Výměna řetězu

4.12.2022
Výměna řetězu patří k pravidelným úkonům každého cyklisty. Tedy přinejmenším takového, který náležitě dbá na svůj stroj a není mu lhostejné znehodnocení převodníků a pastorků používáním vytahaného řetězu. Další situace, která vyžaduje zvládnout tento jednoduchý servisní zákrok, může nastat při přetržení řetězu za jízdy daleko od domova. Doba používání kladiva a hřebíku pro snýtování je již nenávratně pryč, pro tento účel slouží speciální nýtovač, jehož pořizovací cena není vysoká (zhruba od 150 Kč). Navíc se díky své velikosti snadno vejde do podsedlové brašny.

Naměříme správnou délku řetězu

1. Pro naměření správné délky nového řetězu existují dvě možnosti. První znamená spočítat články řetězu starého, protože při pouhém poměření s novým je vytahaný řetěz delší. Druhou možností je naměření délky přímo na kole. Řetěz nasadíme na velký převodník a nejmenší pastorek, ramínko přehazovačky musí při správné délce směřovat kolmo k zemi. Jezdci preferující lehčí převody mohou navíc přidat dva články. Nesprávná délka znamená, že řetěz bude na větších pastorcích příliš napínat ramínko s kladkami, a tedy více „unavovat“ materiál pružiny, nebo bude v opačném případě prověšený.

Rozpojíme čep na článku řetězu

2. Při rozpojování řetěz sundáme z převodníků abychom snížili jeho napnutí Článek usadíme přesně do nýtovače tak, aby trn směřoval doprostřed čepu. Dotáhneme přítlačný šroub a otáčením trnu čep rozpojíme.

Čep neodstraňujeme, budeme-li pouze zkracovat

3. Pokud chceme řetěz jen zkrátit, čep zcela neodstraňujeme, ale necháme jej lehce vyčnívat dovnitř článku. To usnadní zpětnou montáž.

Nýtování

4. Nýtování probíhá opačným způsobem – vnitřní článek vložíme do vnějšího, nasadíme nýtovač, dotáhneme přítlačný šroub a trn utahujeme. Při této fázi není opatrnosti nazbyt, čep musí přesně projít článkem a mírně a na obou stranách stejnou částí vyčnívat. V opačném případě hrozí jeho rozpojení při záběru!

Rozhýbání řetězu po nýtování

5. Po spojení je ještě v případě potřeby nutné řetěz rozhýbat. Zapřeme palce o nýtovaný čep a řetěz malou silou ohneme k sobě a pak od sebe. Tím by se měly vymezit správné vůle článku.

Tip: Mechaniky je doporučováno, aby spojení proběhlo na spodní „větvi“ řetězu v části vnějšího článku, který je blíže k přehazovačce ve směru obíhání řetězu.

Spojování pomocí čepu Shimano

6. Spojování si lze usnadnit pomocí speciálního čepu dodávaného k řetězům Shimano Tento se zaváděcí polovinou volně prostrčí oběma články a za pomocí nýtovače nalisuje. Poté se přebytečná část odlomí kleštěmi a již stačí jen zkontrolovat, zdali je čep dostatečně volný. Pokud ne, rozpohybujeme jej podle výše uvedeného postupu.

Naměříme a zkrátíme řetěz

7. Při použití rychlospojky naměříme a zkrátíme řetěz na správnou délku tak, aby na obou jeho koncích byly vnitřní články. Do každého konce vložíme jednu polovinu spojky.

Usazení čepu v uložení

8. Nasadíme čepy do protilehlých částí a zatáhneme za řetěz. Čepy by se měly usadit v uložení. Pokud byl postup správný, není zapotřebí řetěz více rozhýbávat. U některých typů spojek je k usazení čepů zapotřebí prohnutí řetězu namísto zatažení za něj.

Při rozpojování nepoužívejte kleště

9. Při rozpojování není vhodné používat kleště, protože hrozí poškození spojky. Řetěz kolem ní prohneme do tvaru „U“ a prsty stiskneme protilehlé kraje spojky. Poté čepy vyvlékneme.

Tip: I přesto, že používáte rychlospojku, je nýtovač mezi nářadím pod sedlem nezbytný. To v případě roztržení řetězu.

Připravil: André Vebr Foto: Velo

oblast dotazu

2 komentářů

Klikněte zde pro vložení komentáře

  1. Mini (petrmini@***) napsal:

    Co mám dělat se starým řetězem?
    Použít jako dekoraci, nebo rozebrat na jednotlivé články.

    1. Břetislav Kabrhel (kabrhel@***) napsal:

      Rozebrat na jednotlivé články, vnější články rozlámat a ty použít do ráfku jako podložku pod nipl při delších drátech, nebo při absenci nýtku okolo otvoru pro drát, ráfek tak brzo “nevykvete”, ze zbytku řetězu udělat “Bič” – (nanýtovat na kus pásovice) a použít při stahování kazety.

Menu