Seřízení přehazovačky

14.12.2022
V některých dílech tohoto seriálu se budeme na podnět čtenářů vracet k již probíraným postupům při opravě a údržbě jednotlivých komponentů, podíváme se na ně podrobněji či je doplníme o další tipy. Mnoho dotazů bylo směřováno k přehazovačce, přesněji k jejímu seřízení. Vzhledem k tomu, že v současnosti existují dva typy přehazovaček (se standardní a s inverzní pružinou – tedy s opačným tahem), v následujícím textu budou označovány jako SP, respektive IP. Seřízení tohoto komponentu patří k nenáročným a měl by jej zvládnout prakticky každý. Z nářadí budeme potřebovat imbusový či stranový klíč (dle typu přehazovačky), malý šroubovák a montážní stojan. Stačí i malý stojánek – důležité je, abychom měli zadní kolo ve vzduchu a mohli jím volně otáčet.

1. Seřízení by mělo vždy předcházet vyčištění a promazání pohyblivých ústrojí, lanka a bovdeny nevyjímaje.

2. K zajištění spolehlivého chodu přehazovačky je zapotřebí správné nastavení horního a dolního dorazu, které se provádí pomocí dvou malých šroubů na jejím těle. Toto nastavení zabraňuje řetězu nabíhat mimo největší či nejmenší pastorky. První doraz (spodní, respektive horní u inverzní přehazovačky) je nejlepší nastavovat bez zapojeného lanka, druhý až s ním. Šroubek s označením H patří dorazu nejmenšího pastorku, L největšího.

3. Stavěcí šrouby na řadících páčkách a přehazovačce by neměly být vytočeny po celé délce závitu, to by mohlo bránit jemnému doladění řazení či v horším případě zapříčinit jejich vylomení. Šrouby proto zcela dotáhneme a poté povolíme zhruba o dvě až tři otáčky.

4. Řazení nastavíme do polohy pro nejmenší (SP), respektive největší pastorek (IP) a zapojíme lanko.

5. Po přeřazení do opačné krajní polohy následuje nastavení druhého dorazu, zatím jen přibližné.

Tip: Modely přehazovaček Sram nejsou vybaveny seřizovacím šroubem, přesné nastavení se proto provádí u řazení.

Tip: Lanko se po několika kilometrech usadí, proto bývá nutné ještě jedno seřízení. Lze si ale pomoci i natažením lanka – za lanko tahejte přes hadr, aby nedošlo k jeho ohnutí, poté ještě jednou překontrolujte nastavení.

6. Pomocí stavěcího šroubu bovdenu na přehazovačce doladíme její správný chod. Přeřadíme o jeden převod a otáčením seřizovacího šroubu nastavujeme správnou polohu přehazovačky. Stavěcí šroub na řazení pro tyto účely nepoužíváme, ten slouží k případnému doladění za jízdy. Chod při řazení musí být přesný a plynulý, řetěz nesmí mít tendenci nabíhat na sousední pastorky.

7. STANDARDNĺ TAH PRUŽINY Pokud není řazení přesné směrem vzhůru, je lanko povolené, tudíž šroubem otáčíme doleva do té doby, až se chod řetězu ustálí. V opačném případě (řetězu se „nechce dolů“), šroub utáhneme, tedy otáčíme vpravo. Při tomto  seřizování by měl být řetěz na prostředním (při použití trojpřevodníku), respektive na malém převodníku (dvojpřevodník).

8. INVERZNĺ TAH PRUŽINY Zde je postup obrácený. Při nepřesném řazení směrem nahoru je lanko přepnuté, proto šroubem otáčíme doprava (povolujeme), při řazení dolů je lanko nutné více napnout, otáčíme tedy vlevo.

9. Jestliže je zapotřebí stavěcí šroub téměř vytočit, opět jej zašroubujeme, lanko povolíme a více napneme.

10. Nyní donastavíme druhý  dorazový šroub na největším pastorku (SP), či nejmenším (IP).

11. Při zařazeném nejlehčím převodu (největší pastorek/nejmenší převodník) může nastat situace, že horní kladka ramene přehazovačky zasahuje do pastorku a drhne o něj. V tomto případě více přitáhneme malý šroub u oka přehazovačky, čímž dojde k silnějšímu předepnutí její pružiny.

12. Pokud chod není přesný ani při jemném vyladění, může být příčinou poškozený bovden, v němž zůstává lanko „viset“. Zkontrolujeme proto celé vedení a poškozený bovden zkrátíme, nebo raději vyměníme.

Tip: Pokud se seřízení stále nedaří, bude na vině s největší pravděpodobností ohnutá patka přehazovačky.K jejímu srovnání je zapotřebí speciální přípravek, bez něj je tento úkon nepřesný, navíc při jiném způsobu rovnání hrozí její poškození.

Připravil: André Vebr Foto: Velo

oblast dotazu

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu