Informace o německém Xterra triatlonu za humny

30.6.2004

O-SEE-CHALLENGE XTERRA GERMAN TOUR Žitavské pohoří Vás vítá!

Pořadatel: Wasser und Surfsportverein Zittau e.V. Rathausplatz 10

Vedoucí závodu: Dr. Klaus Schwager Theodor-Korselt-Strasse 7 02763 Zittau Telefon 03583 707037 Telefax 03583 709833 Mobil 0172 7820088 E-mail: info@o-see-challenge.de

Od 13.08.2004 se nachází ORGBURO na severním břehu Olbersdorfského jezera vedle hřiště beachvolleybalu.

XTERRA GERMAN TOUR sestává ze závodů:

 • O-SEE-CHALLENGE 04 Žitavské pohoří 15.08.2004
 • XTERRA GERMANY TITISEE Schwarzwald 11.09.2004

Plánuje se další závod v oblasti Kolína nad Rýnem – termín 07/08.08.2004

Závěrečný běh u Titisee je současně oficiálním německým mistrovstvím v crostriatlonu.

Hodnocení U XTERRA GERMAN TOUR se celkově a podle věkových kategorií hodnotí body.

Věkové kategorie – hodnocení O-SEE-CHALLENGE je crostriatlon pro každého, avšak s vysokou sportovní úrovní. Pro účastníky s licencí (držitelé denních průkazů) následuje zvlášť klasifikovaný běh XTERRA GERMAN TOUR. Trať pro XTERRA German Tour je s tratí O-SEE-CHALLENGE téměř identická.

Plán trati, profil a ostatní informace k trati.

Stravování Vždy jedno zásobovací stanoviště při cyklistické a běžecké trati. Vydatnější možnosti zásobování v cíli. Pojízdné prodejny a gastronomie poblíž břehu jezera a v areálu závodu.

Vyhodnocení Čas závodníků O-SEE-CHALLENGE/XTERRA German Tour se měří elektronicky. Bezprostředně po dosažení cíle obdrží každý účastník výtisk s mezi- a konečnými časy.

Servis Ve střídacích zónách a při pobřeží je možno se umýt a osprchovat. Vedle areálu střídání bude postaven stan na přestrojení a masáž. Lékařskou péči obstará DRK, Vodní hlídka a horská služba. Zdravotnický personál bude přítomen v zónách střídání Bikecheck a menší opravy provede firma Glaubitz na místě.

Prémie, ceny, upomínky Každý účastník obdrží suvenýr. O-SEE-CHALLENGE 04 Vítězové jednotlivých kategorií obdrží žádané trofeje z pískovce. TOP 3 každé kategorie obdrží věcné ceny, medaile a trička. Další prémie – horské hodnocení MTB, prémie restaurace při rozhledně na Hochwaldu. Putovní BB. OLDIE – štafeta a ——— Prémie a ceny se vydávají jen při účasti na hodnocení vítězů. XTERRA GERMAN TOUR 2004 Každý účastník obdrží tričko. Vítězové obdrží trofej vítězů. Peněžní ceny pro Top 5m/w. Věcné ceny a zvláštní prémie dle situace sponzorů. Umístění – celkové a dle věkových kategorií i startovní místo na mistrovství světa na Havaii – dle pravidel XTERRA.

Přihlášky Existují tyto možnosti:

 1. odeslání poštou nebo faxem vyplněného a podepsaného formuláře se startovným na adresy: Sport-Wagus, Rathausplatz 10, ZittauSport-Kruger, Frauenstrasse 14, Zittau

  Intersport-Kunick, Reichenberger Str. 9, Zittau

  Sport-Kruger, citycenter am Frauensot, Gorlitz

  Paklisport, Zdislavy z Lemberka 437, Jablonné v Podještědí, CZ

 2. On-line přihlášky na www.o-see-challenge.de

Přihlášky – poštou do 7.8.2004

on-line do 11.82004 Dodatečné přihlášky – 14.8.2004 po celý den

15.8.2004 do 8.30 přímo

v ORGBUROO na místě za poplatek 4/6 Účastníci s e-mailovou adresou obdrží potvrzení e-mailem. Přihláška je závazná po obdržení startovného. Status přihlášek je možné zjistit na www.o-see-challenge.de.

Organizační příspěvek – startovné O-SEE-CHALLENGE originál.distance jednotlivců 12,50 O-SEE-CHALLENGE zkrácená distance jednotlivců 9,50 O-SEE-CHALLENGE štafeta 3×7,00 21,00 XTERRA GERMAN TOUR2004 33,00 denní průkaz 10,00 poplatek pro dodatečné přihlášky (na místě v hotovosti): jednotlivci 4,00 štafety 6,00

Placení startovného v hotovosti je možné v o.g.obchodech nebo na konto: Kontoinhaber: WSV Zittau BLZ 85590100 Kto.Nr. 4515118000 Zahlungsgrund: Startgeld OSC 04 Zahraniční účastníci, kteří nemají v Německu bankovní konto, zaplatí startovné při vyzvednutí podkladů v hotovosti v EUR.

Vyzvednutí startovních podkladů Sobota 14.8.2004 od 10.00hod neděle 15.8.2004 do 9.00hod. Registrace ORGBURO vedle areálu střídání.

Přípravy ke startu Vstup je možný od 8.00hod. Po vstupu následuje materiálový check a označení startovního čísla (plavci).

Doby startu jednotlivci XTERRA: neděle 15.8.04 9.30hod jednotlivci O-SEE: neděle 15.8.04 9,35hod štafeta: neděle 15.8.04 9.40hod

Limity Hochwald: 12.00hod

Pravidla

 1. Zóny střídání
 • pořadatelé mají oranžové vesty
 • pokyny musí být respektovány
 • vstup do zóny je umožněn jen účastníků s platným startovacím číslem
 • při vstupu je kontrolována výstroj (helma, způsobilost kola, neoplenový oblek)
 • cizí pomoc není přípustná
 • kolo se musí vést

V 8.30hod následuje pro účastníky XTERRA a zájemce O-SEE-CHALLENGE seznámení s pravidly v němčině a angličtině.

 1. K závodu

Plavání – pro účastníky XTERRA-Kategorie platí předpis – neoplenový oblek

– vodní hlídky v člunech doprovázejí sportovce

– nouzovou situaci okamžitě signalizovat rukou!

Kolo – cyklistické tratě jsou označené červenými šípy, na rozcestí (krátká, dlouhá trať) stojí pořadatelé

 • výměna kola během závodu je zakázána
  • startovní číslo viditelně umístit na řídítkách
  • na veřejným silnicích platí dopravní předpisy
  • platí absolutní povinnost nošení helmy
  • je povinností řídit se příkazy úsekových hlídek
  • časová kontrola na Hochwaldu
  • občerstvení na Hochwaldu
  • v případě poruch, úrazu nebo ukončení – podat zprávu úsekové hlídce, poslednímu jezdci a odevzdat časový chip, v žádném případě přestat, protože by následovala nákladná hledací akce
  • na nebezpečných úsecích je možnost sestoupit z kola.

Běh – běžecké tratě jsou označené modrými šípy, na rozcestích stojí pořadatelé

– startovní číslo je nutno nosit viditelně

– občerstvení / kontrola – za „západní haldou“ (Westhaldenpla­teau), křižovatka „Schafstall“

Zvláštní pokyn pro štafetový běh – předání se uskuteční v zónách střídání předáním časového chipu. Startování účastníka štafety ve štafetě i v kategorii jednotlivců není přípustné.

CHALLENGE PRO DĚTI Pod záštitou DAV Žitava a ASVL Waltersdorf se uskuteční v rámci O-SEE-CHALLENGE i CHALLENGE pro děti.

VZDÁLENOST KATEGORIE VĚK 300m plavání Jednotlivci Žáci A 8,5km horské kolo Chlapci Ak 12/14 2,5km běh Dívky Žákyně B, Ak 10/11 100m plavání Jednotlivci Žáci C 2,5km horské kolo Chlapci Ak 9 400m dívky

Přihlášky na www.o-see-challenge.de nebo dodatečně 14.8.04 od 12.00 do 14.00 v ORGBURO. Poplatek do 11.8.2004 3,00 EUR dodatečně na místě 1,00 EUR

Start: sobota 14.8.2004 v 15­.00hod

Tři nejlepší každé kategorie obdrží medaile a drobné věcné ceny.

Plán akce:

Pátek 13.08.2004 14,00hod otevření ORGBURO, registrace dodatečných přihlášek účastníků a vydávání pořadových čísel

Sobota 14.8.2004 od 10,00 hod „CHALLENGE DAY“ na severním břehu

 • různé závody zručnosti
 • informační pokyny vodní hlídky
 • dětský triatlon „KIDS CHALLENGE“
 • RUNNING ACADEMY
 • turnaj v beachvolleybalu štafet
 • předvedení lezení dětí na lezecké věži DAV nebo stěně WAGUS
 • prodejní a informační stánky SPORT
 • gastronomické zásobování a uvádění

19,00hod – oficiální zahájení O-SEE-CHALLENGE 2004 a uvítání účastníků XTERRA-GERMAN-TOUR

20,00hod – zahajovací a děkovná PASTA-PARTY při jezeře s diskotékou pro aktivní účastníky, sponzory, pomocníky a přátelé.

Neděle 15.08.2004 9,30hod – start XTERRA GERMAN TOUR 9,35hod – start O-SEE-CHALLENGE 04 jednotlivci 9,40hod – start O-SEE-CHALLENGE 04 štafety

Paralelně rámcový program v zónách střídání – ukázkové podívané

– zábava pro děti

– hudba/moderace

12,00hod – vyhlášení vítězů XTERRA GERMAN TOUR 13,00hod – vyhlášení vítězů O-SEE-CHALLENGE

Podmínky účasti

Pro případ mé účasti na O-SEE-CHALLENGE beru na vědomí, že pořadatelé neručí za škody všeho druhu. Nebudu se u pořadatelů, sponzorů a jejich zástupců domáhat odškodnění při eventuální vzniklé škodě nebo zranění.

Já (my) prohlašuji (prohlašujeme), že jsem (jsme) pro tento závod dostatečně trénoval (trénovali), že jsme tělesně zdrávi, a že je můj (náš) dobrý tělesný stav potvrzen lékařem.

Souhlasím (souhlasíme), že v přihlášce uvedená data, fotografie a rozhovory mohou být použity do rozhlasu, televize, k reklamním účelům, do knih, fotomechanickému rozmnožování – pro filmy, videokazety bez nároku na úhradu.

Prohlašuji, že uvedené datum narození je správné, a že startovní číslo nepředám jinému účastníku.

Je mi (nám) známo, že budu (budeme) diskvalifikováni, když oficiální startovní číslo změním(e), nebo běžeckou či cyklistickou trať neabsolvuji(me) dle vyznačení.

………………………. ……………………………… ……………………………..

podpis jednotlivce podpis (štafeta) kolo podpis – štafetový běh

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu