Byl spuštěn nový web www.cyklomesta.cz

8.11.2012

Také máte pocit, že politici ve vašem městě mají tyto názory?

• Cyklistou jsem nikdy nebyl, a nikdy nebudu, takže mě to nezajímá.

• Proč by měli mít cyklisté povolen vjezd do centra města ‒ pěší zóny, když tam ani auta nemůžou?

• Copak cyklisté nemohou těch pár set metru kolo vést?

• Cyklista je zoufalec, kterému ujela poslední tramvaj a nemá na auto.

• Jako správce komunikace nebude udržovat cyklistické pruhy • A řada dalších citátů vykreslující vztah k podpoře cyklistické dopravy.

Pak je na vás, abyste je seznámili s tímto projektem, podněcovali, připomínkovali, nutili své zástupce k řešení. Sami od sebe to jistě neudělají. Maximálně tak jen kvůli tomu, aby to zvedlo jejich volební preference.

Hlavní výzvou pro další česká města je přehodnocení celého pohledu nejen na dopravní systém města, ale především na veřejný prostor. Vnímání potřeb cyklistů musí být nedílnou součástí celkového dopravního řešení, jako se tomu postupně děje v celé Evropě. Jen takový přístup přinese příjemnější a bezpečnější život ve městech, efektivnější městská mobilita, úspora finančních prostředků, podpora místního podnikání, zdravější prostředí pro obyvatele i návštěvníky, méně problémů s dopravními zácpami, méně hluku, čistší vzduch, snížení negativních vlivů na klimatické změny v lokálním i globálním měřítku, úspora neobnovitelných přírodních zdrojů, udržitelný cestovní ruch a veřejný prostor jako místo setkávání lidí a jejich vzájemnou komunikaci.

Jak se zapojit?

U příležitosti národní cyklokonference, která se konala již v roce 2011 v Uherském Hradišti, se několik měst spojilo a společně podepsalo tzv. Uherskohradišťskou chartu. Jejím cílem je dlouhodobá podpora cyklistické dopravy a propojení těch, kteří se hlásí k její aktivní podpoře. K podpisu Uherskohradišťské charty a k zapojení do sítě „signatářů“ měst jsou zapotřebí jen tři podmínky – politická vůle k podpoře cyklistické dopravy (odsouhlasení Radou města), konkrétní specifická opatření ve prospěch cyklistické dopravy a jmenování městského cyklokoordinátora, který bude mít na starosti implementaci Radou města navržených opatření. Podpisem charty je město motivováno ke konkrétním krokům ke kontinuální aktivní podpoře cyklistické dopravy. Charta byla inspirována tzv. Bruselskou chartou, která vznikla pod záštitou Evropské cyklistické federace (ECF) v Bruselu. Jedná se o sdružení evropských měst, jejichž společným cílem je dlouhodobá podpora cyklistické dopravy. Doposud ji podepsalo na 57 měst, mimo jiné Budapešť, Krakov, Gdaňsk či Mnichov. Její autoři jsou si vědomi skutečnosti, že bez politické vůle a bez odbornosti nelze zlepšovat podmínky cyklodopravy ani realizovat dostatek „osvícených“ pro-cyklistických opatření. Nicméně doposud žádné signatářské město Bruselské charty není z České republiky.

Města podporující chartu

České Budějovice, Děčín, Hradec Králové, Jihlava, Kadaň, Kunovice, Liberec, Litovel, Napajedla, Olomouc, Opava, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Praha 19 – Kbely, Přerov, Rousínov, Tábor, Třebíč, Třinec, Uherské Hradiště, Uničov, Valašské Klobouky, Zlín

Přínosy

• lepší pozice zúčastněných měst při prosazování společných zájmů měst v oblasti cyklistické dopravy na společné národní úrovni než v případě dílčí „samostatnosti“

• zajištění potřeb cyklistické dopravy v územním plánování a politické podpoře

• výměna zkušeností a know-how mezi městy

• medializace a propagace cyklodopravy a cykloturistiky

• prestiž, posílení pozice a vlivu městských cyklokoordinátorů a cykloúřadů v rámci města i vně

• soutěživost, motivace ostatních měst k aktivní podpoře cyklodopravy a tím zvýšení celospolečenského zájmu o tento druh dopravy

• „re-cycling“ jízdních kol do měst (návrat jízdních kol jako jednoho z přirozených dopravních prostředků do městského prostředí)

• právo užívat označení „město přátelské k cyklistům“

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu