5 otázek na aktuální téma pro Zdeňka Tomicu

27.1.2011
<!-- Generated by XStandard version 2.0.0.0 on 2011-02-01T15:10:36 --> <p style="text-align: justify;"><strong>Při mimořádné členské schůzi České mountainbikové asociace ČeMBA konané 16. 1. 2011 v Brně kandidoval na post předsedy i do výkonného výboru Zdeněk Tomica, schůzi sám moderoval a jelikož je advokát, také právně ošetřil její průběh.</strong></p>

První otázka musí být právě taková: Kde se vzal Zdeněk Tomica?
„Do tohoto podzimu jsem si pokojně jezdil na kole (XC, 4X, DH, silnice a jednokolka), věnoval se bikerskému růstu svého čtyřletého syna a manželky a snažil se na to vydělat svou advokátní činností, v rámci které často pendluji mezi Moravou a Prahou. Mému jezdeckému naturelu se nejvíce přibližují asi Rychlebské stezky, Beskydy a samozřejmě okolí Lago di Garda.”

Jak jako právník hodnotíte dosavadní fungování ČeMBA a krizi, která vyústila v odstoupení výkonného výboru na podzim loňského roku – včetně toho, že se bývalé vedení všemožně snažilo ukončit činnost asociace?

Jsem členem ČeMBA od roku 2007. Za celou dobu jsem neměl potřebu nahlédnout do stanov sdružení. Byl jsem pasivním členem, který poctivě platil členské příspěvky a byl rád, že někdo chrání má bikerská práva na volný pohyb v přírodě. V průběhu roku 2010 jsem začal sledovat informace ohledně záměru Tomáše Kvasničky vyvést výdělečnou činnost týkající se idejí singltreku, to jest registrace obchodní známky na jeho osobu, založení jeho servisní organizace Singltrek, s.r.o., a podobné. Když pak pan Kvasnička totálně zmanipuloval prosincovou členskou schůzi, omezoval přístup na schůzi, pozastavoval členství, měnil program schůze v jejím průběhu a snažil se protlačit likvidaci ČeMBA a nakonec celý výkonný výbor odstoupil, tak jsem se zkontaktoval s iniciativou Zachraňme ČeMBA, zda nemají stanovy, abych si je prostudoval. To jsem neměl dělat. Jako právník jsem musel nabýt dojmu, že stanovy jsou sepsány tak, aby Tomáš Kvasnička mohl ČeMBA fakticky ovládat, a pokud se mu někdo postaví, tak sdružení zablokuje a vyvede z něj majetek na podobnou organizaci, kterou si sám založí. Vypadá to na od začátku promyšlenou akci, ve které mu celá členská základna dělala křoví pro vytváření vlivu vůči státním institucím a partnerům, aby pak mohl převést

Zdeněk Tomica
obr.: Zdeněk Tomica

Očekáváte nějaké právní kroky ze strany Tomáše Kvasničky nebo bývalého výkonného výboru, nebo naopak dojde k žalobám ze strany lidí, kteří ČeMBA chtějí zachránit?
„Vzhledem k posledním krokům Tomáše Kvasničky, kterými se snažil přesvědčit veřejnost, že ČeMBA končí (například oznámení o jmenování likvidátora sdružení, oznámení o ukončení činnosti ČeMBA na jejím webu, převedení domény www.cemba.cz do svého vlastnictví a podobně), bych očekával, že má stále v úmyslu ČeMBA citelně poškodit a získat její majetek. I okresní soud v Jablonci nad Nisou vyhodnotil Kvasničku jako potenciální nebezpečí a vydal předběžné opatření, kterým zakázal všem bývalým členům výkonného výboru činit jakékoliv právní úkony směřující k rozpuštění sdružení a převádět jeho majetek na třetí osoby. Toto byl velký úspěch iniciativy, protože to ukázalo Tomáši Kvasničkovi, že členská základna má svou sílu a rozum a nejsou to jen hloupé ovce, které ho jen slepě následují. Dá se tedy předpokládat, že použije i právní prostředky, kterými se aspoň dočasně pokusí blokovat fungování ČeMBA. Zda bude muset i ČeMBA použít právní prostředky, se ukáže až v následujících dnech podle toho, jakým způsobem pan Kvasnička, respektive bývalí členové výkonného výboru, přistoupí k předání veškeré dokumentace a majetku zpět asociaci. Zatím máme informaci, že tak učinit nechce.”

VELO 2/2011
Časopis VELO 2/2011
Tento článek vyšel zároveň také jako součást
aktuálního vydání časopisu VELO.

Na schůzi jste zmínil, že následující právní kroky vedoucí ke stabilizaci asociace mohou trvat přibližně dva roky. Co je důvodem tohoto relativně dlouhého období?
„Je to jen střízlivý odhad situace. Všechno potřebuje svůj čas. Jedním z problémů jsou eventuální právní spory s Tomášem Kvasničkou nebo jeho lidmi, které případně budou muset být řešeny soudy či orgány činnými v trestním řízení. A všichni přece známe „rychlost” našich soudů. Druhým problémem je stabilizace ČeMBA zevnitř, to znamená sepsat nové demokratické stanovy, nechat je schválit členskou schůzí, nastavit nové komunikační kanály vůči členské základně, stabilizovat účetnictví a vztah k fi nančním úřadům a podobně, a to také nejde ze dne na den. Bude to ještě hodně práce.”

Proč se domníváte, že má tolik práce, tolik úkonů, sil, energie a iniciativy vůbec smysl?
„Osobně mě nejvíce nadzvedávají zprávy z novin o korupci a tunelování, kdy se daní hříšníci všem jen vysmívají a zůstávají bez potrestání. Když vidíte, že se vás snaží někdo ošidit a zneužít a vy máte možnost zachránit a posunout do budoucna něco, čemu jste věřil, tak se o to přece musíte pokusit. To dává smysl, ne?”

Děkuji za rozhovor.
Martin Raufer

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu