadrem.

6. Nasadíme hadičku na plnící šroubek třmene a povolíme jej (například u Hayesu pouze o přibližně čtvrtinu otáčky). Nyní můžeme začít plnit systém kapalinou. K tomu použijeme nejlépe originální sadu, případně ale i stříkačku s hadičkou o průměru odpovídajícím plnícímu šroubku.

7. Když začne kapalina vytékat z páky, opakovaně zabrzdíme a necháme páku, aby se samovolně vrátila do původní polohy. Pokračujeme v plnění, dokud nepřestanou ze systému vycházet bublinky. Odvzdušnění lze urychlit tím, že poklepeme na hadičky.

8. Utáhneme plnící šroubek a vyzkoušíme chod páky. Okamžik kontaktu destiček a kotouče by měl být na páce jasně znatelný. Pokud tomu tak není, je uvnitř systému pravděpodobně ještě vzduch a musíme v odvzdušnění pokračovat.

9. Když dosáhneme požadovaného chodu, odstraníme odvzdušňovací adaptéry a zašroubováním odvzdušňovacího šroubku (zakrytím expanzní nádobky) uzavřeme systém.

Karel Kuchler, foto: Štěpán Hájíček

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu