Velo končí s ČeMBou? Nebo s Kvasničkou?

19.8.2010
<!-- Generated by XStandard version 2.0.0.0 on 2010-08-25T15:55:44 --> <p>V novém časopisu Velo, které se právě dostalo do prodejen, je oznámení o ukončení spolupráce Vela s českou mountainbikovou asociací ČeMBA. Problémem, který je pro redakci nepřekonatelný, je střet zájmů v podobě hlavní osoby, předsedy asociace Tomáše Kvasničky, který si založil soukromou společnost s oborem činnosti stejným, jako má asociace, již je předsedou a kterou je placen z příspěvků členů a partnerů. Dalším nepřijatelným krokem je pokus o patentové chránění slova singltrek na soukromou osobu Tomáš Kvasnička. Celý text, který vyšel ve Velu, je zde. A logo ČeMBA na titulce nového Vela již není.</p> <p>Redakce se zavázala odpovídat na dotazy a zapojit se do diskuze na <a href="http://www.cyklodiskuze.cz/">www.cyklodiskuze.cz</a>.</p>

Co se to děje v asociaci ČeMBA?

V květnu rozvířila nejen internetové diskuze zpráva o dění spojeném s domácí bikovou asociací ČeMBA. Důvodem byla informace o tom, že byla založena společnost s ručením omezeným nesoucí jméno Singltrek s.r.o., jejímiž zakladateli jsou Petr Soška a Tomáš Kvasnička, předseda právě asociace ČeMBA.

Časopis Velo je od samého počátku fungování asociace ČeMBA jejím hlavním mediálním partnerem. Myšlenky ČeMBA jsou nám velice blízké, cítíme potřebu takové organizace v celé šíři jejich zaměření a jako taková má a vždy bude mít naši plnou podporu. Myšlenky ČeMBA nejsou ničím nové a revoluční, navazují na činnost a filozofii mezinárodní organizace IMBA. Pro českou necyklistickou veřejnost však leckdy nové jsou a je třeba je hlásat a prosazovat. O nutnosti založení takové organizace jsme již diskutovali jak na stránkách našeho časopisu, tak na diskusních serverech dobře před deseti lety, ale na založení asociace jsme neměli dost síly a času, myšlenka však žila v nás všech. Dokonce i název ČeMBA, samozřejmě nijak převratný, padl již tehdy. Stáli jsme u založení takového projektu „na zkoušku”, Klubu pražských cyklistů, který měl rozhýbat hnutí zespodu a časem měl vyústit v něco, co dnes ČeMBA je, či by měla být, ale to se ukázalo jako příliš dlouhá cesta.
V českém cyklistickém hnutí se jako uragán najednou zjevil Tomáš Kvasnička, který nezměrným úsilím, znalostmi, schopnostmi, silou své osobnosti i leckdy nevybíravými, avšak často úspěšnými komunikačními prostředky asociaci rozhýbal, uvedl do života a jako lokomotiva tlačí dál a dál. Je třeba říci, že nebýt jeho, ČeMBA by možná dnes ani neexistovala a docela určitě by nebyla tam, kde je.
Dění posledních týdnů nás ale zaskočilo, rozesmutnilo na jedné straně a pohoršilo na straně druhé. Mgr. Tomáš Kvasnička, toho času předseda asociace ČeMBA, spoluzaložil firmu Singltrek s.r.o. (zapsána byla 1. 5. 2010), v níž vlastní 60 % (spoluvlastník Petr Soška 40 %). Tentýž Tomáš Kvasnička navíc podal již loni v říjnu pod svým jménem návrh na zápis slovní ochranné známky singltrek a následně v březnu roku tohoto návrh na zápis kombinované ochranné známky singltrek (v podstatě rukou psaný text se symbolem). Pro lepší pochopení je možná třeba dodat, že pan Kvasnička je placeným zaměstnancem občanského sdružení, jehož rozpočet tvoří příspěvky několika set členů a peníze od sponzorů a partnerů, a také je jeho předsedou. Propagace a budování singltreků (ať už se píší foneticky, či jako singletrack apod.) je jednou z hlavních náplní občanského sdružení ČeMBA. Nějak to všechno nejde k sobě.
Nepodezříváme Tomáše Kvasničku z toho, že si několik let budoval svou pozici prostřednictvím finanční podpory stovek bikerů a několika sponzorů a v určité chvíli se rozhodl z toho těžit, a je třeba to zdůraznit už proto, že to řadu lidí (jak je možné vidět na diskusních fórech) napadá. Přesto je to situace, s níž nesouhlasíme a cítíme se být, jako jeden z hlavních partnerů, zneužiti.
Nikdo, ani my, ani členové asociace, nebyl o tomto kroku informován, nikomu nebyl přijatelně a především včas vysvětlen, což iniciovalo podezření z něčeho nekalého, nebo čehosi, co mělo být ututláno. Až po desítkách kritických příspěvků a mnoha výzvách předseda ČeMBA zveřejnil vysvětlení, které nás ani řadu jiných neuspokojilo. Protože nám na asociaci opravdu mimořádně záleží, vydali jsme se za Tomášem Kvasničkou osobně, ale ani po několikahodinovém rozhovoru jsme nedospěli ke shodě. Jeho vysvětlení nám nevyvrátilo dojem, že výše zmíněné založení s.r.o. a registrace ochranné známky na soukromou osobu zásadně poškodí celou asociaci ČeMBA, že zhatí roky práce, že se podepíší na poklesu členské základny i na ochotě některých partnerů tuto asociaci nadále podporovat. Myslíme si, že zmíněné soukromé kroky Tomáše Kvasničky poškodí myšlenky ČeMBA. Svůj nesouhlas jsme se rozhodli vyjádřit tím, že za současné si-tuace přerušíme této organizaci pravidelnou podporu.
Náš časopis nikdy nedělal politiku a u toho chceme také zůstat. Naším cílem není odvolání Kvasničky, nemáme jiného delegáta, neznáme řešení této situace. Vlastně nemáme žádný cíl, máme jen potřebu sami za sebe reagovat. Je nám z nastalé situace smutno. Je nám líto, že k takové situaci došlo, a jediné co k tomu můžeme říci, je to, že se tato situace neslučuje s naším viděním světa, že s ní nesouhlasíme a nejsme ochotni být její součástí.
Rádi budeme o formě naší podpory myšlenek ČeMBA v budoucnu jednat, musí to být ale situace, kdy ona i její představitelé skutečně zastupují české terénní cyklisty (kromě jiného mají zájem o rostoucí členskou základnu) a skutečně hájí jejich zájmy, nikoliv zájmy své vlastní. Práce ČeMBA si vážíme, což je třeba říci v první řadě o práci Tomáše Kvasničky, to však není v rozporu s naším postojem k jeho soukromým aktivitám, které považujeme za neslučitelné s funkcí v ČeMBA a s prací pro ni. Umíme si představit podporu jednotlivých projektů ČeMBA a podobně. To je ale otázka času. V tuto chvíli máme o budoucnost asociace vážné obavy.
Martin Raufer, VELO

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu