Detekce a odstranění nepatřičných zvuků z obl. šlapacího středu

14.9.2022
Cvakání, povrzávání, skřípání. Zvuky, které nikdo neslyší rád, zvláště když vycházejí za jízdy z kola a nelze s určitostí detekovat jejich původ. Někdo mávne rukou a dál vesele se zvukovými efekty brázdí krajinu, jiného popadá amok. Tyto zvuky jsou téměř vždy (kromě mikroskopických prasklin na rámu či komponentech) dílem nečistot, které proniknou na kontaktní plochy spojů. Typickými příklady takových míst jsou sedlovka v sedlové trubce, středové složení v rámu, uchycení převodníků na klikách či řídítek v představci. Pro eliminaci těchto zvuků je zapotřebí tato místa udržovat v čistotě a hlídat dostatečné dotažení.

Odstraňte nečistoty ze závitů mezi klikami a pedály

1. Jednou z mnoha příčin praskání či cvakání bývají nečistoty v závitech mezi klikami a pedály. Ty proto demontujeme (oba pedály povolujeme při klice ve vodorovné pozici otočené dopředu směrem dolů) a ocelovým kartáčem očistíme závity na osách. Pro vyčištění závitů v klikách použijeme silnější jehlu, kterou důkladně odstraníme usazeniny, poté závity namažeme vazelínou, pedály namontujeme a pevně dotáhneme. Dotažení ještě překontrolujeme zhruba po 100–200 km.

Demontujeme a řádně vyčistímezávity na miskách

2. Středové pouzdro, zvláště jeho uložení v rámu, taktéž dokáže zahrát na jezdcovy nervy. Po stažení klik jej proto demontujeme, řádně vyčistíme závity jak na miskách, tak i v rámu. Poté řádně namažeme vazelínou a pevně dotáhneme.

Vyčistíme veškeré styčné plochy na převodnících

3. Dalšími kritickými místy jsou kliky a uchycení převodníků. Převodníky demontujeme z unašeče a vyčistíme veškeré styčné plochy (včetně otvorů pro šrouby a jejich závitů). Tip: Při demontáži střed. složení pamatujeme na rozdílné závity misek, kdy pravá je opatřena levým závitem a levá pravým, obě tedy povolujeme ve směru jízdy. Výjimku tvoří italský závit, kde jsou na obou miskách pravé závity (obě povolujeme doleva). Tato středová složení se ale objevují již jen sporadicky.

Při zpětné montáži můžeme použíjeme vazelínu

4. Při zpětné montáži můžeme použít vazelínu, ovšem jako účinnější řešení se osvědčilo fixační lepidlo (například Loctite či Bison), které zamezí vnikání nečistot do spojů a přitom nebrání další případné demontáži.

Oddělíme klika a unašeč

5. Jestliže se pravá klika skládá ze dvou demontovatelných kusů (klika + unašeč), části od sebe oddělíme (buď pomocí stahováku či povolením šroubů), styčné plochy vyčistíme a taktéž namažeme fixačním lepidlem. Spoj pak pevně dotáhneme.

6. Kliky namontujeme zpět na osu, pevně, ale s citem dotáhneme a dotažení (taktéž jako u pedálů) překontrolujeme ještě jednou zhruba po 100–200 km.

7. Jestliže je unašeč s klikami pevně spojen například lisováním bez možnosti rozebrání, může i toto místo být zdrojem nepatřičných zvukových projevů. Zde kromě reklamace či výměny klik zřejmě nic nepomůže – snad jedinou možností je tento spoj pouze propláchnout odmašťovadlem (technický benzín, aceton a podobně) a důkladně vyfoukat stlačeným vzduchem. Poté spáru můžete vyplnit fixačním lepidlem, které má při aplikaci poměrně řídkou konzistenci a je tak určitá šance, že se dostane co nejblíže středu spoje.

Připravil: André Vebr Foto: Velo

oblast dotazu

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu