Demontáž a montáž řetězu

14.12.2022
Přichází okamžik položit si ruku na srdce. Náš časopis se věnuje širokému spektru témat, staví na technice, ovšem dosud úspěšně opomíjel jeden základní a důležitý článek (jak typické pro tento díl) – jednoduché základy oprav kol. Proto nyní začíná nová rubrika, seriál, který se zatím, při svém zrodu, jeví jako nekonečný. Součástek a z nich vyplývajících témat je mnoho. Zdá se nám samozřejmé začít od piky. Od počátku se budeme věnovat opravdu základním úkonům, jako například výměně řetězu, bovdenů a lanek, seřízení brzd, řazení a dalším. Máme za to, že se složitějšími úkony, jako je například rozebírání vidlice a další, kde je třeba speciální nářadí, je lepší se obrátit na odborný servis.

Správnou délku řetězu nezjišťujeme poměřením se starým řetězem, který je vytahaný. Nový řetěz protáhneme přehazovačkou a nasadíme na velký převodník a nejmenší pastorek. Optimální délka je ta, když osa vedená šrouby kladek přehazovačky svírá se zemí pravý úhel.

Časy, kdy se nýtovalo kladivem a hřebíkem, jsou pryč, ke spojování řetězu slouží speciální nýtovače – nejlépe s „opěrkou“ článku uprostřed.

Jak ukazuje fotografie, při výše uvedeném naměření řetězu je přehazovačka stále schopna zvládnout i extrémní převod. Kdo je však zvyklý využívat jej častěji, nebo vozí lehké převody na kazetě, může přidat dva články řetězu navíc.

Před rozpojováním řetězu nýtovačem je dobré odřadit na malý pastorek a malý převodník nebo sundat řetěz z převodníku, a snížit tak napětí přehazovačky. Článek přesně usadíme do nýtovače, dotáhneme přítlačný šroub a rozpojíme.

Pokud řetěz pouze zkracujete, nebo jej budete chtít po předchozí demontáži na kolo opět vrátit, je dobré nechat rozpojený čep mírně vyčnívat dovnitř článku. Při spojování drží řetěz pohromadě, celkově se tím hodně usnadní manipulace s řetězem v nýtovači. POZOR – pokud necháte čep přečnívat příliš, budete muset při spojování článek více roztáhnout. Tím můžete ohrozit kvalitu spojení sousedního čepu!

Po spojení čepem je potřeba spojený článek rozhýbat. Palce zapřete o sousední články okolo nýtovaného čepu, přiměřenou silou řetěz ohněte k sobě a potom opačně – od sebe. Na závěr zkuste v ruce, zda se řetěz v nýtovaném článku bez problémů ohybá až do krajních mezí. Pokud jeho chod stále není čistý, postup zopakujte.

Před nýtováním zacvakneme řetěz do sebe pomocí přečnívajícího čepu a přesně usadíme do nýtovače. Utahováním nýtovače řetěz spojíme. Pokud cítíte větší odpor při pronikání čepu do protilehlého článku, zkuste s řetězem trochu zahýbat a poté pokračujte. Důležité je, aby čep řetězu v konečné fázi vyčníval na obou stranách stejně.

Spojování a rozpojování řetězů velmi usnadnil nástup speciálních spojek. U řetězů Shimano je supluje prodloužený čep. Po naměření a zkrácení řetězu na příslušnou délku (původní čep ze spojovaného článku je potřeba zcela odstranit) zasuňte rukou speciální čep do článku – jeho naváděcí polovina s oblou špičkou neklade velký odpor. Pozor – řetěz spojujte sundaný z převodníku, napnutý se spojuje obtížněji. V druhé fázi nastupuje nýtovač. Tím protlačte do článku „pravý“ čep.

V poslední fázi nýtování řetězů Shimano přicházejí ke slovu kleště a zalomení zaváděcího čepu. Po zalomení musí čep přečnívat po obou stranách rovnoměrně, úplně na konec nezapomeňte na rozhýbání řetězu.

Tip: Když máte sundaný řetěz, nastává ideální chvíle pro dokonalé vyčištění převodníků a pastorků.

Téměř bez nářadí lze manipulovat s moderními rychlospojkami řetězů.Nejrozšířenější je Sram, který modelově posloužil. Podobně řešenéspojky naleznete i u Wippermannu, KMC a dalších. Řetěz zkraťte na optimální délku, na koncích nechte pouze vnitřní články řetězu, vnější nahradí rychlospojka. Před spojováním opět nezapomeňte shodit řetěz z převodníků. Ramínka rychlospojky nasaďte na řetěz z protilehlých stran.

Spojte konce řetězu – nasaďte čepy do větších otvorů v protilehlém článku a zatáhněte za řetěz. Spojení jest dokonáno, řetěz není třeba rozhýbávat.

Při rozpojování rychlospojek se mnohdy neobejdete bez kleští, s rukou nevystačíte. Řetěz v místě rychlospojky prohněte do tvaru „U“. Vezměte kombinačky a stiskněte rychlospojku křížem mezi jejich čelisti. A to tak, že čelist kombinaček vždy tlačí na jednu polovinu rychlospojky v místě, kde je pevný čep. Pozor – nikoliv u té strany článku, kde dochází k rozpojení rychlospojky. Nakonec stačí mírný stisk a vyvlečení čepů většími otvory. Řetěz je rozpojen.

Připravil: Rudolf Hronza Foto: Velo

oblast dotazu

1 komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

  1. C40 (c40@***) napsal:

    Shimano…..„Po zalomení musí čep přečnívat po obou stranách rovnoměrně“ = špatně. Čep musí mírně přečnívat na odvrácené straně.

Menu