Král stále v undergroundu

12.7.2013

Kompromisní varianta měla být kombinací plovoucí posuvné úplné uzávěry pozemní komunikace s formátem podle modelu 2012. Realizace uzávěry by probíhala pomocí doprovodné kolony aut za asistence policejních vozidel, motorkářské skupiny, vozidel pořadatele a přenosného dopravního značení s pořadateli. To vše na křížení státních komunikací. S tímto řešením jsme odcházeli jako s podmínkami, které budou popsány v podpůrném stanovisku pro rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje jako místně příslušného orgánu. Taková tedy byla situace v polovině června.

Pokračovali jsme v jednání i s DI Klatovy, kde jsme vedoucího inspektorátu seznámili s výše popsanou variantou. Setkali jsme se vstřícným postojem, první spornou otázkou bylo snad jen použití policejních doprovodných vozidel. Původní záměr na delší třicetiminutovou uzávěru jsme redukovali na polovinu. Potřeba přenosného dopravního značení by byla v půlhodinové uzávěře značná. Povzbuzeni těmito jednáními jsme se rozhodli spustit k 1.7. přihlašování a pustili se do zdlouhavé práce s kreslením značení do jednotlivých křižovatek. Získali jsme přehled o potřebě dopravního značení, rozpočet zněl na cca 150 tis. Kč. Byli jsme rozhodnuti použít finanční rezervu a jít do toho. V prvním červencovém týdnu jsme byli pozvání k dalšímu kolu jednání na Policejním prezidiu, tentokráte v jiném, reprezentativnějším složení. Jednání vedl plk. Ing. Tomáš Lerch, ředitel ŘSDP a přítomni byli i zástupci dotčených krajů (Plzeňský a Jihočeský), vedoucí DI Klatovy a další pracovník ŘSDP. Na začátku jednání jsme představili náš více jak padesátistránkový materiál, kde jsme podrobně popsali způsob uskutečnění závodu. V průběhu diskuze bylo stále zřejmější, že se celá koncepce hroutí a podmínky a představy realizace naše a policejních činovníků nemají průniku. Představitel DI Klatovy jen pro dojezd do Klatov po silnici E53 na posledních 30-ti kilometrech odhadl potřebu cca 100 pořadatelů + dopravní značení.

Shrnout jednání lze do několika závěrů:

  • úvodní kilometry trasy po silnici I. třídy č. 22 po odbočku na Chlístov lze úplně uzavřít i za součinnosti Policie ČR,
  • další kilometry trasy musí být každé křížení silnic II. a III. tříd (i s malými výjezdy v obcích), snad s výjimkou polních a jiných drobných cest, vybaveno přenosným dopravním značením jiné nebezpečí a v době plné uzávěry i dopravním značením zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou „cyklistický závod“ plus pořadatelem,
  • závěr trasy po silnici I. třídy č. 27 pak musí být zabezpečen kompletně, tedy včetně všech výjezdů z polních a lesních cest,
  • doprovod policejních vozidel po celé trase nepřichází do úvahy.

Náklady na přenosné dopravní značení byli na trase AUTHOR Král Šumavy Road odhadnuty jedním z policejních činitelů na cca 2 mil. Kč. Náklady na lidské zdroje jsou nesplnitelné. Doprovod závodu zkušenou a perfektně organizovanou skupinou motorkářů by nás vyšel na dalších 130 tis. Kč. Několikrát jsme byli během jednání ubezpečeni, že stejné podmínky mají všechny pořádané akce v ČR, ke kterým vyjádření vystavuje Policejní prezidium. Poměrně překvapivá byla pro nás informace, že tento jednotný postup může být v jednotlivých krajích odlišný dle individuálního postoje vedení krajských ředitelství dopravní služby Policie ČR.

Co říci závěrem? Policejní činovníci mají jasnou představu, jak organizovat cyklistický závod. Výhradně v režimu zvláštního užívání. Pro realizaci zvláštního užívání na trase cyklomaratonu v šumavských podmínkách jsou nutné finanční náklady, které žádný pořadatel není schopen unést. Náš pokus vrátit maratonu soutěžní formu nelze bez ekonomického harakiri zvládnout. Držíme palce pořadatelům, kteří umí za shodných podmínek s námi, v České republice uspořádat silniční cyklomaraton. Na Šumavě to bohužel nejde.

Jak tedy bude vypadat jubilejní 20. ročník AUTHOR král Šumavy Road 2013? Velmi obdobně jako v roce 2012. Průběžný start, veškeré zabezpečení po trase – vyznačení, občerstvovačky, servis. V cíli pak občerstvení, losovaná tombola, vyhlášení nejlepšího času muže a ženy na nejdelší trase, koncert. V posledních dnech přišlo i mnoho mailů litujících absence trasy 160 km. Za současných podmínek nám nic nebrání ji do nabídky maratonu zase vrátit.

Věříme, že si 31.8.2013 cestu do Klatov najde mnoho věrných příznivců Krále. Za pořadatele AUTHOR Král Šumavy Road 2013 Víťa Šklebený

(tz)

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu