Termíny pro absolvování kvalifikačního standardu Mechanik Elektrokol zveřejněny

6.11.2018

Zkouška dle Národního kvalifikačního standardu opravňuje uživatele k vykonávání konkrétní odborné podnikatelské činnosti. 

Je pravděpodobné, že profese Mechanik elektrokol se, na rozdíl od Mechanika jízdních kol, stane živností, k jejíž zapsání bude Živnostenský úřad vyžadovat Doklad o odborné způsobilosti.  Tím je typicky  výuční list v oboru, ale protože výuka tohoto oboru v ČR neexistuje, prokázání kvalifikace složením Zkoušky NSK, kde kandidát získá Osvědčení o splnění Kvalifikačního Standardu autorizovanou osobou, může být pro servisy které se chystají na opravy elektrokol praktické.

Díky harmonizaci v rámci EU je toto Osvědčení platné a uznávané v rámci celé Evropské unie. Společnost ekolo.cz (prostřednictvím Elektro-Akademie) je Autorizovanou osobou pro Kvalifikační standard “Mechanik elektrokol”.

Absolvování NKS Mechanik elektrokol je vhodné pro osoby z praxe, které se již problematikou elektrokol zabývají a chtějí své znalosti a zkušenosti doplnit, potvrdit a formálně ověřit. Vzhledem k objemu požadavků Profesní kvalifikace nabízí ekolo.cz v rámci přípravy ke zkoušce možnost 2 týdenní praktické stáže v Servisu ekolo.cz, kde bude s budoucími absolventy probírána teorie a praktický trénink dovedností dle obsahu zkoušky NKS.

Pro sezónu 2019 jsou vypsány 2 termíny zkoušek – úterý 5. února 2019 a úterý 26. února 2019

Cena za absolvování zkoušky dle NKS je 18.000 Kč (vč. DPH).  Absolvování zkoušky včetně 2týdenní stáže v Servisu ekolo.cz je 26.000 Kč.  Při závazné registraci ke zkoušce do konce listopadu 2018 získá zájemce slevu 15% z ceny zkoušky.

Kompletní informace na: www.ekolo.cz/narodni-kvalifikace-mechanik-elektrokol

Registrace a informace u sl. Kláry Císařové na:  klara.cisarova@ekolo.cz

(tz)

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu