Praha cyklistická v příští dekádě

11.11.2009

Pod tímto termínem jsou obsaženy páteřní a hlavní cyklotrasy. Územní plán sám nijak neurčuje, jakým způsobem bude koridor řešen, ale dobrou zprávou je, že prosté osazení úseku informativními směrovými cyklistickými značkami je považováno za nedostatečné. V územním plánu nejsou zahrnuty místní cyklotrasy, jejichž výstavba vyplývá z místních poměrů. Cílem koridorů je vytvořit podmínky pro každodenní používání kola jako dopravního prostředku. V odkazovaných PDF naleznete plán koridorů [PDF, 1.7MB] a vysvětlující text [PDF, 250KB].

Karel Kuchler

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu