Co vše obnáší příprava ISOMA 1000 Miles Adventure

30.6.2015
<p>V současné době příprava závodu ISOMA 1000 miles adventure vrcholí. V kanceláři Jana Kopky v Jablonci je teď rušno a dolaďují se poslední detaily, urgujeme poslední povolenky, dočištění trasy a nahrání na internet, evidence dobrovolníků a jejich nasazení v terénu, komunikace s dodavateli a mnoho dalšího. Pracuje se zde každý den a posledních několik týdnů není na volno a víkendy ani pomyšlení. Pracovní tempo se zvyšuje a všichni se snaží, aby se celoroční přípravy vyvedly.</p>

Závod začíná již za méně než týden, v neděli 5. července 2015 v 15.00 hodin. Závod odstartuje v obci Nová Sedlica na nejvýchodnějším možném místě Slovenska poblíž slovensko-polsko-ukrajinských hranic a skončí po překonání přibližně 1000 mil na západě Čech v obci Skalná v Chebském výběžku. Po zdolání zhruba poloviny trasy je připraven také Finish 500 v areálu X-park ve Františkově v Jeseníkách.

Ráda bych Vám alespoň letmo přiblížila náročný proces přípravy tohoto jedinečného extrémního závodu.

Hned na podzim, po závěrečné afterparty se vydává Jan Kopka se svým týmem do terénu. Jsou dvě varianty trasy, jedna ze západu na východ pro každý sudý rok a ta druhá, letošní, z východu na západ pro liché roky. I tak dochází každoročně ke změnám díky připomínkám závodníků nebo „chráněnek“, nebo ke „zlepšování“ z vlastní iniciativy. Poté, co je trasa hotova, přichází na řadu nejzdlouhavější, a dá se říci, že i nejnáročnější proces, a to získávání všech povolení. Tato krásná, ale také velice náročná trasa vede přes mnoho chráněných území, státních i soukromých lesů. Každá ze zemí má navíc různé zákony, a podle toho se liší i druhy povolení.

Na Slovensku není proces natolik zdlouhavý, je nutné získat souhlas od Lesů SR . Poté se projednává výjimka ze zákona o pohybu na území chráněných krajinných oblastí. Každoročně nás upozorňují na vysoký výskyt medvědů, o čemž závodníky neustále informujeme před závodem i na startu, kde od nás dostanou i rolničky.

V České republice je tato fáze značně náročnější. Je potřeba souhlas jednotlivých majitelů lesů s pohybem větší skupiny cyklistů a zvlášť také povolení pro vjezd doprovodných automobilů. Poté nám trasu odsouhlasí Lesy ČR. Pro průjezd přes CHKO a NP je potřeba také speciální povolení. Když jsou tyto podmínky splněny, posílají se oznámení o hromadné organizované akci na jednotlivé kraje, přes které závodníci projíždí. Další papírování představuje komunikace s obcemi a městy na trase. Při nezískání povolení jednoho z orgánů je potřeba začít od úplného začátku. Navrhnout novou trasu, zkontrolovat v terénu a rozeslat nové žádosti. Po ukončení tohoto procesu se vydávají traseři opět do terénu a zaznamenávají trasu načisto přímo na přístroje GPS.

Celoroční práci představuje i zajišťování partnerů akce, krátkodobých pracovníků a dobrovolníků, bez jejichž podpory a pomoci by nebylo možné takto náročný závod uspořádat. Během závodu se přesouvají stovky kilogramů materiálu a pití a pracuje na 50 lidí! Další povinností organizátorů je být neustále k dispozici pro otázky závodníkům nebo zájemcům či mediím.

Ani zajištění společné dopravy na východ není úplně jednoduché. České dráhy pro nás zapojují extra vagon. Z Humenného se závodníci přesunou autobusy a kola náklaďáky dalších 80 km na východ do místa startu v rusínské obci Nová Sedlica. V letošním roce se pokusí překonat celých 1000 mil nebo alespoň zkácenou variantu 500 mil 150 cyklistů, chodců, koloběžkařů a dalších dobrodruhů ze 7 zemí světa. Tuto výzvu se pokusí splnit ženy i muži ve věku 21–68 let.

Spousta dalších milovníků extrému stále čeká v pořadníku na případné uvolnění míst. Možnost registrovat se do závodu mají přednostně účastníci předchozího ročníku vždy na afterparty konané v září. Pro ostatní je zahájení registrace na Nový rok, přesněji 1. 1. v 0.00. Možná z tohoto důvodu se na startu každoročně objevuje tolik dobrodruhů, přeci jen na Nový rok se jednoduše dávají na první pohled bláznivá předsevzetí. V letošním roce byl maximální počet závodníků naplněn již po 3 minutách registrace.

Vybavení závodníků je na každém. V pravidlech závodu je pouze přehled povinného vybavení pro závod, mezi něž patří například GPS navigace, buzola, nůž, provaz, agresivní podpalovač, pepřák proti zvířatům, termoizolační fólie a další. Je nutné mít toto vybavení stále u sebe. Rolničky kvůli medvědům závodníci dostanou od organizátora.

Na trase se nachází 3 checkpointy, na kterých je možnost odpočinku, pití nebo i vyspání se v připravených stanech. Mají zde i své předem připravené balíčky s bateriemi, které jim sem dopravíme ze startu.

Během závodu jsou účastníci povinni se denně hlásit pomocí SMS, kde uvedou svou polohu a fyzický i psychický stav. Jako každý rok je zajímavé sledovat stavy naprosté euforie ale také depresí a stesku, překonání svých sil a získání nových zkušeností a pocitů, které lze zažít jen na závodu tohoto typu. Tyto zprávy budou denně aktualizované v průběhu závodu na stránkách www.1000miles.cz, kde veřejnost může tuto REALITY SHOW sledovat.

(tz)

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu