Výměna lanka a seřízení systému Shimano Dual Control

14.12.2020
<p>Z mateřské školy, místa hrátek a dovádění, nás věk vyžene do školy základní, rodiče do ústavu středního a vlastní rozum pak ke vzdělání vysokému. Popudem pro cyklistu ke „vzdělání v oboru“ může být více impulzů. Jedním z nejčastějších však je technologický pokrok, který lze každoročně vysledovat. Výměna lanka, řetězu, osy, duše či pláště jsou léta zažité úkony, pak přijde konstrukční zemětřesení (k němuž se navíc každá značka postaví jinak) a musíme se pídit po nových postupech. Proto je tu nový seriál Vyšší škola domácího mechanika – měl by vám jako nadstavba seriálu Domácí dílna, kterou od začátku listopadu najdete kompletní na našich webových stránkách <a href="http://www.iVelo.cz">www.iVelo.cz</a>, pomoci tipy a radami při opravách vybraných specifických komponentů. Startujeme s výměnou lanka u MTB brzdových a řadicích pák Shimano Dual Control a současně se seřízením inverzního řazení, častými to dotazy vás, čtenářů. U každého z dílů vždy najdete seznam potřebného nářadí – vždyť drahé speciální klíče mohou být tím prvním upozorněním, že s konkrétním úkonem je lepší vyrazit do servisu. Pro snazší rozhodnutí přidáváme ke každému zásahu i stupnici náročnosti. Shimano používá systém Dual Control i v nižších komponentových sadách, budeme se s ním tedy na kolech setkávat stále častěji. I když dualy zřejmě zůstanou pro část bikerů systémem nepřirozeným, není důvod pokládat je za nadpřirozené co se základních oprav týká. Princip seřizování řazení je pak stejný jako u klasiky, jenom obrácený – nahoru je dolů, malý je velký a utáhnout znamená povolit. Každá inverze zkrátka nemusí být průšvih.</p>
Žebříček náročnosti zásahu Je praktickým pomocníkem při rozhodování, kterou z oprav je snadné provést doma a se kterou se již vyplatí navštívit servis.

  • 0 – minimální náročnost
  • 5 – akce pro průměrně zdatného mechanika
  • 10 – nastal čas navštívit servis

Potřebné nářadí:

  • montážní stojan (pomůže i jednoduchý drátový pod zadní kolo či hák připevněný na stropě – cokoliv, v čem lze po usazení bicyklu otáčet zadním kolem)
  • štípačky na lanka
  • křížový šroubovák
  • imbusový klíč č. 5

1. Zařadíme na prostřední převodník a největší pastorek, odstraníme koncovku ze stávajícího lanka, uvolníme lanko z přehazovačky a vyjmeme jej z řadící páky. U pák řady Deore XT se hlavička lanka objeví u pravé páky po vyšroubování plastové krytky, ovšem pozor, u levé páky je třeba po uvolnění šroubu odklopit celou plastovou krytku.

2. U levé páky XT a dále u pák Deore, LX a XTR musíme odstranit šroubek ze spodní strany páky a poodkrýt celý plastový kryt.

3. Zkontrolujeme polohu stavěcích šroubů regulujících napětí lanka na měniči i na řadící páce. Neměly by být vyšroubované z páky více než asi o tři otáčky, ani by neměly být úplně zašroubované. Jen tak budeme moci po utažení lanka regulovat jeho napětí oběma směry. Vždy je přitom předpoklad, že bude potřeba spíše utahovat.

4. Zkontrolujeme výchozí polohu ramínka přehazovačky. Zuby horní kladky by měly být při pohledu zezadu ve svislé rovině pod zuby největšího pastorku. Pokud je ramínko měniče příliš vlevo, může se stát, že už při seřizování zařadíme až do výpletu. Je-li vpravo, bude řetěz na pastorek nabíhat špatně. Seřízení provedeme dorazovým šroubem s označením L.

5. Nyní lanko provlékneme pákou, namažeme řídkou vazelínou nebo olejem a zasuneme do bovdenu. Stále však musíme mít zařazený nejlehčí převod, jinak budeme hledat v páce otvor pro lanko marně. V místě možného kontaktu lanka s horní rámovou trubkou můžeme navléknout pryžové kroužky. Zabráníme tím cinkání lanka o rám.

6. Lanko mírně napneme a uchytíme šroubem na přehazovačce. Poté jej zkrátíme tak, aby o čtyři až pět centimetrů přečnívalo, a nasadíme koncovku (nahradit ji může provizorně nypl).

7. Při otáčení klikami zkusíme zařadit na těžší převod. Pokud na pastorek řetěz hned nenaběhne, je potřeba lanko více napnout. Otáčíme tedy pomalu stavěcím šroubem přehazovačky doleva, dokud řetěz na pastorek nepřeskočí.

8. Postupně řadíme na těžší převody a kontrolujeme, zda je změna převodu přesná. Řadí-li měnič hůře na menší pastorek, opět trochu napneme lanko. Naopak zvoní-li řetěz již o další pastorek, lanko povolíme (otočíme stavěcím šroubem doprava). Plynulé by mělo být i řazení na lehčí převody.

9. Stejně, jako jsme nastavili výchozí polohu ramínka přehazovačky, musíme nastavit i tu konečnou. Dosáhneme toho spodním dorazovým šroubem (H). Jeho povolováním oddalujeme vodítko přehazovačky od kazety. Šroub nastavíme tak, aby bylo možné hladce zařadit na nejmenší pastorek. Ani při maximálním napětí lanka však nesmí dojít k tomu, aby se řetěz dostal až mezi kazetu a rám.

10. Zařadíme nejlehčí převod a ještě zkontrolujeme vzdálenost největšího pastorku od horní kladky. Ta by měla být co nejmenší. Nesmí se ale stát, že je kladka u pastorku příliš blízko a řetěz o pastorek zachytává. Tuto vzdálenost upravíme šroubem, který určuje předpětí pružiny v závěsu měniče.

11. Výměna lanka u přesmykače probíhá shodně jako u páky ovládající přehazovačku. Horní doraz se u přesmykačů Shimano nastavuje šroubkem označeným HIGH a spodní šroubkem LOW.

tip Možným důvodem neúspěchu při snaze o bezchybný chod řazení je ohnutá patka pro přehazovačku na rámu. Každý dobrý servis by měl být vybaven jejím rovnákem – bez něj je naděje na bezchybné seřízení téměř nulová.

12. Zařadíme nejlehčí převod a spodním dorazovým šroubem nastavíme vzdálenost mezi vodítkem a řetězem. V ideálním případě by měla být dle manuálu firmy Shimano 0,5 mm, podle zkušeností je však lepší nechat více prostoru (1–3 mm). Poté uchytíme lanko šroubem přesmykače a pokusíme se přeřadit na největší převodník. Pokud se nám to nedaří, zvyšujeme napětí lanka šroubem na řadicí páce.

13. V horní poloze (největší převodník) nastavujeme přesmykač, když máme zařazený nejmenší pastorek. Řetěz ani v této poloze nesmí o vodítko škrtat. Pokud je horní doraz dostatečně povolený a řetěz o vodítko stále zachytává, lanko ještě více napneme. Snažíme se při tom opět dosáhnout vzdálenosti vodítka a řetězu zhruba 1–3 mm. Řetěz by samozřejmě neměl o vodítko zachytávat ani v případě, kdy zařadíme prostřední převodník a největší pastorek. Při převodech, při jejichž zařazení dochází ke křížení řetězu (krajní pozice), je „zvuková kulisa“ běžná.

14. Výměna brzdových lanek je u systému Dual Control stejná jako u běžných pák. Lanko uvolníme z čelisti (mechanického třmene kotoučovky) a vytáhneme z bovdenů. Nastavíme drážku ve stavěcím šroubu, pojistné matici i těle páky do jedné přímky. Po stisknutí páky se objeví hlavička a lanko můžeme vyjmout.

Karel Kuchler, foto: Štěpán Hájíček

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu