384 412 Kč dali “cyklisté” berounským dětem

5.3.2012
<!-- Generated by XStandard version 2.0.0.0 on 2012-03-05T09:27:54 --> <p>Překvapivý průběh měla slavnostní dražba dvanácti fotografií fotografky Markéty Navrátilové z cyklistického prostředí. Optimistický předpoklad celkové tržby ve prospěch dětského domova v Berouně se pohyboval kolem deseti tisíc korun za jednu z dvanácti fotografií, avšak nakonec nebylo vybráno kolem sto tisíc korun, ale přes 380 000 Kč, takže průměrná cena jedné fotografie překročila 30 000Kč. Za nejvšší cenu, přesně 50 000 Kč, byla vydražena fotografie hinduistického chrámu s cyklisty v popředí.</p>

V sobotu 3. března se uskutečnila v Písecké bráně v Praze charitativní dražba fotografií známé fotografky Markéty Navrátilové, kterou ve spolupráci s autorkou zorganizovala akciová společnost Vápenka Čertovy schody ve prospěch Dětského domova a mateřské školy speciální v Berouně. Dražilo se celkem dvanáct fotografií ze souboru, který Markéta Navrátilová vystavovala na přelomu roku v Galerii Čerťák, kterou provozuje Vápenka Čertovy schody. Na fotografiích jsou zachyceny dramatické i oku lahodící momenty z největších cyklistických závodů světa, jako například z Tour de France, Giro d´Italia či z jarních klasik. Rovněž na nich najdeme největší hvězdy světového pelotonu, například Lance Armstronga, Marco Pantaniho, Cadela Evanse, Jána Svoradu či Romana Kreuzigera. Největší zájem byl o fotografii Hinduistický chrám z 9. etapy závodu Tour de Langkawi, Malajsie 2004, za kterou šťastný majitel zaplatil 50 tisíc korun. Celkem se vydražilo 384 412 korun. Šek na tuto částku předal ředitelce Dětského domova a mateřské školy speciální Bc. Janě Müllerové generální ředitel akciové společnosti Vápenka Čertovy schody ing. Jan Šroubek společně s autorkou fotografií Markétou Navrátilovou a licitátorem Tomášem Hanákem, který celý večer také moderoval. Podle slov ředitelky Jany Müllerové dětský domov a mateřská škola za tuto částku pořídí vybavení interiéru, zejména nové postele pro děti. Dále pak tato částka umožní realizovat volnočasové aktivity, které není možné pokrývat z běžného rozpočtu, a to muzikoterapii, kanisterapii, hipoterapii a školu v přírodě. Akci hudebně doprovodilo dámské smyčcové kvarteto Gadrew Way, vedené Gabrielou Vermelho. Dražby se zúčastnilo přes sto pozvaných hostů.

Na fotografií z dražby od Ivany Šnaidaufové jsou zleva: Tomáš Hanák, Jana Müllerová, Markéta Navrátilová, Jan Šroubek (drazba01), Tomáš Hanák, Jana Müllerová, Jan Šroubek, Markéta Navrátilová (drazba02)

 

 

Markéta Navrátilová se narodila v roce 1972 v Kyjově. V mládí dělala sportovní gymnastiku a poté hrála do 21 let tenis. V roce 1999 absolvovala ateliér designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Od roku 1992 fotografuje profesionální silniční cyklistiku. Nejprve spolupracovala s anglickou agenturou Photosport International, od roku 1997 pracuje pro nizozemskou tiskovou agenturu Cor Vos. Pravidelně se zúčastňuje jako fotografka na motocyklu nejvýznamnějších cyklistických závodů jako je Tour de France, Giro d´Italia a další. Její fotografie jsou publikovány v cyklistických časopisech, knihách, kalendářích a reklamních projektech po celém světě. Od roku 2001 uspořádala více než deset samostatných výstav, dvakrát vystavovala v rámci Sportovní fotografie roku pořádané Klubem sportovních novinářů ve spolupráci s Českým olympijským výborem, (Tour de France 2003, Kolo pro život 2006). V roce 2008 vydala knihu RE CYCLING – monografii z prostředí profesionální silniční cyklistiky. V roce 2009 pak další knihu s cyklistickou tematikou, tentokrát z prostředí závodů Kola pro život. Vedle cyklistiky se věnuje portrétu, reportáži a fotografii designu.
www.myshadows.net

Vápenka Čertovy schody, akciová společnost, patří k významným výrobcům vápna a vápenců ve střední Evropě. Je součástí belgické skupiny Lhoist. V průběhu devadesátých let minulého století prošla rozsáhlou modernizací a rekonstrukcí, a tak se dnes řadí k nejmodernějším výrobcům ve svém oboru. Široká škála jejích výrobků se používá pro nejrůznější účely, od ochrany životního prostředí (čištění kouřových plynů elektráren a tepláren, čištění odpadních vod, úprava pitné vody, dekontaminace zemin) přes chemický a sklářský průmysl, výrobu keramiky, ocelářství či stavebnictví až třeba k úpravě zemin při silničním a železničním stavitelství. Vápenka Čertovy schody, a.s., rovněž dbá na ochranu životního prostředí, nemalé částky investuje do čistoty ovzduší, moderní filtrační technologie, protihlukových opatření a v neposlední řadě do rekultivací vytěžených lomů.
Významnou součástí strategie Vápenky je i podpora nejrůznějších sociálních, vzdělávacích, sportovních či kulturních projektů. Není jistě náhoda, že ve Vápence Čertovy schody vznikla před osmi lety Galerie Čerťák, která dává příležitost zejména amatérským fotografům a která se v průběhu svého působení stala známým pojmem mezi milovníky fotografie.
www.lhoist.cz

Dětský domov a Mateřská škola speciální v Berouně je vedena krajským úřadem Středočeského kraje jako školské zařízení příspěvkového typu. Toto školské zařízení existuje již od 1. 1. 1993 nejdříve jako součást Institutu pro neslyšící, později pod názvem Speciální mateřská škola pro děti s více vadami Beroun a od roku 2005 s názvem Mateřská škola speciální. V současné době zařízení zahrnuje:
– Dětský domov
– Mateřskou školu speciální
– Speciálně pedagogické centrum
Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k nim plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Jeho účelem je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou. Hlavním úkolem Mateřské školy je poskytování předškolního vzdělávání pro děti se sluchovou či zrakovou vadou se zaměřením na hluchoslepotu v kombinaci s dalším postižením. Škola poskytuje i komplexní školské poradenské služby ve speciálně pedagogickém centru, které je součástí DD a MŠ speciální. Speciálně pedagogické centrum je součástí sítě školských poradenských zařízení s aktuálním statutem SPC pro kombinované postižení, který se vyprofiloval z původního zaměření poskytované poradenské péče klientům se sluchovou vadou a se sluchovou vadou v kombinaci s dalším postižením, zejména s vadami zraku (hluchoslepota). Spádově nabízí SPC servis klientům s kombinovaným postižením resp. více vadami v oblasti berounského regionu a pro klienty s duálním senzorickým postižením (hluchoslepotou) v rámci celé České republiky.
www.ddmsberoun.cz

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu