Nové cyklotrasy v Národním parku České Švýcarsko otevřeny

12.7.2010
<!-- Generated by XStandard version 2.0.0.0 on 2010-07-12T14:04:42 --> <p>V sobotu 3.7. byly otevřeny nové trasy v Národním parku České Švýcarsko, na jejichž přípravě se podílela i Česká mountainbiková asociace. Shrnutí vývoje a podrobnosti k novým cyklotrasám připravil autor návrhu možností rozšíření tras Josef Waters.</p>

Národní park České Švýcarsko letos slaví 10 let své existence. Před jeho vznikem bylo území součástí CHKO Labské pískovce a pro cyklistiku neplatila žádná vážnější omezení. Se zřízením Národního parku bylo pro cyklisty vyčleněno přibližně 35 kilometrů cyklotras mimo silnice, více než polovina cest jsou lesní asfaltky, zbytek zpevněné štěrkové cesty. Jedině úsek mezi Dolským mlýnem a Kamenickou strání je starou vozovou cestou s přírodním povrchem. Správa parku povolení dalších tras nepředpokládala. Návrh plánu péče na roky 2009–2016 jasně deklaroval cyklistům „stopstav”, na druhou stranu se plánovalo zřízení nových parkovišť pro motorizované návštěvníky nebo rozšíření sítě nepoužívaných hipotras.

Ke změně došlo až po loňské petiční a dopisové akci iniciované Českou mountainbikovou asociací připomínkující návrh plánu péče a předložení možného rozšíření tras. Sami pracovníci parku následně oceňují, že mají konečně partnera k jednání.

Prvním výsledkem spolupráce ČeMBy s českošvýcarskými ochranáři je letošní otevření čtyř nových cyklotras v délce přibližně 12 kilometrů, což znamená navýšení celkového počtu kilometrů přibližně o třetinu. Správa Národního parku umožnila jízdu zhruba po polovině navrhovaných cest. Jedná se především o cesty, které nevedou do hloubky parku, ale umožňují se vyhnout frekventované silnici na hranici Národního parku. Cesty jsou široké, zpevněné, vhodné pro cykloturistiku, zároveň však mají relativně náročný profil. O povolení jízdy na vybraných úzkých stezkách se nejednalo.

V sobotu 3.června byly stezky oficiálně otevřeny za účasti zástupců Správy Národního parku, zástupců samosprávy, ČeMBy, KČT a veřejnosti. Ředitel Národního parku Pavel Benda ve svém proslovu uvedl, že současný stav není konečný a Správa bude zvažovat další rozšířeí sítě cest pro cyklisty. Konkrétně byla zmíněna cesta z Tokáně pře Panenskou jedli do Zadních Jetřichovic, kde bylo zpřístupnění pozdrženo z důvodu hrozících střetů s lesní technikou při probíhající těžbě.

Přečtěte si také rozhovor s mluvčím Národního parku Tomášem Salovem o nových cyklotrasách, dalších plánech a spolupráci s ČeMBou. Najdete jej zde www.cemba.cz/clanek.shtml?….

Text a foto: Josef Waters

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu