Seřízení přehazovačky

14.12.2020
Seřizování řazení provází cyklisty snad na každém kroku, není výjimkou ani jeho úprava během vyjížďky. Mimo dobrý pocit z toho, že vše funguje jak má, předejde správně nastavený řadící systém poškození materiálu při přeskakování řetězu, pomůže naplno využít životnosti komponentů, jichž se řazení týká. Do časové posloupnosti jednotlivých kroků správného seřízení se dá kdykoliv vstoupit (například při pouhém doladění lanka). Stejně tak z něj lze vypozorovat některou z možných příčin špatné funkčnosti řazení. První dějství dvoudílné inscenace patří přehazovačce.

1. Každému seřízení čehokoliv na kole (přehazovačku nevyjímaje) by mělo prvotně předcházet vyčistění a promazání pohyblivých částí – tedy lanek v bovdenech a čepů přehazovačky.

2. Pro přesný chod řazení je velmi důležité správné nastavení spodního dorazu přehazovačky. Pomocí stavěcího šroubu je potřeba vyladit jej tak, aby řetěz neměl tendenci nabíhat pod nebo nad nejmenší pastorek. Ramínko přehazovačky by mělo být v pomyslné rovině s ním. Ideální je provádět seřízení bez lanka.

3. Uchycení lanka do přehazovačky předchází povolení stavěcích šroubů na řazení i na přehazovačce tak, aby bylo možné pomocí nich dále seřizovat chod řazení. Pozor – šrouby nepovolujte úplně! Často se podaří lanko napnout příliš, měly by tedy umožnit manipulaci jak pro dotažení, tak i povolení lanka. Zkuste přibližně čtvrtinu kroku šroubu pro povolení a tři čtvrtiny pro dotahování.

4. Teprve poté dojde na instalaci lanka.

5. Následuje nastavení horního dorazu přehazovačky tak, aby při řazení řetěz nepadal za největší pastorek, nebo naopak přehazovačka byla schopna řetěz na největší pastorek přehodit – zatím přibližně.

6. Nyní nastává okamžik doladění správné hodnoty napnutí lanka pro dosažení přesných poloh při řazení. K tomuto účelu slouží stavěcí šrouby – na páčkách či otočné rukojeti řazení a na přehazovačce. V dílně využijte spíše šroubu na přehazovačce (pokud je jím vybavena), šroub na řazení ponechte pro případné ladění řazení při jízdě.

7. Jestliže musíte šroub téměř vytočit, abyste dosáhli správného napětí lanka, vraťte se o pár kroků zpět. Povolte šroub upevňující lanko k přehazovačce, lanko znovu napněte a dotáhněte šroubem. Jinak vám nezbude příliš prostoru pro případné doladění řazení během jízdy a podobně, nebo se budete v krátké době (po drobném protažení délky lanka) muset k dílenskému seřizování přehazovačky opět vrátit. Při nadměrném vytočení šroubu hrozí i jeho vylomení.

8. Pokud přehazovačka nepřehazuje dobře směrem vzhůru na větší pastorky, je potřeba lanko dotáhnout, je příliš povolené. To znamená vytáčet šroub ze závitu – otáčet proti směru hodinových ručiček. Inverzní řazení – opačný postup.

9. V opačném případě, kdy přehazovačka dobře řadí nahoru, ale na menší pastorky se řetězu nechce, musí následovat povolení lanka. Tedy zašroubování stavěcího šroubu do závitu – po směru hodinových ručiček. Inverzní řazení – opačný postup.

10. Pokud se vám chod řazení zdá příliš líný, přehazovačka řadí pomalu a ztuha, může být příčina i jinde než v zanesených nebo nepromazaných bovdenech. Pokud je zvolena špatná délka bovdenu, může dojít k jeho zalomení. Nejčastěji v návarce na rámu, kde je také nejhůře patrné. Sníženou průchodnost bovdenu odstraní buď jeho zkrácení, nebo výměna.

11. Pokud se nedaří přehazovačku optimálně doladit, nezbývá, než navštívit odborný servis. Častým důvodem totiž bývá ohnutá patka přehazovačky (často nepatrně). Okem ji mnohdy těžko odhalíte, k její nápravě (a kontrole) je zapotřebí speciální nářadí.

12. Hadr do ruky, sevřít lanko mezi návarky a silou natáhnout. Hadr předejde ohnutí lanka. A smysl „násilí“? Takové natažení lanka rovná se ujetí několika kilometrů. Pokud byl někde prostor pro to, aby si lanko optimálně „sedlo“, tento postup jej odhalí. A vy snížíte riziko nemilého donastavování řazení v terénu.

Připravil: Rudolf Hronza

Foto: Velo

oblast dotazu

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu