Údržba zadního náboje Campagnolo

14.12.2020
<p>V souvislosti se starými modely nábojů Campagnolo bez volnoběžného ořechu se mluvilo o tom, že nevyžadují údržbu. Současnost je ale trochu odlišná, složitější konstrukce s vícero součástkami čas od času nějaké to vyčištění a promazání potřebuje. Některé modely jsou sice vybaveny maznicí, kterou lze využít, ovšem při dlouhých servisních intervalech se do nábojů dostávají nečistoty, případně i s vodou. Proto je lepší náboj pravidelně rozebírat, čistit a mazat. Následující postup je určen pro modely od sady Centaur směrem výše, u ostatních se konstrukce liší ložisky a použitými materiály.</p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Po demontáži kazety povolíme zajišťovací imbusový šroub přítlačné matice a za pomocí dvou imbusů (6 mm) zasunutých do osy náboje vyšroubujeme její zakončení.

2. Poté vytáhneme osu z náboje. Pro uvolnění rozpěrné vložky s kónusem poklepeme osu lehce paličkou.

3. Praporky (jsou celkem tři) se stahovací pružinkou sundáme z těla ořechu a vyjmeme věnečky s ložisky z náboje. Před tím však opatrně pomocí špičatého předmětu odstraníme prachovky.

4. Ořech z osy demontujeme pomocí imbusu a stranového klíče č. 17. Pozor, závit matice je levý, povolujeme tedy po směru hodinových ručiček (na matici by také měla být vyznačena šipka s nápisem „open“). Pro snazší manipulaci je lepší osu lehce upnout do svěráku s čelistmi chráněnými tak, aby nepoškodily závit (např. hliníkový plech apod.).

5. Až potud se jedná o velmi snadný zákrok, obtížnější je demontáž ložiska z ořechu. Vnější uvolníme z uložení pomocí tenké kulatiny a vyjmeme distanční trubičku. Takto se dostaneme k ložisku vnějšímu, u kterého není demontáž nutná, proto ložisko jen řádně umyjeme.

6. Z ložiska odstraníme prachovku a vše pečlivě omyjeme např. v naftě či technickém benzínu a osušíme.

7. Při zpětném sestavování používáme kvalitní vazelínu, praporky a jejich ozubený pracovní prostor ale mažeme pouze lehce, aby nedocházelo k jejich přilepování. To by mohlo narušit správnou funkci ořechu, proto je vhodnější použít hustší olej.

TIP: Strojní ložiska naplníme vazelínou, zakryjeme prachovkami a posléze umístíme do těla ořechu. Proti případnému protáčení můžeme ložisko po obvodu potřít fixačním lepidlem (např. Loctite), aby nedocházelo k jeho protáčení.

8. Věnečky po promazání umístíme do drah nábojů a opatrně, aby nedošlo k jejich poškození, přidáme prachovky. Ty musí zapadnout do osazení vně náboje. Poté nasadíme osu, kónus a našroubujeme matici. Tak lépe vymezíme vůli v ložiskách, než kdybychom toto prováděli i s nasazeným ořechem. Po vymezení vůle zafixujeme matici imbusovým šroubem a namontujeme zakončení osy.

9. Pro montáž ořechu je vhodné použít speciální stahovací drát praporků. I tady lze ale improvizovat – postačí obyčejný tenký provázek. Při troše zručnosti je ale možné se obejít i bez těchto pomůcek. Ořech se musí volně otáčet bez náznaku přidírání.

10. Našroubujeme přítlačnou matici a pevně ji dotáhneme.

Připravil: André Vebr Foto: Velo

oblast dotazu

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu