Unikátní akvadukt Na Hadrovci u Domažlic otevřen pěším i cyklistům

24.9.2012
<p>Dnes byl pro veřejnost otevřen akvadukt Na Hadrovci u Domažlic. Stavba, která je součástí mezinárodní cyklotrasy Praha-Plzeň-Regensburg-Mnichov umožní cyklistům i pěším turistům překonat společně s vodním náhonem železniční trať Plzeň-Česká Kubice. Dřevěná novostavba, která nahradila původní akvadukt stržený v roce 1984 je jedinou svého druhu v ČR. Nikde jinde totiž neteče voda nad železniční tratí. Nikde jinde nemůžete podél proudící vody v dřevěném akvaduktu projíždět na kole.</p>

„Přemostění pro cyklisty na Hadrovci bylo při výstavbě cyklostezky z Domažlic na Ovčí vrch nad Furth im Waldem jedním z klíčových míst,“ říká předseda Svazku obcí Domažlicko Libor Picka. „Umožní totiž propojit cyklostezku podél hlavní komunikace z Babylonu do Domažlic s novými úseky u Havlovic. Cyklisté se tak vyhnou frekventované komunikaci či kopcům. Než byl akvadukt postaven, museli jet buď po frekventované komunikaci I/26 nebo přes kopec. A to je s naloženým kolem náročné,“ dodává Libor Picka. „Již teď po nově vybudovaných cyklostezkách jezdí mnoho místních cyklistů hlavně z Domažlic a okolí,“ uvádí domažlický starosta Miroslav Mach a dodává: „Právě pro rodiny s dětmi je stezka z Domažlic přes Havlovice a Babylon na Ovčí vrch velkým lákadlem. Současně slouží jako nástupní cyklistická komunikace výletům po cyklotrasách v okolí Čerchova.“ Přesto, že Chodsko je v oblasti pohraničních hor, převýšení na této stezce je i přes blízkost kopců Českého lesa minimální, a tak ji mohou bez problémů využívat i rodiny s malými cyklisty. „Náhon Teplé Bystřice, který odvádí vodu z povodí Dunaje na západní straně Čerchova je sám technickou zajímavostí a my doufáme, že akvadukt k nám přiláká další turisty, zejména ty na kole, kterým se snažíme vytvořit podmínky pro bezpečnou cyklistiku,“ dodává Miroslav Mach. „Podle našich poznatků žádný jiný akvadukt přes železniční trať v České republice nevede,“ uvedl Tomáš Kučera ze Železničního muzea. Tento nový akvadukt je také zřejmě jediný v ČR, který má dřevěnou konstrukci. Akvadukty se dříve stavěly většinou z kamene nebo betonu. Dřevěné náhony mlýnských kol nelze považovat za akvadukty v pravém slova smyslu.

Stavba akvaduktu nebyla jednoduchou záležitostí. Oproti tomu původnímu, který zde stával až do roku 1984, kdy musel být pro zchátralost stržen, je ten nový o cca půl metru výše. Právě větší podjezdná výška pod ním umožní průjezd vlaků i po případné elektrifikaci stávající železniční tratě. Na rozdíl od původního akvaduktu, který měl u koryta na vodu jen úzkou lávku pro pěší se zábradlím, nový akvadukt představuje širší dřevěnou lávku, na níž je přibližně čtvrtina šířky určena k otevřenému průtoku vody a zbylá část slouží pro průchod pěších a cyklistů. Obě části odděluje lehké zábradlí, které umožňuje pozorovat proudící vodu. Při prvním zkušebním napouštění vody do koryta akvaduktu začala voda vytékat i ze svahu pod ním, rovnou až ke kolejím. V zemi pak bylo nalezeno drenážní potrubí, které pravděpodobně sloužilo k napouštění parních lokomotiv čistou vodou. Bylo proto nutné potrubí zrušit, aby voda tekla pouze do koryta akvaduktu.

Na Domažlicku je mnoho zajímavostí, které jsou turistům dostupné většinou i na kolech. Lákadlem pro mnohé může být například náhon Teplé Bystřice, který od roku 1571 přivádí vodu z povodí Dunaje do povodí Labe a sloužil k napájení domažlických mlýnů a příkopu městského opevnění. V roce 1862 byl náhon přerušen výstavbou železniční trati Furth im Wald – Plzeň, a tak musela být voda převedena přes trať kovovým akvaduktem. Poté, co byl původní akvadukt v roce 1984 stržen, byly před pěti lety zahájeny projekční práce pro obnovení mostu. Nosnou konstrukci nového akvaduktu tvoří dva lepené dřevěné nosníky délky 24 metrů, mezi nimi je ocelová konstrukce s lávkou i korytem. Tato konstrukce byla na místo uložena již v loňském roce, letos na jaře byly dokončeny nájezdové rampy, které umožnily pohodlný přejezd i cyklistům, projíždějícím po mezinárodní cyklotrase číslo 3 z Prahy a Plzně do Regensburgu a Mnichova. Jako poslední byly dokončeny práce pro propojení koryta akvaduktu s původním náhonem a dovedení vody do nedalekého rybníka.

„Neznám jiný most, po kterém teče voda a mohu si jej projet i na kole,“ říká o hadroveckém akvaduktu národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek. „Doufám, že si jej budu moci brzy prohlédnout i se svými dětmi,“ dodává Martinek.

Otevření akvaduktu proběhlo v rámci Evropského dne spolupráce pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a v rámci Týdne mobility. Zástupci české i německé strany přijeli na místo na kolech. Otevírání bylo součástí akce Českým lesem po evropských cyklostezkách, které pořádaly společně Svazek obcí Chodská liga s Akčním spolkem Čerchov, svazek obcí Domažlicko, město Domažlice, městys Klenčí pod Čerchovem a obec Luženičky.

Nový akvadukt v číslech

Délka lávky 23,5 m (bez nájezdových ramp) Šířka s korytem 4,1 m, z toho 2 m pro pěší a cyklisty Podjezdná výška pod akvaduktem 6,3 m (pod tím původním byla jen 5,8 m) Celkové náklady stavby akvaduktu 3 950 000 Kč (konstrukce lávky, postavení pilířů, ustavení lávky a nájezdové rampy) Zhotovitel stavby EUROVIA CS, a.s. Projektant PONTEX s.r.o a CB, s.r.o. Konstrukci lávky vyrobil CB, s.r.o. Poloha akvaduktu v mapě: http://www.mapy.cz/s/5djp

Kontakty:

 • Ing. Libor PICKA, předseda Svazku obcí Domažlicko a starosta Bělé nad Radbuzou

  tel. 379 432 012, 602 372 495, starosta@belanr.cz

 • Ing. Miroslav MACH, místopředseda Svazku obcí Domažlicko a starosta Domažlic

  tel. 379 719 144, 602 680 757, starosta@mesto-domazlice.cz

 • JUDr. Jaroslav KUSÝ, manažer Svazku obcí Domažlicko (mj.pro cyklotrasu CT3)

  tel. 379 793 275, 739 416 249, kusyj@tiscali.cz

 • Ing. Michal PTÁČNÍK, cyklokoordinátor pro Domažlicko

  tel. 724 286 852, ptacnmic@seznam.cz

Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“ V r. 1992 se dohodli zástupci měst a obcí okresů Domažlice a Klatovy na ustavení zájmového sdružení právnických osob (zakladatelská smlouva 10.12.1992) s názvem Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském příhraničním prostoru „Střed“. Podle stanov jde o přeshraniční sdružení, jehož členy jsou města a obce v českém příhraničním prostoru a druhým členem města a obce v přilehlém bavorském příhraničním prostoru. Obě části sdružení jednají samostatně a scházejí se podle potřeby. V roce 2001 měl dobrovolný svazek obcí se sídlem v obci Babylon 25 členů. V roce 2003 byla schválena změna názvu svazku na Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko, zkrácený název Svazek Domažlicko. Na činnosti svazku se účastní pouze obce okresu Domažlice. Svazek však spolupracuje s obcemi okresu Tachov, zejména prostřednictvím Mís­tní akční skupiny Český les (viz. www.masceskyles.jz.cz). Pravidelná je spolupráce s městem Furth im Wald, zejména při přípravě a realizaci společných přeshra­ničních projektů. Nyní má svazek Domažlicko 44 členů s více než 43 tis. obyvateli.

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu