Vyplétání kol

14.12.2014
Základní vzorce:
A (mm) – Vnitřní průměr
B (mm) – Rozteč sousedních děr na náboji
C (mm) – Vzdálenost protilehlých děr na jedné přírubě náboje
L (mm) – Délka drátů

L = (A:2)-B+2
(pro nejčastější způsob trojího křížení)

L=(A:2)-(C:2)+3
(pro radiální výplet)

Pozor: když měníte pouze náboj a pro zapletení kola použijete staré dráty, je důležité dráty navléknout do náboje stejným způsobem. Pokud nasadíte drát, který měl původně hlavičku z vnější strany náboje, ze strany vnitřní, změní se jeho ohyb a zvýší se riziko prasknutí.

1. Do 1. a 6. díry na jedné straně náboje prostrčíme protisměrně (jeden hlavičkou „zevnitř“ příruby, druhý zvenčí) dva dráty, zkřížíme je a uchytíme pomocí niplů v ráfku. První zaplétaný drát uchytíme vedle otvoru pro ventilek, tím nám později vznikne potřebný prostor pro hustilku.

POZOR při nasazení prvního paprsku – otvory pro niple jsou vrtány střídavě vlevo a vpravo od osy ráfku, strana ráfku odpovídá vždy straně náboje.

2. Zkřížení musí být takové, aby drát uchycený v náboji hlavičkou zvenčí příruby křížil druhý drát z páru zvrchu – paprsky se musí o sebe opírat, čímž se zpevní celý výplet.

3. Stejným způsobem nasadíme do náboje další pár drátů, a to ob jeden otvor k již zapletenému páru. Tak postupujeme po dvou drátech stejným způsobem, dokud nezapleteme jednu stranu kola. Na jedné straně náboje nesmí zůstat žádný neobsazený otvor, naopak v ráfku pak musí zůstat všechny otvory pro druhou stranu výpletu. Niple uchycujeme prozatím lehce na tři, čtyři závity – zde si můžeme pomoci zmiňovaným šroubovákem.

4. Obdobně zapleteme i druhou stranu kola. Dráty se musí křížit pod stejnými úhly jako na již zapletené straně. Pokud ne, bude jeden ze dvou křížených drátů více vyčnívat z ráfku a bude nutné dráty o jeden otvor posunout.

TIP: Pokud si nebudete vyplétáním jisti, kontrolujte svůj postup podle vzoru na správně vypleteném kole.

5. 5. Dva protilehlé páry drátů by do přírub náboje měly vždy být navlečeny stejně – tedy tak, aby vždy dva protilehlé dráty shodně měly hlavičku vně příruby a druhé dva zevnitř.

TIP: Jestliže měníte pouze ráfek (se stejným tvarem v průřezu, tedy stejně vysoký), nemusíte celé kolo rozplétat, stačí nový ráfek připevnit (např. izolepou) ke starému a jednotlivé dráty do něj přesouvat.

6. Pokud máme takto zapletené kolo, postupně dotáhneme všechny niple po obvodu. Pokud byla zvolena správná délka drátů, měly by být jejich konce po dotažení v rovině s hlavičkami niplů. Nezbývá než kolo vycentrovat a nezapomenout na postupné promačkávání po obvodu. Tím se výplet lépe usadí (viz Velo 9/03).

Připravil: André Vebr
Foto: Velo

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu