ICE – v případě ohrožení

8.9.2014

Proaktivní přístup k bezpečnosti je základním kamenem koncepce AVIP. Celkově je kladen velký důraz na zlepšení viditelnosti a celkového vnímání cyklisty na silnici. Bohužel jsme stále častěji svědky různých forem bezohlednosti a nehody jsou téměř na denním pořádku. Posláním POC je udělat vše, co je v našich silách, abychom mohli určitou měrou přispět k záchraně životů a snížit následky nehod. Od samotného počátku jsme se zaměřili na nové způsoby, jak zlepšit bezpečnost cyklistů za silničního provozu.

Konstrukce a design přilba je kritickým prvkem v oblasti bezpečnosti a předcházení nehodám. Naše studie ukázala, že pokud bychom minimalizovali dobu, než se oběti dostává první pomoci a dokázali bychom poskytnout informace potřebné pro správnou lékařskou péči, mohli bychom i tímto způsobem omezit následky havárií.

Tento inovativní přístup nás dovedl ke dvěma složkám POC ICE, které podporují myšlenku digitální bezpečnosti se systémem složeným ze senzoru nárazu (ICEdot Crash senzor) a identifikačního štítku, který pomáhá jezdci získat rychlou a správnou péči v případě nouze.

Spojili jsme se s firmou ICEdot, která poskytnout ICEdot Crash senzor, který reaguje na velké nárazy a upozorní Vámi vybrané přednastavené nouzové kontakty o nehodě a o tom, kde se právě nacházíte díky GPS souřadnicím.

ICEdot Crash Sensor Při spárování s chytrým telefonem skrze aplikaci ICEdot je čidlo schopno detekovat pohyb a změny v působících silách. Uvnitř čidla je zabudovaný decelerometr, který reaguje na změnu zrychlení v případě pádu. V případě působení kritických sil spustí přístroj aplikaci na telefonu. Pokud stiskem tlačítka nepotvrdíme v uživatelem definovaném časovém intervalu, že jsme v pořádku, dojde k odeslání zprávy s Vaší GPS pozicí do předem vybraných kontaktů. To vše Vám umožní, že Vaše rodina nebo přátelé budou vědět o tom, že potřebujete pomoc a mohou na to reagovat.

ICE Tag Pokud se stane nehoda a jezdec je v bezvědomí, může kolemjdoucí či zdravotnický personál jednoduchým skenem QR kódů identifikovat zraněného a získat správné lékařské informace, jako je krevní skupina nebo alergie, které mohou být důležité pro následnou správnou péči.

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu