SLABINY CYKLISTOVA TĚLA – Když má bolest skrytou příčinu

28.2.2017

Bolest je podle Mezinárodní asociace pro studium bolesti popsána jako „nepříjemná a emoční zkušenost spojená s aktuálním nebo potenciálním poškozením tkáně, nebo popsaná termíny pro takové poškození”. Její vnímání je vždy velmi subjektivní a je ovlivněno osobními i společenskými faktory. Z určitého úhlu pohledu lze bolest vnímat jako informaci těla o možném nebo skutečném poškození organizmu, kdy je cílem odstranit nebo se vyhnout zdroji poškození, znehybnit postiženou oblast a podobné takzvaně adaptivní chování. Například když máte kamínek v botě, změníte (i nevědomky) charakter chůze, aby jste se vyhnuli nepříjemnému píchání do paty.

Bolesti lze dělit podle různého klíče a jedním z nich je rozdělení na bolesti akutní a chronické. Akutní bolest je přirozenou reakcí organizmu na poškození tkání dané úrazem, chorobou nebo i operačním výkonem. Je časově omezena, ustupuje s hojením a má funkci důležitého varovného signálu. Naproti tomu chronická bolest trvá řádově měsíce a roky, a to buď trvale nebo i přerušovaně. Bolest v tomto významu ale často ztrácí funkci varovného signálu, nelze vždy prokázat souvislost mezi poškozením tělesné tkáně a prožitkem postiženého a mnohdy vede k depresím, poruchám spánku a dalším poruchám. Sama o sobě pak vlastně nabývá charakteru nemoci a ovlivňuje nervový, endokrinní a pohybový systém. Chronické bolesti pohybového aparátu patří k jedněm z nejčastějších vůbec.

Fakt, že přenesené bolesti vznikají jinde, než se projevují, už sám o sobě pochopitelně komplikuje diagnostiku a především jejich léčbu. Stále bylo ale na poli přenesených bolestí zpracováno méně klinických výzkumů, než by si tato problematika zasluhovala, a léčbou pacientů s viscerálními bolestmi se tak zabývají různí lékaři různých specializací. Autoři publikací a časopisů, které pojednávají o přenesené viscerální bolesti, se shodují, že tento typ bolestí je poměrně častý. Přestože dříve se odborná veřejnost domnívala, že útrobní (viscerální) bolest je svým mechanizmem vzniku jen modifikací bolesti z povrchových struktur, dnes se má za to, že povrchové a viscerální bolesti mají kromě společných prvků i mnoho odlišného.

Menu