Předání štafety

8.10.2020

Vážení a milí cykloturisté, čtenáři našeho časopisu, přátelé,

když jsme před lety přebírali tento titul od jeho zakladatelů, netušili jsme, na jak dlouho s ním, a tím pádem i s Vámi, spojíme své životy. Ani ve snu nás nenapadlo, kolik nádherných míst navštívíme, kolik skvělých lidí poznáme, kolik nezapomenutelných příběhů prožijeme a kolik let bude naše společná cesta trvat. My jsme se ocitli na jejím konci. Vydavatelství V-Press se rozhodlo vydávání časopisu ukončit tímto posledním číslem roku 2020.

O další vydavání Cykloturistiky na základě licenční dohody projevila zájem její dlouholetá šéfredaktorka Slávka Chrpová, jíž vše předáváme a držíme jí z celého srdce palce. Veškeré další kontakty, včetně předplatného, již budou směřovat na ni.

Byly to skvělé roky. Děkujeme Vám za ně! Jsme přesvědčeni, že lidé budou jezdit na kolech i číst v každé době. Jezděte a čtěte! Radujte se a bavte se! Přejeme Vám všem, i Slávce, mnoho zdaru.

Martin Raufer

 

Jde o důvěru, odpovědnost a odvahu

Milí čtenáři, mnozí z vás jsou už velmi dlouho součástí naší cykloturistické rodiny. Někteří léta, někteří třeba jen rok. Rodina je právě teď v této době symbolem jistoty a důvěry. Možná si pamatujete z táborů nebo nějaké teambuldingové akce hru z názvem pád důvěry. To se jeden člověk postaví na vyvýšené místo a otočí se zády, pod ním si stoupne skupina do dvou řad vzdálených na předpažení. Vytvoří tak záchrannou plošinu. Člověk pak jako prkno padá na tuto plošinu z lidských rukou. Důležité je, aby všichni měli paže v pohotovosti a řada byla dostatečně dlouhá, jinak může dojít k pádu. V této hře jde právě o důvěru, ale také odpovědnost a odvahu. Tak nějak jsme na tom teď společně také. Já stojím na vyvýšeném místě a doufám, že pode mnou budou vaše připravené ruce a že jejich řada bude přiměřeně dlouhá. Jde o to převzít část odpovědnosti, a pokud se dál s námi chcete „projíždět“ dalekými i blízkými kraji, dovědět se, co je nového, co se kde koná, poučit se o technických zajímavostech, nebo se jen tak začíst do literárních dílek našich zdatných autorů, stačí jediné – zakoupit si předplatné či ho někomu darovat, nebo se podělit o informaci o Cykloturistice se svými kamarády či známými, kteří sami jezdí na kole, ale časopis neodebírají. Bez vás to nezvládneme.

SONY DSC

K této hře je potřeba také odvaha padajícího. Chvíli trvalo, než jsem našla síly a odhodlala se. Ale nástrah a komplikací, které mě od tohoto skoku odrazovaly, bylo nakonec méně, než důvodů, které mě přiměly skočit. Především je tady tradice 26 let. A tradice se mají dodržovat, protože dodávají jistotu v dnešním nejistém světě.

Je tu také sounáležitost s vámi čtenáři, s tím, že vás každým číslem s kolegy obohatíme, inspirujeme, pobavíme. To je pro nás všechny zadostiučinění a pocit ušlechtilé práce.

A pak jsou tu právě autoři, pro něž je psaní pro Cykloturistiku srdeční záležitostí. Ti se rozhodli tu být dál se mnou, s vámi a podpořit tak další roky vydávání časopisu. Jejich podpora byl pro mě jeden z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodla do tak nesnadného úkolu v nejisté době pustit. Tím druhým hlavním důvodem byla vstřícnost a velkorysost majitelů vydavatelství V-Press. S nimi budeme dál v kontaktu a plánujeme i další spolupráci. Věřím, že se v únoru znovu potkáme na stránkách tohoto periodika.

 

Slávka Chrpová

 

Bez vaší pomoci a ochoty šířit dobré jméno časopisu Cykloturistika se její další vydávání neobejde.

 

 

 

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu