Nový generální ředitel LČR v televizi o cyklistice v lesích

31.1.2008
<!-- Generated by XStandard version 2.0.0.0 on 2008-01-31T08:50:51 --> <p>Značná část rozhovoru s generálním ředitelem LČR Jiřím Novákem se věnovala zakázkám na těžbu dříví. Poté, co komentátor Petr Šimůnek navedl hovor na možnou privatizaci státních lesů, přišla řeč také na téma rekreační funkce. Zdá se, že ředitel Novák ve výše zmíněné citaci za LČR garantoval cyklistické užívání lesů veřejností. Odkázal při tom pochopitelně na omezení daná lesním zákonem.</p>

Na otázku, co konkrétně dělají LČR pro normálního občana, Novák odpověděl:

Jeden ze základních pilířů, které probíhají, je tzv. Program 2000, který vlastně naplňuje to veřejné poslání lesů, kdy vznikají cyklostezky, vycházkové trasy, dochází k obnovám sakrálních objektů, studánek, odpočívadel a vlastně jedna z těch věcí, o kterých jsem mluvil – lyžařské areály, běžecké, cyklotrasy apod.

Z pohledu terénních cyklistů je důležité, že v pořadu byla cyklistika zmíněna jako plnohodná forma rekreačního využívání lesa, a to přímo v reakci na moderátorem vyjádřené obavy, že se čeští lesníci vydají slovenskou cestou. Ředitel LČR opakovaně zmínil cyklostezky a cyklotrasy. Je však otázkou, zda tím měl na mysli pouze dnes převládající široké asfaltové stezky nebo také stezky přírodnější, užší a zábavnější. Další důležitou otázkou, která v pořadu vůbec nezazněla, je také:

Co dělají LČR pro kvalitu rekreační funkce obecně, na běžných lesních cestách a stezkách, které nejsou součástí cyklostezek a cyklotras?

Zde je přepis rozhovoru (převzato z www.silvarium.cz)

Jiří Novák, generální ředitel Lesy ČR:
Dobrý den.

Moderátor
Pojďme se na začátek podívat, co vlastně se v Lesech ČR děje.

Autor
Antimonopolní úřad ještě nezačal prošetřovat druhou část tendrů státního podniku Lesy ČR, podnik přitom čeká na jeho verdikt s podpisem obchodních smluv za miliardy korun. Zdá se však, že kdyby hned teď Lesy ČR podepsaly smlouvy s vítězi tendrů, záleželo by to jen na nich. Antimonopolní úřad totiž nevydal předběžné opatření, které by podniku uzavření smluv dočasně zakázalo, a spoléhá na slib vedení podniku, že smlouvy až do rozhodnutí neuzavřou. Ve sporu o mnoho miliard figurují dvě lesnické skupiny, antimonopolní úřad se různými tendry Lesů ČR zabývá už několik let prakticky bez přestávky. Jedním z důvodů sporů je i změna názoru antimonopolních úředníků. Nejprve totiž rozhodli, že tento státní podnik nemusí postupovat podle zákona o zakázkách. Později po konzultaci s Evropskou komisí vydali opačné stanovisko. Státní podnik pak smlouvy s dosavadními partnery zrušil a vyhlásil nové soutěže.

Moderátor
Tak vypadá to zamotaně, ale je to jednoduché. Jde prostě o peníze. Les není jenom les, ale taky velký podnik. Jde o miliardy korun na zakázkách pro firmy, které by v lesích pracovaly. Státní podnik Lesy ČR vydělává půl miliardy korun ročně, čili velké peníze. Pane řediteli, Vy jste, jestli to dobře počítám, šestý ředitel za poslední čtyři roky. Co se to děje v českém lese, že se tam střídají ředitelé tak rychle?

Jiří Novák, generální ředitel Lesy ČR:
Ano, je to pravda, jsem šestým ředitelem. Dá se říci, že vlastně ten poslední rychlý kolotoč vyplynul z toho problému tak, jak tady byl nastíněn, tj. že se nepodařilo nějakým způsobem transparentně nastartovat výběrová řízení na zakázky v lese.

Moderátor
To znamená, že, jak jsem říkal, jde o desítky, o kontrakt za 10 mld. Kč. Jak Vy s ním jako nový ředitel naložíte, protože teď to vypadá, že kvůli antimonopolnímu úřadu vlastně nemůžete dělat nic?

Jiří Novák, generální ředitel Lesy ČR:
No, tak situace není již tak kritická, protože v současné době vlastně tak, jak výběrové tendry byly vypsány, tak je podepsáno více jak 50 % smluv na práce v lese. Počítáme s tím, že do konce měsíce ledna by mělo být sepsáno řádově přes 200 jednotek, tak z celkového množství 250 to není tak hrozné číslo a práce by se mohly rozeběhnout.

Moderátor
Čili tyhle spory už neohrožují hospodaření v českých lesích?

Jiří Novák, generální ředitel Lesy ČR:
Dá se říct, že na té jedné lokalitě – odvozní místo vlastně spory žádné nejsou, protože z 98 jednotek je v současné chvíli 66 podepsáno.

Moderátor
Ted to zkuste říct česky. To znamená, že ve většině případů už máte vybrány firmy, které budou v lesích hospodařit?

Jiří Novák, generální ředitel Lesy ČR:
Ano, ano, firmy byly vybrány ze soutěže vlastně naprosto transparentně a dochází k průběžnému podepisování smluv mezi podnikateli a státním podnikem.

Moderátor
Takže už se nebojíte toho, že zase všechno skončí u antimonopolního úřadu a že se tím dokonce budou zabývat v Bruselu?

Jiří Novák, generální ředitel Lesy ČR:
Domnívám se, nebo jsem si jist, že tyto tendry vlastně z roku 2007 vlastně proběhnou úspěšně.

Moderátor
Jedním, z jednou z otázek pro Lesy ČR v nejbližší budoucnosti je, jestli mají být skutečně státní. Minulý týden tady byl ministr zemědělství Gandalovič a říkal, že mu poměr státních lesů u nás a jinde v Evropě připadá nesprávný, že u nás je těch státních lesů moc a že si dovede představit, že kus českých lesů se prodá. Vy jako ředitel byl byste taky pro takové řešení?

Jiří Novák, generální ředitel Lesy ČR:
No, tak to rozhodně není otázka pro mě. Je to otázka pro politiky tohoto státu tak, jak chtějí nakládat se státním lesním majetkem. Rozhodně je to otázka, která bude asi pravděpodobně do budoucna vládami, ať jsou to sociálně demokratické, nebo pravicové vlády, řešena a nějakým způsobem bude postupováno dál. Jsem si jist, že otázka privatizací tak, jak je, je otázkou zároveň i restitucí tak, jak probíhají, církevních, kdy vlastně podnik je svým způsobem připraven na případné vydání řádům a kongregacím na území majetku státu.

Moderátor
My jsme tady před chvilkou mluvili o parlamentu, o tom, že si poslanci nebudu chtít vypustit rybník. Vy jako ředitel tak velkého podniku, který má obrat 6 mld. Kč, byste byl pro to, abyste si kus, vlastně Vy byste si uřízl z větve pod sebou, kdy se část lesů prodala?

Jiří Novák, generální ředitel Lesy ČR:
No, tak já jsem si jist nebo vlastně posláním státního podniku je to, aby nesplňoval nejenom hospodářské funkce, ale i ty funkce ostatní, které jsou veřejné a jsou vlastně jedním z priorit poslání státního podniku. A tam je nutno stanovit tu hranici, na které části území je nutno tyto funkce naplňovat a která věc může projít předmětem privatizace.

Moderátor
Jednou z funkcí lesa je určitě i rekreační funkce. Na Slovensku existuje zákon nebo diskutovalo se o zákonu, který by zakazoval různé činnosti v lese. Myslíte si, že by něco takového bylo dobré i pro ČR, aby třeba do lesa měli zákaz vjezdu cyklisté nebo houbaři?

Jiří Novák, generální ředitel Lesy ČR:
Ale to vlastně platí, protože ten lesní zákon ve své podstatě má určitá omezení, kdy svým způsobem je omezen vstup návštěvníka buď dopravním prostředkem nebo i sportovním prostředkem do Lesů ČR nebo do vůbec lesů všeobecně.

Moderátor
Nicméně pro rekreaci v Česku je to důležité místo, spousta cyklistů právě v lese jezdí, tzn. že porušují zákon?

Jiří Novák, generální ředitel Lesy ČR:
Ne, ne, ne, já jsem si jist, že prostě nejenom státní podnik Lesy ČR, ale i ostatní vlastníci lesů vlastně deklarují jednoznačně to, že veřejná funkce lesa nabízí návštěvníkům možnost využívat je ať cyklisticky nebo podobně. A ony jsou speciální projekty zejména ze strany Lesů ČR, např. i národních parků, kdy vlastně vznikají projekty na cyklostezky, běžecké tratě a do těchto projektů jdou nemalé finanční částky.

Moderátor
Co vy konkrétně děláte jako Lesy ČR pro normálního občana kromě toho, že těžíte dřevo?

Jiří Novák, generální ředitel Lesy ČR:
No, jeden ze základních pilířů, které probíhají, je tzv. Program 2000, vlastně který naplňuje to veřejné poslání lesů, kdy vznikají cyklostezky, vycházkové trasy, dochází k obnovám sakrálních objektů, studánek, odpočívadel a vlastně jedna z těch věcí, o kterých jsem mluvil – lyžařské areály, běžecké, cyklotrasy apod.

Moderátor
Tak vám přejeme, ať se Vám v lese daří, ať vydržíte na svém místě déle než Vaši předchůdci.

Jiří Novák, generální ředitel Lesy ČR:
Děkuji.

 

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu