STAČÍ TAK MÁLO…

28.2.2017

Při krátkém zpětném ohlédnutí za v tuto chvíli již minulým ročníkem Vela mám pocit, že intenzita, s jakou jsme se věnovali problematice prostoru pro bikery a jejich ježdění, několikanásobně vzrostla. (Ostatně i nový ročník Vela otevíráme mimo jiné článkem věnovaným tomuto tématu.) Ano, je to dobře, ano, je to nutné, ano, je to dáno druhým, naštěstí již živoucím dechem, který nabrala domácí bikerská asociace ČeMBA. Její myšlenka oslovila řadu bikerů, jejími členy je mimo jiné také celá redakce Vela, nejblíže činům pak aktuálně stojí grafik Mirek Šup, který se se svými kamarády chystá v okolí Čelákovic ke stavbě svého prvního singltreku. Rýč a lopata prý už stojí u vrat. Je dobře, že ČeMBA existuje, je dobře, že máme svého ochránce. Je ale současně smutné, že při vyjížďkách mnozí neustáváme s některými naprosto zbytečnými činy – jízda tam, kde je zakázána, kde mám pocit, že mne nikdo neuvidí, nedostatek ohleduplnosti a vlastně až neúcta k ostatním „účastníkům terénního provozu", potřeba ukázat se, předjet, přeskočit, hloupost.
Na konci roku a začátku dalšího si vzájemně v různě blízkých kruzích přejeme vše nejlepší a takové ty podobné věci, co se tak přávají. Dovolte mi v širokém kruhu cyklistickém, tedy bez ohledu na příslušnost k té které šířce a rozměru pláště či zdvihu vidlice, popřát za redakci skvělý rok 2008, prostý zdravotních problémů, napětí, neklidu a hlupáků. Dovolte mi pak popřát zcela neobvykle i v užším kruhů horských cyklistů i všech, kdož se do terénu chystají – prostřednictvím kodexu terénního cyklisty, který byl před mnoha lety vytvořen v USA organizací IMBA a který by měl povinně viset v pokoji každého z nás, hned vedle Red Hot Chili Peppers, Angeliny Jolie a Fanánka. Možná ještě lépe pak hned nad našimi koly – prostě tak, abychom jej měli stále na očích. Mohl bych k němu snad připsat výzvy typu slušně požádej, usměj se, poděkuj, pozdrav, ale to by snad měl být základ běžného lidského slušného chování.
Stačí si jen uvědomit několik věcí a šance, že přání nádherného bikového roku 2008 a všech následujících let nevyzní na prázdno, vzroste. Vždyť každý z nás rozhoduje o budoucnosti nás všech.

Kodex terénního cyklisty

1. Jezdi pouze po povolených cestách
Jestliže je cesta označena jako zakázaná, nepoužívej ji.

2. Nezanechávej stopy
Přizpůsob styl jízdy povrchu cesty tak, abys jej nepoškozoval. Jezdi jen po existujících cestách, nevytvářej nové. Nejezdi smykem. Nezanechávej po sobě odpadky.

3. Ovládej své kolo
Jezdi tak, abys dokázal zastavit na viditelnou vzdálenost. Všude můžeš někoho nebo něco potkat. Nepřeceňuj svou technickou a fyzickou zdatnost.

4. Dávej přednost ostatním
Upozorni ostatní, že kolem nich projíždíš. Při míjení dostatečně zpomal a je-li to z hlediska bezpečnosti nezbytné, zastav. Buď vstřícný a přátelský. Při míjení koní respektuj pokyny jezdce.

5. Buď ohleduplný ke zvířatům, rostlinám a majetku
Neplaš zvířata a dávej jim dostatek prostoru k úniku. Nenič rostliny. Nepoškozuj přírodní útvary a soukromý majetek. Zavírej brány ohrad. Nepoškozuj zemědělské kultury, zvláště před sklizní.

6. Jednej s rozmyslem
Jezdi s takovým vybavením, abys byl soběstačný. Předvídej nebezpečné situace a změny počasí. Používej přilbu.

Příjemnou jízdu rokem 2008!

Menu