Cyklisté v Národních parcích?

29.10.2009
<!-- Generated by XStandard version 2.0.0.0 on 2009-10-29T11:29:56 --> <p>Na Ministerstvu životního prostředí se dne 27.10. uskutečnilo vůbec první společné jednání nejvyšších představitelů státní ochrany přírody a zástupců organizací zabývajících se pobytem v přírodě. Cílem jednání bylo zlepšit komunikaci a porozumění mezi ochranáři a outdoorovými organizacemi a hovořit o sportovním a rekreačním využívání chráněných území. U jednání nechyběla ani organizace ČeMBA, od níž jsme převzali i tuto zprávu.</p>

Jednání svolal ministr životního prostředí Ladislav Miko a za ochranu přírody se jej zúčastnili, kromě ministra a náměstka Františka Pelce, také představitelé všech čtyř národních parků. Z organizací zabývajících se pobytem v přírodě byly pozváni zástupci Klubu českých turistů, Českého horolezeckého svazu, České asociace horských vůdců, Svazu vodáků ČR, Svazu lyžařů ČR, a samozřejmě nemohli chybět ani zástupci České mountainbikové asociace, Tomáš Kvasnička a Hanka Hermová.

Setkání proběhlo ve velmi vstřícné atmosféře. Zástupci outdoorových organizací upozornili na některé situace ze své činnosti, při nichž se dostávají do střetů s ochranou přírody. Vysvětlili také, že mnoho nařízení považují vzhledem k tradici a kultuře pobytu v přírodě za nepřiměřeně přísná. Získávání povolení a výjimek pro vstup je většinou zatěžováno složitými a zdlouhavými byrokratickými postupy. Zástupci ochrany přírody vysvětlili, že mnohé pro outdoorové sporty atraktivní terény v Česku se kryjí s oblastmi s nejcennější a nejzranitelnější přírodou, a že bude třeba hledat řešení pro jejich využívání tak, aby nedocházelo k jejich poškozování, ale ani k zákazům vstupu.

Z hovorů mezi jednotlivými sdruženími vyplynulo, že i přes rozdílná pojetí se vzhledem k ochraně přírody organizace setkávají s velmi podobnými problémy, které bude třeba řešit systémově. I to ukazuje, že existence organizací zabývajících se pobytem v přírodě, a práce, kterou odvádějí, má smysl. Ochrana přírody outdoorová sdružení respektuje. Nyní je však potřeba, aby s nimi začala více spolupracovat ve správě návštěvnosti chráněných území. Z pohledu ochrany přírody je naopak výhodné to, že tyto organizace vedou své členy k odpovědnému chování v přírodě, podobně jako ČeMBA, která propaguje svůj Kodex terénního cyklisty.

„Až dosud zájmové organizace řešily téma ochrany přírody spíše nahodile, často až když vznikl nějaký problém. Schůzka byla prvním náznakem systematické a koncepční spolupráce, která by prospívala jak ochraně přírody, tak lidem, kteří se do přírody vydávají,“ uvedla Hanka Hermová, která se v České mountainbikové asociaci zabývá problematikou ochrany přírody a krajiny.

ZDE najdete tiskovou zprávu ministerstva.

Hana Hermová

 

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu