Cyklostezka Ohře opět delší

20.11.2009

Jde o počin,který nemá v této kategorii v Karlovarském kraji pokud jde o délku a kvalitu zatím obdoby. Úsek v délce 15 km má kvalitním asfaltový povrch, a proto jej mohou využívat i bruslaři. Samostatná stezka vede převážně mimo provoz motorových vozidel, jen v úseku mezi Dasnicemi a Hlavnem (4,5 km) prochází po místní komunikaci, kde je ale jen velmi omezený provoz, určený pouze pro dopravní obsluhu. Nejkritičtější místo je v Citicích, kde stezka přejíždí na pravý břeh řeky po silničním mostě, s poměrně rušným provozem a zde je opravdu nutné si dát velký pozor, zvlášť pokud jedeme s dětmi. Slavnostního otevření cyklostezky se zúčastnil nečekaně velký počet nedočkavců, aby si mohli celý úsek projet jako první oficiální uživatelé stezky. Projížďka začala v Kynšperku a zájemce z Karlových Var a Sokolova sem přivezl cyklobus. Na jaře bude nový úsek cyklostezky vyznačen cyklotrasou s číslem 204 a tím se prodlouží stávající trasa z Velichova přes Karlovy Vary, Loket a Sokolov dál přes Kynšperk do Mostova. V roce 2010 se zahájí realizace dalších úseků cyklostezky Ohře a to především část Nebanice – Kynšperk a dva dlouho očekávané průtahy přes města Sokolov a Loket.

(zdroj: info portál Karlovarského kraje)

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu