Greenway selského baroka

28.2.2017

text Jakub Smolík, Nadace Partnerství
www.greenways.cz


Zelená stezka Greenway selského baroka patří do rodiny tematických okruhů mezinárodní cyklistické a pěší Greenway Praha-Vídeň. Naleznete ji v jižních Čechách západně mezi Veselím nad Lužnicí a Soběslaví.

Vydejte se po stopách žlutých cyklistických značek nesoucích logo této stezky v podobě zdobného štítu místního venkovského stavení a nechte se provést územím Veselských blat, jejichž střed tvoří několik malebných vesniček, které si nejvíce zachovaly svůj původní ráz. Je totiž chvályhodné, že většina současných majitelů pečlivě udržuje své usedlosti v podobě, kterou měly v době svého vzniku v 19. a na počátku 20. století.

Tyto stavby s typickou lidovou architekturou, která byla ovlivněna barokem a klasicismem a jíž se přezdívá selské baroko, mají jako ústřední motiv výrazné, mnohdy velice hravé tvary štítů, jež jsou pestře vybarvované a obsahují bohatou plastickou štukovou výzdobu. Byly vytvářeny obyčejnými zedníky, kteří nedovedli kreslit plány, neznali stavitelské vzorníky a vše vytvářeli podle okamžité inspirace přímo na místě. Využívali sice forem městské architektury, ale její tvary podřídili zvyklostem vesnice, odkud pocházeli. Dnešní kulturní a historickou hodnotu obcí Veselských blat podtrhuje fakt, že většina z nich má status vesnické památkové rezervace či vesnické památkové zóny.

Greenway selského baroka se skládá z přibližně 26 kilometrů dlouhého nenáročného okruhu spojujícího obce Svinky, Komárov, Klečaty, Zálší, Mažice, Borkovice, Dráchov, Záluží a Vlastiboř. Na okruh jsou dále napojeny dvě krátké odnože: jedna do obce Sviny a druhá přes obec Žíšov do Veselí nad Lužnicí. Trasa vede po méně frekventovaných silnicích s asfaltovým povrchem a minimálním převýšením. Výlet tedy za doprovodu svých rodičů hravě zvládnou i malé děti.
Veselí nad Lužnicí, významné to město na soutoku řek Lužnice a Nežárky a centrum zdejší oblasti, je patrně nejlepším místem, odkud se na Zelenou stezku vydat. Je sem dobré a časté vlakové spojení, takže pokud se na okruh nechystáte dojet po vlastní ose, třeba z Prahy sem vlakem dorazíte za dvě hodiny.

Vedle krásných zdobných fasád a štítů vesnických stavení připomínajících krajky zdejších krojů se můžete těšit na další místní atrakce, jako například na Národopisnou expozici Blatská kovárna doplněnou výstavou loutek v Záluží u Vlastiboře. Je zde k vidění původní blatská světnice, černá kuchyně, kovárna, expozice loutek spojená s jejich výrobou a prodejem. Dále možnost netradičního ubytování, prodeje suvenýrů, pohlednic, občerstvení. Otevřeno je v květnu až srpnu denně 10-18 hod., v září až dubnu denně mimo pondělí.

V Jezdeckém klubu Dolli Zálší, č. p. 3, si zase můžete celoročně vyzkoušet jízdu na koni. K dispozici jsou výcvikové hodiny pro začátečníky i pokročilé, vyjížďky do terénu blatskou přírodou, projížďky se spřežením, letní stanový tábor pro děti s jezdeckým výcvikem.

Naučná stezka Borkovická blata prochází přírodní rezervací se specifickou rašeliništní vegetací, která je pozůstatkem rozsáhlé močálovité prolákliny, jež se do svého odvodnění na konci 13. století rozprostírala mezi Veselím a Soběslaví. Část stezky měřící šest kilometrů vede po dřevěných chodnících.

Čisté vody Veselských pískoven, cca jeden až dva kilometry jižně od Veselí nad Lužnicí, poskytují znamenité koupání, které si po celodenním putování v sedle kola jistě zasloužíte!

Menu