Pojištění na cesty pro celý rok

5.3.2018

Podivná voda z kohoutku, tropické choroby, neobvyklé jídlo, občanské nepokoje nebo živelní pohroma –  na cestách můžete narazit na mnoho nečekaných situací, které mohou vést k onemocnění či vás mohou ohrozit na životě. Nikdo o takovou situaci nestojí, ale bohužel nikdo ji také nedokáže úplně vyloučit. I když uděláme pro prevenci maximum, bez pojištění na cestách hazardujeme se zdravím i s peněženkou.

 

text Dana Jakoubková

foto autorka

 

Cestovní pojištění se stalo naprosto běžnou součástí naší dovolené. Pokud však jezdíte do zahraničí pravidelně a často, pak je pro vás určitě výhodnější uzavřít dlouhodobé cestovní pojištění s dobou platnosti až jeden rok. Možná namítnete, že využíváte pojištění k platební kartě, o kterém jsme vás informovali v loňském vydání Dovolené na kole. To má však zásadní nevýhody, o nichž jsme rovněž psali, a to nízké limity plnění, vyšší spoluúčast nebo výluky některých cykloaktivit. S celoročním komerčním pojištěním se však těmto omezením dokážete vyhnout.

Při zjišťování podmínek pro celoroční cestovní pojištění jsme si udělali srovnání, jak se přístup komerčních pojišťoven k pojištění cyklistů za poslední čtyři roky změnil, či alespoň posunul. Výsledkem zjištění je, že v mnoha ohledech jsou stále tam, kde byly v době, kdy jsme v Dovolené na kole o pojištění psali poprvé. Stále tak existují pojišťovny, které ježdění mimo značené stezky zahrnují pod rizikové sporty, některé stále neumějí specifikovat například MTB, o rozdílu mezi cyklostezkou a cyklotrasou ani nemluvě. Zde pár perliček:

Pojišťovna A: Jízdu na kole můžeme pojistit, ale i nepojistit ve všech možných variantách.

Komentář redakce: Hodnota informace, od které se opravdu dá odpíchnout…

Pojišťovna B: Pojistíme cykloturistiku s přiměřenou výstrojí na sjízdných, povolených cestách.

Komentář redakce: Kde je definován výraz „přiměřenou“, jak posoudit cyklistickou sjízdnost a co si představit pod slovem „povolených“?

Pojišťovna C: Za horskou se cykloturistika považuje od chvíle, kdy je nutno použít jakýchkoliv pomůcek k jejímu provozování.

Komentář redakce: Tato formulace by jistě vyhrála v soutěži Vejšplecht týdne.

Některé pojišťovny dokonce na můj dotaz ohledně cestovního pojištění cykloturistiky vyjádřily názor, že tento typ obecně nepojišťují a je třeba sjednat si individuální podmínky na konkrétní cyklocestu. Proto je nutné si při sjednávání pozorně přečíst smluvní ujednání a ujistit se, že kryjí cyklistiku, případně zvláštní – a pojišťovnu od pojišťovny jiná – rizika vašeho pobytu v zahraničí.

Další otázkou, kterou byste měli pojišťovně položit, je, co vše je zahrnuto v základní sazbě pojištění. V některých zemích, respektive tam, kde bude třeba zásah vrtulníku, nemusí být doprava do zdravotnického zařízení zahrnuta v základní sazbě. To se vám může přihodit třeba v rakouských Alpách nebo slovenských Tatrách.

Nejdůležitější složkou cestovního pojištění je pak položka léčebné výlohy, která pokrývá obvykle nezbytné náklady na lékařské ošetření, léčbu včetně hospitalizace, operaci, nutné zubní ošetření, léky, a v některých případech i přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení, převoz do místa trvalého bydliště, v případě smrti i náklady na převoz tělesných ostatků zpět do ČR či pohřeb v zahraničí. Výše krytí (plnění) pojištění léčebných výloh a výše spoluúčasti nabízí tolik variant, že se je nepodařilo vtěsnat do tabulek a budete si je muset individuálně ověřit dle zvoleného pojištění.

Proč využít komerčního cestovního pojištění

Náklady na léčbu v některých cizích zemích mnohonásobně převyšují náklady na léčbu v ČR. I když mají naši občané při pobytu ve státech Evropské unie nárok na zdravotní péči na účet svých zdravotních pojišťoven (Evropský zdravotní průkaz) a lékaři v daném státě mají povinnost ošetřit vás za stejných podmínek jako místní pojištěnce, v mnoha případech je vyžadována vysoká spoluúčast, kterou zdravotní pojišťovny nehradí, respektive za vás uhradí pouze tolik, kolik běžně hradí lokální zdravotní pojišťovny. Z EZP také není kryta repatriace zpět do vlasti. Nejedná se tedy o bezplatnou zdravotní péči a ve většině případů tak určitě neušetříte.

Na cestách však nehrozí jen zdravotní rizika, ale třeba i krádež zavazadel, jejich ztráta při letecké dopravě, riziko neúmyslného způsobení škody třetí osobě, riziko úrazu, storno a další situace. A právě ty mohou být pokryté z komerčního cestovního pojištění.

Připravili jsme pro vás proto přehled dlouhodobého pojištění vybraných komerčních pojišťoven (Allianz, Česká pojišťovna, Pojišťovna ČSOB, Direct, Generali, Pojišťovna Komerční banky, Kooperativa, Pojišťovna VZP a Uniqua), a protože jste moderní cestovatelé a doba „si to žádá“, tak i několik tipů na aplikace pro chytré telefony a tablety týkající se vašeho zdraví a bezpečí na cestách.

 

Mobilní aplikace

Aplikace pro chytré telefony a tablety přinesly cestovatelům značné zjednodušení jak při plánování cesty, tak i řešení potíží na místě v dané zemi. Málokdo například dokáže posoudit, zda mu v zahraničí bude stačit Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), nebo zda potřebuje komerční cestovní pojištění. Dobrodružnější cestovatele zase bude zajímat, které země jsou rizikové co do bezpečnosti, případně jestli jsou zařazené mezi válečné zóny. Některé aplikace dokonce přinášejí aktuální informace, co se týká živelních pohrom nebo potenciálně rizikových potravin v dané zemi. Zde malý výčet z těch, které jsou ke stažení na Google Play (pro operační systém Android), z App Store (pro operační systém iOS) nebo Microsoft Store (pro operační systém Windows Phone).

 

Aplikace Záchranka / zdarma

Android / iOS / Windows Phone

Aplikace nabízí unikátní kombinaci funkcí – v případě nouze stiskem jediného tlačítka kontaktujete Zdravotnickou záchrannou službu. Záchranářům tím automaticky odcházejí informace o vaší přesné poloze prostřednictvím systému GPS, systému Wi-Fi nebo i prostřednictvím standardní mobilní sítě a užitečné informace o vás, pokud jste je do aplikace předvyplnili – například zda máte alergii či s čím se léčíte a podobně. Telefonický hovor a data se posílají přímo na pult operátorky záchranné služby spolu s informací, kolik energie zbývá baterii ve vašem přístroji. Největším přínosem aplikace je její využití v případech, kdy volající nedokáže popsat, kde přesně se nachází. Jde zejména o situace, kdy se volající nachází mimo dosah měst, v přírodě, kde je popis místa vždy obtížnější a zdlouhavější, nebo na dálnici, pokud si nevšímáte, na kterém jste právě kilometru či kterou pumpu jste zrovna minuli, případně nejste sami schopni mluvit. Takováto volání výrazně zrychlí příjezd pomoci. Když totiž zavoláte prostřednictvím svého mobilního telefonu na linku 155, vidí záchranná služba jen nejbližší vysílací stanici mobilního signálu. Jde tak o lokalizaci v okruhu stovek metrů. V otevřeném terénu tato nepřesnost dosahuje ale až dvaceti kilometrů. Při některých těžkých poraněních hraje však roli každá minuta a Záchranka vás lokalizuje s přesností na metry. Pokud aplikaci použijete v oblasti hor, budou vaše údaje předány i Horské službě dané oblasti (ta má i vlastní appku s mnoha dalšími praktickými funkcemi, viz dále).

Aplikace obsahuje i speciální úpravy pro neslyšící a nevidomé, modul lokátor, kterým jednoduše zjistíte svoji přesnou GPS polohu a najdete nejbližší automatizovaný externí defibrilátor /AED/, lékařskou, zubní či lékárenskou pohotovost. Aplikace přehledně zobrazuje body zájmu s možností rychlé navigace na dané místo. K dispozici je také jak interaktivní návod první pomoci, tak jednotlivé postupy k poskytnutí pomoci v konkrétních situacích. Nemáte-li v mobilním telefonu internet, lze ji odeslat prostřednictvím SMS zprávy přímo na dispečink krajské Zdravotnické záchranné služby. V aplikaci můžete rovněž zadat dočasnou informaci v záložce Můj profil o tom, kam vyrážíte, na které trase jste, kolik vás je nebo barvu vaší helmy, což záchranářům usnadní práci, a především urychlí případnou záchranu. Zároveň můžete vyplnit kontakt na nejbližší osobu. Kromě ČR je aplikace plně funkční včetně odesílání polohy ve stejné podobě jako u nás, spolu s dalšími informacemi i v Rakousku, v jednání je zavedení na Slovensku, v ostatních zemích automaticky vytáčí pouze tísňovou linku dané země EU. Aplikace nabízí češtinu a angličtinu.

 

KZP na cesty / zdarma

Android / iOS

Je určená zejména pro turisty cestující do států EU, EHP, Švýcarska, Albánie, Černé Hory, Makedonie, Srbska a Turecka a shrnuje vaše nároky v těchto zemích. Aplikace poradí, jak s Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC) získat zdravotní péči v Evropě, jak najít v konkrétní zemi nejbližší zdravotnické zařízení, jaká spoluúčast se platí u zahraničního lékaře nebo na koho se obrátit v případě nouze. KZP na cesty dále nabízí i srovnání výhod a nevýhod EHIC průkazu a komerčního cestovního připojištění. Výhodou EHIC například je, že nezná maximální limit plnění, jako je tomu u komerčního pojištění, a mohou ho v případě potřeby využít i nastávající maminky, případně chronicky nemocní pacienti, kterým je možnost cestovního připojištění upřena, respektive spadají do takzvaných výluk. Komerční cestovní připojištění ale zase zpravidla uhradí spoluúčast pacienta na lékařské péči při hospitalizaci nebo převoz zpět do ČR. V aplikaci lze nalézt specifické informace pro jednotlivé státy, které jsou průběžně aktualizovány, ale i obecné informace o fungování systémů zdravotního pojištění v Evropské unii. Například jak má být člověk pojištěn, pokud bydlí v ČR, ale pracuje v jiném státě, nebo pokud se hodlá na důchod z ČR odstěhovat.

Úplné informace lze vyhledat i na www.kancelarzp.cz.

 

Moje Evropská / zdarma, určena majitelům celoročního pojištění ERV MultiTrip

Android / iOS

Aplikace ERV Evropské pojišťovny je vlastně pojistkou v mobilu a nabízí zjednodušení pojistného úřadu. Díky ní můžete mít všechny dokumenty ke komerčnímu cestovnímu pojištění včetně „kartičky“ a pojistných podmínek vždy po ruce a zbavíte se opatrování papírů, ba dokonce si je můžete uložit v kopii do virtuálního trezoru. Aplikace nabízí i seznam rizikových a válečných oblastí či praktické rady cestovatelům. V případě potřeby pak už jen stačí stisknout tlačítko asistenční služby a hned voláte nebo si necháte zavolat zpět.

Další mobilní aplikace a tabulky s přehledem  podmínek všech na trhu dostupných pojištoven pojištění na cesty na celý rok najdete  v tištěné verzi nebo na www.alza.cz či www.floowie.com/cs/vpress/publikace

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu