Vzniká Česká cyklofederace

29.2.2016
<p>Téměř půl roku po podepsání memoranda a rozhodnutí položit základy národní cyklistické organizace hájící zájmy běžných uživatelů kol a nemotorové dopravy v zastoupení neziskových organizací, vznikla v Brně Česká cyklofederace (CZCF).</p>

V úterý 23. února se konala ustanovující schůze cyklofederace, na které se sešli zástupci městské i terénní cyklistiky a cykloturistiky z Čech i Moravy, a společně položili základ nové národní organizaci.

„V České republice chceme propojovat aktivity městských i terénních cyklistů a cykloturistů prostřednictvím neziskových organizací hájící zájmy běžných uživatelů kol a nemotorové dopravy, tak jak je to běžné v celé Evropě. Nová cyklofederace bude spolupracovat s národními, regionálními či městskými subjekty při prosazování zájmů cyklistů i pěší,“ říká Daniel Mourek z Nadace Partnerství, zástupce ČR v Evropské cyklistické federaci (ECF), která zastupuje více než půl milionu cyklistů na kontinentu a která byla inspirací pro vznik CZCF. V prostorách brněnského Bajkazylu se za podpory komunitní cyklodílny sešli zástupci organizací z Prahy, Brna, Liberce, Hradce Králové, Plzně, Znojma, Vyškova a další, aby společně založili cyklofederaci.

Ustanovující schůze se zúčastnili představitelé různých neziskových organizací sdružujících městské i terénní cyklisty ale i cykloturisty, a to ze všech koutů ČR, mj. ředitelka pražské organizace Auto*Mat Hana Škodová, Martin Kontra, zakladatel a provozovatel cyklodílen BAJKAZYL, Jakub Kriš a Martin Špaček za Brno na kole, Jiří Štrupl ze spolku Hradecká stezka, Pavel Matějka za Cyklisté Liberecka, Václav Volráb za Českou Mountainbikovou Asociaci (ČeMBA), Čestmír Vala za Cyklo Klub Kučera Znojmo, Jaroslav Krejzlík za Klub českých turistů (KČT) oblast Praha a další.

Česká cyklofederace si klade za cíl, nabídnout cyklistům všech zaměření společnou platformu, která jim bude nápomocná při realizaci námětů na zlepšení situace v jejich okolí. CZCF je zastřešující organizací, jejíž společnou aktivitou prostřednictvím svých členů je podpora cyklistiky a nemotorové dopravy na národní a evropské úrovni, realizace kampaní Do práce na kole, Bezpečné cesty do škol, podpora užívání nákladních kol ve městech, propagace cyklojízd ve městech a dále podpora terénní cyklistiky, cyklokultury, či veřejného sdílení kol a další. Mezi pravidelné akce bude patřit i výměna zkušeností s partnerskými organizacemi jako jsou rakouská Radlobby či německý ADFC a zapojení do evropských aktivit a projektů koordinovaných ECF. Vznik ČCF byl podpořen i Klubem Cykloprůmyslu (CyclingIndustry Club v rámci Leadership Programu ECF), který sdružuje největší světové výrobce kol a příslušenství a naplňuje vizi: „Více lidí na kolech a častěji“. Propojení neziskových organizací a zástupců cykloprůmyslu dobře ukazuje i probíhající světová konference o cyklistice a cykloturistice Velo-City v tchaj-wanské Tchai-peji, která probíhá 27. 2. – 1. 3. 2016 jako součást největšího salónu kol Tchai-pej Cycle Show.

Na prvním setkání členů se kromě odsouhlasení společných stanov spolku řešilo zastoupení ve volených orgánech spolku a zapojení do činnosti ECF formou účasti na výroční konferenci ECF na konci května ve Stockholmu. Sídlo cyklofederace bude v Praze, ale pravidelná setkaní se budou konat střídavě v Čechách a na Moravě. Více na www.ceskonakola.cz

(tz)

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu