V roce 2015 cyklisté volně ve vojenském prostoru Brdy

12.3.2012

„Vojenský újezd Brdy byl využívaný armádou nejméně, bylo to tak čtyři, maximálně osm dnů do roka. Na náš návrh tedy bude zcela zrušen”, řekl ministr Vondra.
Ministerstvo životního prostředí už také zadalo Agentuře ochrany přírody a krajiny vypracovat analýzu, jaký režim ochrany přírody by na území bývalého vojenského újezdu měl být zvolen. Agentura navrhla dvě varianty. První počítá s tím, že v Brdech vznikne přírodní park a síť maloplošných zvlášť chráněných území. Druhou variantou je vyhlásit v Brdech chráněnou krajinnou oblast, a to na území ještě větším, než zahrnoval vojenský újezd.
Na zpřístupnění vojenského újezdu Brdy se budou těšit především středočeští cyklisté, kterým zákonitě přítomnost armády v krásné krajině na dohled od Prahy není lhostejná. Doposud byly přístupné stezky jen v malých „výčnělcích”, například kolem vrchů Záborčí u Mirošova, Třemošné nad Příbramí, Plešce u Nepomuku nebo Špičáku u Podluhu a některé cesty uvnitř prostoru byly přístupné jen o víkendu a svátcích. Výlety hluboko do vnitra Brdských lesů budou nejspíše možné, i když se z Brd stane CHKO, tam mají obecně cyklisté přístup na všechny cesty a stezky, pokud nedojde k nějakému omezení přístupu cyklistů, jež může být uvedeno v bližších ochranných podmínkách vyhlašovací dokumentace této lokality.

 

 

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu