Servis vidlice Fox

14.12.2020
Všechny popsané postupy vyžadují určitou technickou znalost, jistou dávku zručnosti a zároveň dílnu vybavenou příslušným nářadím. Těm, kteří nemají s rozebíráním vidlic vůbec žádné zkušenosti, doporučujeme při nejistotě návštěvu odborného servisu. Nešetrný neodborný zásah může vidlici způsobit výraznou újmu. Napravování vzniklých škod pak může značně převýšit částku za standardní servisní úkony. Zároveň není tento seriál myšlen jako příručka pro odborníky. Jeho záměrem je předvést všem šikovným domácím kutilům, jak provést základní servisní úkony na své vidlici. Proto nečekejte žádné složitější zásahy, v podstatě jde vždy jen o rozebrání, vyčištění vnitřku vidlice a výměnu oleje.
Důležité upozornění U většiny výrobců platí pravidlo, že jakýkoliv neautorizovaný zásah uvnitř vidlice v záruční době znamená ztrátu garance. Proto pokud nechcete o záruku přijít, svěřte raději v tomto případě péči o svou vidlici odbornému servisu. Při kompletní repasi vidlice většina výrobců doporučuje vyměnit kompletně všechna těsnění včetně prachovek. Těsnění bývají jednorázová a jejich opětovné nasazení může způsobit netěsnost vidlice a unikání oleje u vzduchových vidlic vzduchu z komory. Pokud jsou prachovky mezi vnitřníma a vnějšíma nohama (případně i podložky) použity opětovně, nemusí držet ve správné poloze a mohou poškodit povrch vnitřních nohou. Stejně důležité je i plnění výrobcem doporučovaným olejem – ostatní mohou mít příliš agresivní složení a mohou poškodit těsnění. Pro rozebrání vidlice je optimální využít k tomu určené nářadí, užitím nesprávného může dojít k nevratnému poškození vidlice nebo jejich částí.
Vidlice Fox jsou na poli předního odpružení nejmladším hráčem. Značka Fox se po dlouhá léta soustředila pouze na tlumiče, výroba vidlic začala až v roce 2001. Přesto si její přední odpružení vysloužilo prakticky od počátku své existence uznání bikerů pro svou celkovou vysokou kvalitu a výtečnou funkci. Přestože se původní rodinka několika variant vzduchových a pružinových vidlic (Float/Vanilla) rozrostla hlavně směrem k vyšším zdvihům a náročnějším disciplínám (modely 36 a 40), základ je u všech modelů velice podobný. Jako dostatečně reprezentativní model nám posloužila vzduchová vidlice Fox Float RLC s regulací stlačení, odskoku a možností kompletního uzavření.

1. Pomocí malého imbusu povolíme a poté sejmeme červené kolečko odskoku. Páčka blokace pod ním je spojena s vidlicí prostřednictvím tří kuliček, které přitlačují do drážky tři malé šroubky – ty stačí pouze lehce povolit a páčku sejmout. Abychom si usnadnili práci a jednotlivé díly nepoztráceli, je dobré skládat jednotlivé součástky postupně za sebou tak, jak byly na vidlici.

2. Pod ovládacími prvky je schována malá kulička s pružinkou, která se stará o polohování ovládacích prvků. Tu je třeba opatrně vyjmout, nejlépe pinzetou, aby se neztratila, a schovat rovněž drobnou pružinku.

3. Poslední ovládací prvek, který je na spodu pravé nohy, lze opět sejmout po povolení malého imbusového šroubu. Pod ním se nachází matice držící spodní nohy. Podobná je i na druhé straně. Obě se povolí a odklepnou lehkým úderem gumové palice. Na straně pružiny je možné klepnout přímo do matice, u tlumení vyčnívá malý čep, proto je potřeba použít nástrčkový klíč nebo jiný vhodný přípravek. U modelů bez nastavitelného útlumu komprese je matice stejná na obou nohách vidlice.

4. Pod maticemi se nachází drobné plastové těsnění, které je potřeba opatrně sundat.

5. Zatím jsme měli vidlici stále otočenou vzhůru nohama. Před tím, než ji otočíme zpět a vylijeme z ní olej, je dobré připravit si dvě samostatné misky, do kterých budeme vypouštět olej zvlášť z každé nohy. Důvod je prostý – i kdyby již nebylo možné olej znovu použít, tak tímto způsobem snadno odměříme jeho množství. Údaj o doporučeném objemu se totiž mnohdy špatně shání. Nyní již stačí vidlici nad miskami otočit do normální polohy a nechat olej postupně vytéct a pak vytáhnout vnitřní nohy.

6. Nyní přichází hlavní fáze čištění. Vnitřní nohy zatím pouze otřeme a budeme se věnovat nohám vnějším. Nejdříve otřeme hadrem okolí stíracích těsnění (gufer) a poté je opatrně vypáčíme ven z vidlice. Aby nedošlo k jejich poškození, je ideální použít plastový nástroj. Vhodná je třeba lehce upravená montpáka se zabroušenou hranou.

7. Pod gufery je molitanový o-kroužek. Obě části vyjmeme a důkladně vyčistíme suchým hadrem. Pokud jsou v jemných záhybech gufera zaneseny nečistoty, lze je snadno odstranit nástrojem bez ostrých hran (např. opět montpáka).

8. Stejně důkladně jako stírací kroužky je třeba očistit i vnější nohy. Prostříkneme je čistícím prostředkem a protáhneme hadrem. Zvýšenou péči je třeba věnovat kluzným pouzdrům stejně jako okolí gufer. Na těchto místech nejvíce záleží, zda vidlice bude mít hladký chod.

9. Nyní můžeme pozornost zaměřit na vnitřní nohy. Jelikož je tlumící patrona poměrně složité zařízení a navíc se stále koupe v oleji, nebudeme ji rozebírat, vyčistíme pouze vzduchovou patronu. U pružinové varianty můžeme tuto fázi přeskočit, pouze až bude vidlice složená, odšroubujeme horní misku a nalijeme odměřené množství oleje. Nejprve je potřeba pomocí šroubováku vyjmout dělenou podložku, dále rukou kovovou misku, která je pod ní, a poté lze vytáhnout celou pístnici s pístem a negativní pružinou. Aby bylo možné vyčistit vnitřek vidlice, odšroubujeme také matici s ventilem na korunce.

10. Po důkladné očistě namažeme píst vazelínou na vidlice, případně tlumičovým olejem a začneme opět skládat vzduchovou patronu. Vsuneme pístnici, vložíme kovovou misku a usadíme zpět dělenou podložku. Před našroubováním matice s ventilem ji také očistíme, závit a těsnění namažeme vazelínou, shora nalijeme do vidlice trochu tlumičového oleje pro hladší chod pístu a matici zašroubujeme.

11. Před složením vidlice, respektive znovunasazením spodních nohou vše důkladně namažeme. Stírací kroužky a kluzná pouzdra nejlépe vazelínou, pěnové kroužky namočíme v oleji. Poté ve správném pořadí vše nasadíme na spodní nohy, které následně potřeme olejem a vsadíme do vnějších.

12. Jedním z finálních kroků je naplnění tlumící patrony olejem. K tomu je třeba povolit velkou matici na vrchu pravé nohy a vidlici částečně stlačit. Správný objem oleje jsme si odměřili při rozebírání.

13. Než znovu uzavřeme olejovou patronu, je vhodné pomalými tahy alespoň částečně odvzdušnit systém tlumení – olej vytéká z malé trysky pod maticí. Není třeba ale odvzdušňovat příliš dlouho, jelikož tento systém se odvzdušní sám při provozu.

14. Před spojením vnějších a vnitřních nohou se nalije olej zespodu do „vzduchové“ nohy. Poté se již pístnice spojí s vnějšími nohami pomocí matic. Nezapomeňte na plastový těsnící O-kroužek, který patří pod matky (drží olej uvnitř vidlice).

15. Teď již máme opět vše složeno, můžeme tedy nafouknout vzduchovou patronu a tlakem prstů usadit na své místo těsnící a stírací kroužky.

16. Na úplný závěr již stačí nasadit zpět ovládací prvky. Nezapomeňte opatrně usadit malou pružinku a kuličku pod páčkou blokace. Aby zavírání fungovalo správně, je dobré utáhnout čep, na který se páčka připevňuje, do pravé krajní polohy a nasadit páčku tak, aby směřovala kolmo dozadu. Vše se již jen zajistí červeným kolečkem ovládajícím odskok.

Text a foto: Štěpán Hájíček

oblast dotazu

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu