Přihlášky do Čemby spuštěny

21.1.2011
<!-- Generated by XStandard version 2.0.0.0 on 2011-01-27T11:30:36 --> <p>Nový výkonný výbor, zvolený na mimořádné členské schůzi minulou neděli v Brně, spustil na stránkách <a href="http://www.cemba.eu/">www.cemba.eu</a> přihlašování nových členů a obnovu členství členů minulých. Zprovozněna je i základní podoba www stránek, jejich minulou verzi, stejně tak jako veškerý majetek a agendu zatím bývalé vedeni odmítá vydat.</p>

Výkonný výbor dnes zaslal bývalým členům Čemby tento mail:

V návaznosti na mimořádnou členskou schůzi, která proběhla za účasti 54 členů (historicky snad nejpočetnější), v klidné a konstruktivní atmosféře, v neděli 16.1.2011 v Brně, si Vám dovoluji oznámit, že předsedou sdružení byl zvolen Václav Volráb, dalšími členy výkonného výboru se stali Sandra Tejnecká, Zdeněk Tomica, Jiří Bartoň a Aleš Linhart. Dále byla na schůzi schválena změna sídla sdružení na:
Česká Mountainbiková Asociace, o.s., IČO:28552075, se sídlem Záhřebská 25, 120 00 Praha 2
Notářsky ověřený zápis z mimořádné členské schůze si můžete přečíst zde

Chtěl bych poděkovat všem, kteří podpořili nastartované změny v ČeMBA. Nastávající období nebude jednoduché, začínáme v podstatě od začátku, nicméně však věřím, že společně vykročíme za vytyčenými cíli.

Vzhledem k blížícímu se konci termínu pro prodloužení členství bych chtěl apelovat na Vás členy sdružení, PRODLUŽTE VAŠE STÁVAJÍCÍ ČLENSTVÍ ZAPLACENÍM ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU PRO ROK 2011. Jste to nejcennější, co ČeMBA má. Každého člena si velmi vážíme. Výše členského příspěvku zůstala nezměněna, tedy 290 Kč, respektive 150 Kč pro věkovou kategorii 15–21 let včetně. Pro platby členských příspěvků byl zřízen nový účet a je nutná nová registrace každého člena. Pokladníkem sdružení byl nově, na prvním zasedání Výkonného výboru, zvolen Mgr. Ing. Zdeněk Tomica.

Formulář pro prodloužení členství včetně detailů potřebných pro provedení platby je zde.

Málo kdo z nás může být významným sponzorem a věnovat ČeMBě velký obnos, ale každý mámé známé nebo příbuzné, kteří se mohou stát členy a 290 Kč je pro ně přijatelná cena za pocit, že podpořili něco užitečného. Pracujme na tom všichni. Bez vaší podpory a bez dostatečné členské základny nebude mít ČeMBA ten pravý mandát pro rozvoj a podporu terénní cyklistiky v České republice. Vy jste ČeMBA a ČeMBA je sdružení vás, terénních cyklistů. Pokusme se proto všichni získat další členy. Organizaci chránící zájmy terénních cyklistů potřebujeme víc, než jsme dnes schopni vůbec domyslet, její význam bude v budoucnu významně růst, to je jisté. Samozřejmě lze zaplatit i více, než je stanovený příspěvek, přispět formou finančního daru, který bude řádně evidován.

Peníze jsou důležité, neméně důležitá je ale spolupráce, šíře názorů a podnětů. Jde nám o větší zapojení členů do dění, popřemýšlej proto, prosím, nad touto výzvou, a pokud najdeš chuť na to být mnohem aktivnějším členem, v přihlášce zaškrtni příslušnou volbu a nabídni svoje schopnosti či zkušenosti ku prospěchu všech ostatních. 

S přátelským pozdravem,

Václav Volráb
předseda ČeMBA, o.s.

vaclav.volrab@cem­ba.eu
www.cemba.eu

 

P.S.

Zde si můžete přečíst více o jednotlivých členech nového výkonného výboru. Předsedou je Václav Volráb a členy Sandra Tejnecká, Jiří Bartoň, Zdeněk Tomica a Aleš Linhart.

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu