Možné omezení bikování v NP České Švýcarsko

25.3.2009

Historicky zavedená pěší turistika má plné právo být v této lokalitě preferována, proč by ale cyklisté a cykloturisté měli strádat? Ze zkušeností tamních bikerů vyplývá, že v dané lokalitě se nachází množství širokých, dostatečně zpevněných a pěšáky obvykle nevyužívaných cest, kde by nehrozily ve správě často zmiňované střety chodců a cyklistů, stejně jako zvýšená míra eroze způsobená provozem kol. O kolik šetrnější budou k takovým cestám koně, o tom si může každý udělat obrázek sám. Navíc o bezpečí cyklistů, kteří jsou za současného stavu věci v mnoha případech odkázáni na přesun po zejména v sezóně často dosti frekventovaných silnicích, se nikdo nestará.
Je paradoxní, že ač správa Národního parku uznává stále vzrůstající oblibu jízdy na kole, její postoj k ní je spíše negativní. Příkladem za všechny může být tato citace: „Cykloturistika představuje významné turistické odvětví, jehož vzestup se dá v následujících letech ještě očekávat. Ovšem s ohledem na preferenci pěší turistiky na území NP i s ohledem na reliéf krajiny NP, který není příznivý většímu rozvoji šetrných forem cykloturistiky a je naopak faktorem zvyšujícím riziko kolize pěších turistů s cykloturisty, se nepočítá s rozšiřováním stávající sítě cyklostezek na území NP.”
Co s tím? Organizace zastupující terénní cyklisty – ČeMBA – v souvislosti s výše zmíněným iniciovala akci na podporu cyklistiky v dané lokalitě. Nejde vlastně o nic jiného než o připomenutí práva ozvat se a ohradit se vůči vyznění natolik závažného dokumentu, který se týká věcí veřejných. Nejsnazší možnost představuje vyplnění jednoduché petice na stránkách ČeMBA www.cemba.cz.
Zatím se sice nezdá, že by se měla domácí terénní cyklistika obávat natolik striktních zákazů jako třeba v sousedním Slovensku, každý takto vyznívající akt či dokument ale může hrát klíčovou roli při rozhodování politiků na vyšších úrovních.
Štěpán Hájíček

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu