Přívěsné vozíky pro děti míří do Sněmovny

21.9.2011
<!-- Generated by XStandard version 2.0.0.0 on 2011-09-21T10:36:26 --> <p>Přívěsné vozíky za kola budou možná již brzy moci jezdit na českých silnicích a českých cyklostezkách. Umožnit by to měla novela zákona č. 361/2000 Sb., kterou ve středu s největší pravděpodobností posvětí vláda.</p>

Přívěsné vozíky za kola, které umožňují přepravu dětí, se v ČR staly během posledních několika let nesmírně populární, a to i ve srovnání s „cyklistickými” státy jako jsou například Nizozemí nebo Švédsko. V současné době míří do Poslanecké sněmovny novela zákona 361/2000 Sb., která tento způsob přepravy dětí zavádí také do české legislativy. „Není možné ponechat cyklisty v nejistotě, zda porušují či neporušují právní předpisy,” zdůvodnil svůj návrh jeden z předkladatelů zákona Václav Cempírek, který působí na katedře technologie a řízení dopravy dopravní fakulty pardubické univerzity.
Dnes projedná návrh novely vláda a zatím vše nasvědčuje tomu, že legalizace vozíků dostane zelenou. „Vozíky jsou bezpečným a pohodlným způsobem přepravy dětí, který je běžný ve většině Evropy. Proto jsme se na toto téma přednostně zaměřili při jednání Cykloskupiny zřízené na Ministerstvu dopravy,” říká národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek. Podle zjištění této pracovní skupiny mohou cyklopřívěsy legálně jezdit ve většině evropských zemí. Nedávno přijalo vozíky do své národní legislativy také Polsko (zde platí nová pravidla od května 2011) nebo Slovensko, kde novelizovaný silniční zákon musí ještě podepsat prezident.
Návrh definuje podmínky, za kterých je možné vézt dítě za jízdním kolem v přívěsném vozíku nebo na přípojné tyči. Podle jeho znění budou lidé starší 18 let moci přepravovat děti mladší 10 let v přívěsném vozíku nebo na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí. Podobně jako v Rakousku bude vozík muset být vybaven bezpečnostními prvky, jako jsou červené odrazky, vlaječka pro lepší viditelnost a pevné spojení s kolem řidiče. Kromě samotného silničního zákona bude dále třeba ošetřit i prováděcí předpis (vyhláška 341/2002).

 

Budou vozíky smět tam, kam smí kola?
Jediným otazníkem zůstává, zda bude povolena jízda s vozíky všude tam, kam mohou jízdní kola i dnes. Na toto téma se totiž stále vedou diskuze. Některé návrhy doporučují zakázat jízdu přívěsných vozíků na silnicích I. tříd. To by však podle expertů mohlo vyvolat problémy, protože mnoho cyklistů se z místa svého bydliště jinak než po silnici I. třídy na klidnější komunikace nedostane.„V Česku jsou stovky obcí, kterými vede pouze silnice I. třídy a mnohdy je jízda po těchto komunikacích s širšími krajnicemi bezpečnější než po silnici III. třídy,” říká urbanista a expert v oblasti cyklistické dopravy Tomáš Cach. Podle něj by pro vozíky měla platit stejná pravidla jako pro jízdní kola, podobně jako je tomu například i ve Francii, Rakousku, Německu, Polsku, Švédsku, Švýcarsku a brzytaké v sousedním Slovensku. Podle odhadu kartografické společnosti PLANstudio, která provozuje plánovač tras pro jízdní kola, vede po silnicích I. tříd více než 200 km cyklotras. „Pokud zákonem zakážeme vozíkům vjezd na komunikace I. třídy, bude to znamenat nejen 200 km nepoužitelných přímo, ale minimálně jednou tolik kilometrů se stane slepými cestami právě pro cyklisty s přívěsnými vozíky,” říká člen pracovní skupiny pro začlenění cyklistické dopravy do silniční legislativy a současně expert na cyklistickou dopravu Květoslav Syrový. Podle jeho odhadu se tak celkem stane neprůjezdných 500 km cyklotras. Správce komunikací by následně musel slepé úseky nějakým způsobem vyznačit a upozornit tak cyklisty s vozíky, že mají použít objízdnou trasu.
„To s sebou ponese nutnost dalších vynaložených nákladů na nové značení,” komentuje to Syrový a dodává: „Každý by měl mít v tomto ohledu možnost volby, proto jsme s kolegy z Cykloskupiny při Ministerstvu dopravy nakonec omezení provozu nedoporučili.„
Od roku 2003, kdy se přívěsné vozíky začaly v ČR prodávat, se jich prodalo přes 18 000 a Česko se tak stalo třetím největším trhem v Evropě. Vozíky jsou stabilní a o dítě kromě pevné konstrukce chrání také pětibodový pás. Jak ukazují zkušenosti, také v případě pádu „dospělého“ kola zůstává vozík stát. Podle platného silničního zákona však přeprava dětí ve vozících není povolena na silnicích a cyklostezkách.
(tz)

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu