Dvě tváře Sokolovska

28.2.2017

Jak bylo v úvodu již naznačeno, zdejší příroda a lidé to nemají jednoduché. Okolí Sokolova je skutečně neskutečně schizofrenní. Město je středem rozsáhlé hnědouhelné pánve a sídlem chemického průmyslu. Na jedné straně mrtvé, v lepším případě rekultivované plochy povrchových dolů a výsypek, na straně druhé přírodní parky Leopoldovy Hamry a Přebuz nebo chráněná krajinná oblast Slavkovský les. Za vše ale současnost nemůže, což dokazují historické památky na středověkou těžbu a zpracování kovů, které se zde nacházejí na každém kroku, přesněji v každé obci a městečku.

Doprava
Kde jsou Karlovy Vary, ví snad každý. Když je projedete, po asi dvanácti kilometrech se ocitnete u odbočky na Sokolov. Město leží bokem od silnice číslo šest, tedy E 48 a E 49, která dále pokračuje na Cheb. Sokolovem rovněž prochází železniční trať. Do města směřují od jihu a východu cyklotrasy místního významu, nejzajímavější je pak cyklotrasa od Karlových Varů podél Ohře, která vede částečně po cyklostezce.

Cykloturistika
Předem musím upozornit, že v těchto končinách musíte počítat s většími převýšeními. Celé okolí Sokolova, samozřejmě mimo ploch povrchových dolů, je doslova protkáno řadou cyklotras, které vedou i po cyklostezkách, malých silničkách a lesních cestách. Jde o trasy nižšího řádu, které jsou označeny čtyřmístnými číslicemi. Bohužel kvantita je v tomto případě na úkor kvality. A tak jsem si občas pobloudil, když značení v terénu neodpovídalo mapě, nebo jsem značky vůbec nenalezl, případně se náhle ocitl na trase se zcela jiným číslem. Největší chybou bylo v mé mapě přesunutí cyklostezky spojující Sokolov a Loket z levého břehu Ohře na břeh pravý, tedy na zelenou turistickou značku. Pokud chcete poznat, zač je toho loket cesta na Loket a toužíte se kodrcat po pěšince okořeněné kořeny, jeďte po břehu pravém. Pokud dáte přednost promenádní cyklostezce, zvolte břeh levý a cyklotrasu číslo 204. Oba následující navrhované okruhy jsou dobře průjezdné, tedy pokud jako já nezabloudíte.

Možné trasy
Podél Ohře do Slavkovského lesa
Ze Sokolova po proudu Ohře, po levém břehu, vede skvělá cyklostezka s cyklotrasou č. 204, po které můžete dojet až do Karlových Varů, ale pro tento výlet bude dostačující dojet do Lokte. Po prohlídce městské památkové rezervace můžete pokračovat přes Horní Slavkov do Bečova nad Teplou k další architektonické památce, kterou je hrad a zámek, skrývající relikviář sv. Maura. Dále vystoupejte do obce Krásno, nad kterou stojí snad nejhezčí naše rozhledna. Do Sokolova se můžete vrátit po cyklotrasách číslo 2022, 2026, 2135.

Přírodní park Leopoldovy Hamry
Ze Sokolova projedete kolem povrchových dolů do Habartova a Krajkovém, kde se již napojíte na cyklotrasu 2178 (právě zde se číslování lišilo od údajů v mapě, kde bylo číslo 2073). Nicméně vás čeká projížďka po malé asfaltce, procházející hlubokými lesy zcela bez známek lidského osídlení. Takto pojedete asi čtrnáct kilometrů až k nádraží před Rotavou. Po celé této cestě jsem nepotkal ani živáčka a snad ani jedno lidské sídlo. Byla to velice působivá cesta lesním tichem a samotou. Z Rotavy vede zpět cyklotrasa 2043 do Jindřichovic a dále číslo 2074 zpět do Habartova.

Přání
Rád bych Sokolovsku popřál, aby jeho pánev a všechny ingredience do ní vložené vytvořily co nejlepší výsledek. Náznaky na lepší příští zde již bezesporu jsou, počínaje krásnou přírodou a konče rekreačními areály na místech povrchových lomů. Lze tak očekávat, že se sem časem začne jezdit bez obav a předsudků jako do kraje pro turistiku více než příznivého. Jo a ropáka jsem nepotkal, snad už vymřel…

Nezapomeňte navštívit
První okruh
Loket – porcelánka založená roku 1815, vstup možný po domluvě, technická památka.
Loket – městská památková rezervace. Již od roku 1240 město s hradem, s kterým mělo až do roku 1835 jedinou společnou bránu. Hrad přestavěn v 15. a 16. století, ale jako zchátralý byl v roce 1822 přestavěn na věznici.
Údolí u Lokte – přípravna kaolinových hmot, technická památka.
Horní Slavkov – štola Gaspara Pflugs, technická památka.
Bečov n. Teplou – osada s hradem byla založena v 1. polovině 13. století. Významnou památkou je zámek vzniklý v předhradí původního hradu, zámek byl kolem roku 1700 pustý, s přestavbou bylo započato po roce 1752.
Nádraží v Bečově n. Teplou – jedna z nejzachovalejších staveb na trati Karlovy Vary – Mar. Lázně.
Krásno – důl Vilém, technická památka, muzeum hornictví.
Krásenská rozhledna – kamenná rozhledna ve tvaru babylonské věže vysoké 25 metrů. Rozhledna je volně přístupná.

Druhý okruh
Podlesí – za 2. světové války zde byla nacisty vybudována pobočka ženského koncentračního tábora, který byl po osvobození americkou armádou z hygienických důvodů spálen. Je zde nyní památník.
Svatava – obec slovanského původu připomínaná roku 1454 u zemské cesty do Erfurtu, v současnosti v okolí povrchová těžba.
Leopoldovy Hamry – přírodní park vyhlášen roku 1986 na rozloze asi 4000 ha, v minulosti zde byla častá těžba rud mědi, olova, stříbra a rtuti, nyní oblast klidu. Na území se nachází přírodní památka Vysoký kámen a přírodní rezervace Studenec.
Rotava – obec na stejnojmenné říčce, vývoj spojen s hamry na zpracování železné rudy.
Favorit – zámeček z roku 1769 v bývalé oboře, nechal jej postavit František Antonín Nostitz.
Oloví – osada, kde se těžily olověné rudy již ve 14. století, od 19. století sklářský průmysl.
Hartenberk – hrad společně s osadou Hřebeny založen roku 1200, hrad postupně přestavěn na zámek, kde byl několikrát hostem J. W. Goethe. Zámek po roce 1945 chátral, roku 1990 vyhořel. Nyní je z něj ruina.
Sokolov – původně osada Sokolí Dvůr, založená roku 1279, městem od 14. století, na rozhraní 19. a 20. století razantně nastoupila těžba a průmysl. Na místě tvrze postaven roku 1480 zámek, přestavěn 1805.
Hard, rozhledna v Sokolově – nově zrekonstruovaná rozhledna nedaleko nemocnice.

Informace
Regionální turistické informační centrum, Zámecká 1, Sokolov, tel.: 352 661 985
www.mksokolov.cz
www.cestujeme.cz/becov – virtuální prohlídka hradu v Bečově nad Teplou
www.becov.cz
www.habartov.cz

text a foto: Jiří Juřík

 

Menu