Kalendář Cyclepassion 2011 je na světě

2.12.2010

cyclepassion – video

zdroj: www.youtube.com/watch?…


var so = new SWFObject(‚http://ww­w.ivelo.cz/dow­nload/player.swf‘,‚mpl‘,­‚630‘,‚380‘,‚9‘);
so.addParam(‚a­llowfullscreen‘,‚tru­e‘);
so.addParam(‚a­llowscriptacces­s‘,‚always‘);
so.addParam(‚wmo­de‘,‚opaque‘);
so.addVariable(‚fi­le‘,‚http://www­.youtube.com/wat­ch?v=TmZZjGBlh7s‘);
so.addVariable(‚i­mage‘,‚http://­zpravodajstvi­.ivelo.cz/img/1387/cy­clepassion.jpg‘);
so.addVariable(‚stret­ching‘,‚fill‘);
so.write(‚medi­aspace‘); 

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu