Jak je to s přípojnými vozíky za kolo?

18.7.2011
<!-- Generated by XStandard version 2.0.0.0 on 2011-07-18T13:53:16 --> <p>Asociace výrobcú a dovozců jízdních kol (AVDK) nabádá k dodržování zákazu přepravy osob v přípojných vozících za jízdním kolem. Po našich cestách ale jezdí už 12 000 těchto zařízeních, většinou převážejících malé děti. Jsme sice v Evropě za exoty, ale nařízení platí a za delší konce v tomto případě tahá policie.</p>

Ve veřejné diskusi o přepravě dětí v přípojných vozících za jízdním kolem se již delší dobu vyskytuje několik mylných interpretací stávajících legislativních předpisů. Se zákazem přepravy osob v přípojných vozících za jízdní kola na všech pozemních komunikacích je sice ČR v rámci zemí EU spíše výjimkou, avšak cesta k jejich zavedení do silničního provozu vede pouze skrze novelu příslušného zákona a nikoliv přes jeho úmyslné porušování. Asociace výrobců a dovozců jízdních kol a velomateriálu (AVDK) se bude na podzim tohoto roku v rámci skupiny pro začlenění rozvoje cyklistické dopravy do silniční legislativy podílet na snahách o legalizaci tohoto typu přepravy. Do té doby nabádá AVDK k dodržování stávající právní úpravy.

Češi mají vozíky v oblibě
Udává se, že v současnosti je v ČR aktivně užíváno asi 12.000 přípojných vozíků, a že je český trh v tomto směru třetí největší v Evropě. Přesto je situace na českých silnicích v mezinárodním srovnání blízká spíše zemím, jako je kupříkladu Španělsko, ve kterém v současnosti přeprava osob v přípojných vozících povolena není.

Základ stávající právní úpravy
Dle § 48 zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích je: „v jiném přípojném vozidle, než které je určeno pro přepravu osob, přeprava osob, s výjimkou případu podle § 51, zakázána”. Ten samý zákon definuje v § 58 i náležitosti přívěsného vozíku k umístění za jízdní kolo. Takovýto vozík však není zákonem určen pro přepravu osob.

Dezinterpretace zákonů neobstojí
Mnozí dovozci a uživatelé specializovaných vozíků pro přepravu dětí si však současný legislativní stav vykládají zcela jinak. Podle jejich názoru je absence přesné definice „přípojného vozíku pro přepravu osob za jízdním kolem” v zákoně 361/2000 Sb. zároveň absencí zákazu přepravovat v něm osoby. Tento výklad je již na první pohled zásadně mylný. Zákon je třeba vnímat tak, že definice „přípojného vozíku pro přepravu osob za jízdním kolem” není v současnosti v zákoně stanovená, jelikož přeprava osob v přívěsných vozících je zakázaná jako taková.

Přeprava osob v přípojných vozících za kolem je tak v současnosti možná pouze mimo pozemní komunikace a na soukromých pozemcích. A zde přicházejí zastánci přepravy dětí ve vozících s dalším mylným výkladem zákona, když tvrdí, že tato je na tzv. „cyklostezkách” možná. Jejich argumentace vychází z předpokladu, že „cyklostezka” není pozemní komunikací, a že se tedy na provoz na ní nevztahuje zákon 361/2000 Sb. Opak je ale pravdou. Podle § 6 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích je totiž cyklostezka jasně identifikovatelná jako místní komunikace IV. třídy a provoz na ní spadá do účinnosti tohoto zákona, jakožto i dalších zákonů a vyhlášek s ním spjatých, případně na něj odkazujících.

Autor: Mgr. Michal Trojan, tajemník AVDK

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu