New York – rodící se cyklistické velkoměsto

14.1.2010
<!-- Generated by XStandard version 2.0.0.0 on 2010-01-14T10:05:45 --> <p>Zástupci dánské kampaně na podporu cyklis¬tiky (Cycling Embassy of Denmark) ocenili na kodaňské konferenci o klimatu starostu New Yorku Michaela Bloomberga. „Cyklistická ve¬řejnost se zájmem sledovala, jak jste postupně začal měnit město New York na cyklistické město jako součást aktivit udržitelného rozvo¬je," zaznělo při předávání ceny 15. prosince bě¬hem paralelní konference 80 starostů velkých měst o klimatu v Kodani. V New Yorku byla v posledních dvou letech vybudována cyklis¬tická síť v délce 350 kilometrů, což jen v po¬sledním roce zvedlo počet cyklistů o 26 %. Obyvatelé New Yorku rádi připomínají, že to co jde prosadit v této megapoli, musí jít prosadit i jinde.</p>

(tz)

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu