Centrování kol

14.12.2021
Mohlo by se zdát, že v pořadí před centrováním kola by mělo být jeho zapletení. To však necháváme na příště záměrně, neboť centrování je časté, zatímco kola je třeba přeplést jednou za delší dobu. Centrování kol už patří k odbornějším servisním zásahům. Jde o rovnoměrné vystředění ráfku po obvodu ve vertikálním i horizontálním směru od osy náboje. Mělo by se stát součástí pravidelné údržby, respektive kontroly kola, protože výplet neustále pracuje a je namáhán nejen při pohlcování nerovností, ale i při ostré jízdě ze sedla. Tak se může stát, že výplet po čase povolí a pokud není kolo zavčas docentrováno, ztratí pevnost a hrozí zborcení celého výpletu a destrukce ráfku. Mimo centrovacího klíče v rozměru odpovídajícímu niplu nesmíme zapomenout na centrovací vidlici – v nouzi lze kolo centrovat ve vidlici kola podle brzdových špalků.

Pozor: na jízdu má podstatný vliv tuhost výpletu, proto se jej zpravidla snažíme vytvořit co nejtvrdší. Dráty však nesmí být přepnuté, pak totiž mohou snadno praskat, ničí se ráfek, hrozí vytržení niple. Napnutí drátů se dá změřit tensometrem, ten je však velmi drahý a setkat se s ním můžeme jen ve vysoce profesionálních dílnách. Doma nezbývá než spoléhat na vlastní cit.

1. Pokud potřebujeme dotáhnout celý výplet, začneme postupným utahováním niplů, nejlépe u ventilku. Všechny dráty se musí utahovat rovnoměrně, například vždy o čtvrt, půl, jednu nebo dvě otáčky centrovacího klíče. Takto postupujeme, dokud nedotáhneme všechny dráty. Poté zkontrolujeme, zda ráfek nehází do stran ani na výšku.

2. Při centrování kola na výšku platí následující – v místech, kde ráfek hází směrem k náboji, dráty povolujeme, a v místech, kde hází opačným směrem, naopak dotahujeme. Vždy se ale jedná o stejnoměrné centrování spárovaných drátů. To znamená, že pokud povolíme nebo přitáhneme drát na levé straně o dvě otáčky, totéž provedeme i se sousedním drátem na straně pravé.

3. Boční centrování je založeno na podobném principu. Na straně, kam chceme ráfek přitáhnout, dráty utahujeme, na opačné povolujeme.

4. Během centrování je dobré několikrát kolo vyjmout z vidlice a „promačkat“ ho po celém obvodu ráfku z obou stran. Toto platí především u nově zapleteného kola. Při rozumné síle není potřeba mít strach o ráfek. Dosáhneme tím však dokonalého usazení niplů v ráfku. Prodlouží se životnost výpletu, který se nerozcentruje hned po první jízdě.

5. Správně vycentrované přední kolo má výplet souměrný, dráty na obou stranách náboje mají stejný sklon. Naopak zadní kolo musí mít výplet na straně volnoběžného ořechu kolmější, aby ráfek procházel středem zadní vidlice. Ke kontrole vystředění kola je nejvhodnějším přípravkem tzv. „léra“. Pokud není k dispozici, stačí kolo ve vidlici  rámu otočit. Pokud bylo centrování přesné, mělo by zaujmout stejnou polohu uprostřed vidlice.

TIP: Nově zapletené kolo by mělo být zkontrolováno a docentrováno zhruba po 100–200 km. Pokud se dráty samovolně povolují, pomůže barva (stačí lak na nehty) nebo lepidlo (chemoprén) aplikované na hlavičky niplů.

6. Pokud nemáte speciální centrovací vidlici, může pomoci vlastní kolo. Házení ráfku do stran dobře odhalíte, pokud na brzdové páce přitáhnete lanko brzdy. Pak stačí docentrovat a znovu lanko povolit.

7. K odhalení házení ráfku na výšku bude stejně jako v centrovací vidlici nutné sundat plášť. Pak stačí na nohy vzpěry, těsně nad ráfek připevnit například laťku (hřebík a podobně), a tak kontrolovat ráfek při centrování.

Připravil: André Vebr Foto: Velo

oblast dotazu

1 komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

  1. Dalibor Zajac (d.zajac@***) napsal:

    Děkujeme, škoda že jsem tenhle článek neobjevil dřív.

Menu