Nový web přiblíží tajemství starých lesních stezek

19.11.2009
<!-- Generated by XStandard version 2.0.0.0 on 2009-11-19T10:27:58 --> <p>Česká mountainbiková asociace, o.s. právě spouští nový web svého projektu Lesní stezky (<a href="http://www.lesnistezky.cz">www.lesnistezky.cz</a>). Zde je jeho bližší představení.</p>

Vydejme se za krásou a tajemstvím historických stezek a objevujme znovu pozapomenuté umění jejich stavitelů. Cesty nevznikají jen tak, každá má svůj příběh.

Co to jsou Lesní stezky?

  • Historické, obvykle více než sto let staré úzké stezky
  • Vedené vrstevnicově, přizpůsobují se tvaru terénu, využívají místních materiálů
  • Dokládají umění tehdejších stavitelů, které je dnes již zapomenuto
  • Poskytují intenzivní kontakt s přírodou a esteticky hodnotný zážitek
  • V mnoha případech mohou po rekonstrukci velmi dobře sloužit i dnes

Některé z těchto stezek byly stavěny v době rozvoje turistického hnutí zhruba v poslední třetině 19. století a první třetině 20. století. Zpřístupňují atraktivní přírodní místa a zajímavosti, nebo hustě protkávají lesní oblasti okolo lázeňských měst. Mnohé z těchto cest a stezek dodnes turisté s oblibou používají. Další stezky zpřístupňovaly svažité či skalnaté lesní oblasti. Sloužily lesníkům a myslivcům k obhlídkám revíru či lovu. Stezky v lesních oblastech jsou však velmi zranitelné vůči těžbě a stahování dřeva moderní mechanizací, a proto rychle mizí.

Proč jsou stezky důležité?

Využití přírodě blízkých stezek má velký potenciál v šetrném cestovním ruchu. Za mnohem důležitější však považujeme jejich možné využití pro každodenní rekreaci – mít svou oblíbenou stezku, kde se cítíme v blízkosti přírody. Podstatné je, aby stezka umožňovala příjemný pohyb – ať už pro chůzi, běh, jízdu na kole či na koni, a aby na ní nevznikaly konflikty mezi jednotlivými uživateli. Mnohé z historických stezek, přesto, že byly stavěny před sto lety, tyto požadavky naplňuje.

Proč jsme vytvořili web?

Web lesnistezky.cz bude sloužit jako informační platforma pro úředníky státní a veřejné správy, ochranu přírody, ale i – turisty, cyklisty, zkrátka lidi, kteří se zajímají o přírodu a krajinu.

Při práci v České mountainbikové asociaci se dlouhodobě zabýváme technologiemi stavby, údržby a rekonstrukce těchto úzkých přírodních stezek. Často se setkáváme s tím, že stezky nejsou správně udržovány a opravovány. Přitom i dobře míněné, avšak nesprávně provedené zásahy mohou konstrukci stezky nenávratně poškodit. Proto se snažíme toto pozapomenuté know-how vrátit zpět do Česka.

O projektu Lesní stezky

Projekt Lesní stezky je jedním z hlavních programů České mountainbikové asociace, o.s. Klade si za cíl aktivně vyhledávat, opravovat a udržovat historické lesní stezky, které desetiletí neudržované chřadnou a mizí. Projekt Lesní stezky se hlásí k obnově tradice českého turistického hnutí, přitom ji uvádí do moderního prostředí 21. století. Přínosem projektu není pouze faktické zlepšení kvality odpočinku v přírodě, ale také záchrana cenného dědictví a posílení odpovědného vztahu lidí k přírodě. Důležitou roli hraje také rozvoj občanské společnosti a dobrovolnictví v Česku, protože stěžejní část projektu je prováděna dobrovolníky. Za svou existenci projekt Lesní stezky připravil například obnovu historických stezek v Rychlebských horách nebo rekonstrukci Baronského chodníku v Hostýnských vrších. Projekt Lesní stezky v roce 2009 podpořila Nadace Vodafone v rámci programu Rok Jinak.

Petr Slavík

Odkazy:
www.lesnistezky.cz
www.cemba.cz

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu