Cestovní pojištění pro jízdu na kole v zahraničí

28.2.2017

Větší či menší míru rizika s sebou přináší každá sportovní i rekreační aktivita. Můžete jet stokrát projetou stezkou, můžete být jednička ve své třídě, a přesto někdy stačí drobná neopatrnost, zlomek sekundy a vaše zdraví, ne-li život jsou v ohrožení. A náklady na nezbytnou léčbu a ošetření mohou v zahraničí dosáhnout opravdu vysokých částek. Budete-li třeba šlapat v horách, byť by to bylo po značené stezce, po vrstevnici v 1500 metrech, pokud vás budou muset svézt ke zdravotnickému zařízení (a to v horách docela jistě budou), bude to stát ranec. Třeba v Rakousku nekryje svoz z hor nebo vrtulník ani místní zdravotní pojištění domácích pojištěnců, natož pak cizinci to cestovní. V Tatrách zase budete muset zaplatit zásah horské služby. Ptejte se tedy předem, je-li doprava do zdravotnického zařízení zahrnuta v základní ceně cestovního pojištění. Následuje-li hospitalizace, účet pěkně provětrá peněženku nebo spíše vás uvrhne do tenat chudoby a doživotních dluhů. Proto je nejdůležitější složkou cestovního pojištění tzv. pojištění léčebných výloh a v případě pohybu v horách i pojištění záchranné akce, resp. zásahu horské služby. Tyto složky cestovního pojištění ochrání váš rozpočet před případnými finančními potížemi způsobenými vysokými náklady v cizině.
Bylo by proto přinejmenším neuvážlivé zakoupit cestovní pojištění bez přemýšlení. Obzvláště dobře je třeba prostudovat drobným písmem psané všeobecné podmínky pojištění a výklad pojmů, neboť například výklad výrazu „cyklostezka" u jedné pojišťovny nemusí být totožný s výkladem téhož pojmu u jiné pojišťovny. Rozdíl mezi cyklostezkou a značenou cyklotrasou totiž vidí jen zasvěcení do cykloproblematiky. A to v pojišťovnách obvykle nejsou. A jsme opět u těch slovíček, na kterých visí vaše odškodnění.
Některé pojišťovny dokonce na můj dotaz ohledně cestovního pojištění cykloturistiky vyjádřily názor, že tento typ cestování běžně nepojišťují a je třeba sjednat si individuální podmínky na konkrétní cyklocestu. Podmínky, nároky a výluky z různých typů cestovního pojištění se tedy mohou lišit, proto je nutné si při sjednávání pozorně přečíst smluvní ujednání a ujistit se, že kryjí cyklistiku a potenciální zvláštní – a pojišťovnu od pojišťovny jiná – rizika vašeho pobytu v zahraničí.
„Vždy je nutné posuzovat, kde a za jakým účelem chce klient daný typ aktivity provozovat. Jízdu na kole tak můžeme pojistit, ale i nepojistit ve všech možných variantách," říká Mgr. Renata Čapková, mluvčí České podnikatelské pojišťovny.
Z formulace tiskového mluvčího pojišťovny Kooperativa Milana Káni je člověk zase trochu jelen:
„Pro případ ježdění na kole je nutné připojistit tzv. aktivní sporty. Toto doplňkové pojištění rozšiřuje krytí pojištění léčebných výloh v zahraničí na tyto sportovní činnosti: cykloturistiku s přiměřenou výstrojí na sjízdných povolených cestách, nikoli však ve volném nebo horském terénu."
Troufám si tvrdit, že přesně neumím definovat, co je povolená cesta a jak posoudit onu sjízdnost, která je výrazně individuálním parametrem (co jeden vzdá, druhý šmahem prubne). Stejně tak bude asi potíž s přesnou charakteristikou horského terénu aneb jak posoudit na metry, kde hory začínají a kde končí, o „přiměřenosti výstroje" ani nemluvě. Jednoduše řečeno – cestovní pojištění cykloturisty se může lehce stát jeho noční můrou.

Výběr pojišťovny
Při výběru pojišťovny je třeba především vzít v úvahu:

● výluky z pojištění aneb „MTB nepojišťujeme"
● finanční stabilitu a renomé pojišťovny aneb „pojišťovna před krachem"
● výše sazby pojistného aneb „za babku do celého světa"
● výše pojistného krytí aneb „maximálně stovku"
● výše spoluúčasti aneb „půl na půl"

Důležitým parametrem je také úroveň asistenční služby, se kterou pojišťovna spolupracuje. Jaké služby zahrnuje, zda lze komunikovat v češtině, zda se na ni můžete obrátit kdekoliv ve světě a nonstop nebo budete-li platit hovor.

 

Cyklostezka je samostatná komunikace pro cyklisty, tedy samostatný chodníček vyhrazený cyklistům. Cyklostezka může být i se smíšeným provozem, tedy pro cyklisty a chodce dohromady. Cyklostezka má zpevněný povrch, často je to asfalt.
Cyklotrasa představuje pouze vyznačení cesty v terénu pomocí cyklistických značek. Je to vlastně jen návod, odkud kam a kudy jet. Cyklotrasa může vést po lesní nebo polní cestě, po silnici a také samozřejmě po cyklostezce.

Další informace jako, co zahrnuje cestovní pojištění léčebných výloh., rizikové země a válečné zóny, vyrážíme do zemí EU, zákonné pojištění versus komerční pojištění najdete v tištěné verzi časopisu Cykloturistika nebo na www.alza.cz.

 

text Dana Jakoubková
foto autorka a archiv ghost-bikes.cz

Menu