Budoucnost Labské stezky

10.12.2010
<!-- Generated by XStandard version 2.0.0.0 on 2010-12-10T13:55:22 --> <p>V Hradci Králové se ve čtvrtek uskutečnil seminář s názvem Zaostřeno na Labskou stezku, organizovaný obecně prospěšnou společností Partnerství za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj a Královéhradeckého kraje. Za účasti Rostislava Hoška z Ministerstva pro místní rozvoj, českého cyklokoordinátora Jaroslava Martinka, Karla Markvarta z KČT, Nadace Partnerství, zástupců měst, krajů, podnikatelů a partnerů z německé části stezky, včetně Unie hospodářských a průmyslových komor Labe-Odra, diskutovalo na 70 účastníků semináře o budoucnosti stezky, která je jedním z nejdůležitějších turistických koridorů na území celé Evropy.</p>

Letos byla v Německu Labská stezka zvolena po šesté v řadě nejpopulárnější dálkovou cyklostezkou a průzkumy ukazují, že jen za loňský rok projelo její střední částí na 160 tisíc cyklistů. U nás její rozvoj nabývá na intenzitě a hovoří o tom i silná podpora ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. „I přes krácení státního rozpočtu se nám podařilo předběžně vyjednat prostředky v hodnotě 72 milionů korun do podprogramu Cestovní ruch pro všechny. Pokud rozpočet projde, budou peníze rozděleny formou dotací mezi podnikatele, ubytovací a cyklistické služby, včetně těch podél Labské stezky,” říká Rostislav Hošek z Ministerstva pro místní rozvoj s tím, že tyto finance budou směřovány do projektů podporujících rozšiřování turistických služeb pro handicapované, rodiny s dětmi a seniory.
Diskutující se shodli na tom, že je potřeba v první řadě dopracovat infrastrukturu celé Labské stezky. Kvalita povrchu je totiž na Labské stezce velmi různorodá. Na jedné straně jsou úseky vedené po špatných nezpevněných površích a na straně druhé jsou kraje, které na budování Labské stezky pracují koncepčně. Například podle slov Pavla Hajšmana z Ústeckého kraje se za posledních 5 let podařilo ve spolupráci s obcemi na trase a za dotační podpory z operačních programů nastartovat budovaní stezky tak kvalitně, že by měla být v Ústeckém kraji kompletně hotova na konci roku 2013. „Nově připravovaný úsek Labské stezky v Královéhradeckém kraji z Hradce Králové (26km) si vyžádá investici 115 milionů Kč a díky němu bude zpřístupněna nejen stezka, ale i areál Kuksu, který bude revitalizován,” říká autor projektu Luboš Tuzar, starosta města Smiřice.
Druhou podstatnou složkou fungování stezky je marketing a nabídka služeb pro cykloturisty. „S rostoucí kvalitou Labské stezky roste přirozeně i počet cyklistů, a to nejenom českých, ale i zahraničních. Podnikatelé si jen velmi pomalu uvědomují, jaký potenciál se v těchto návštěvnících skrývá,” vysvětluje Ondřej Fábera, koordinátor Labské stezky z Nadace Partnerství a doplňuje: „Pomalu ale například stoupá počet zařízení s certifikací Cyklisté vítáni, díky kterému je zajištěn vysoký standard služeb nabízených cyklistům.” Ekonomický přínos fungující Labské stezky je jedním z hlavních argumentů pro její podporu. Průzkum, který si nechala vypracovat IHK Magdeburk na střední části Labské stezky v Německu, jednoznačně vypovídá o nepřehlédnutelném ekonomickém přínosu Labské stezky. „V roce 2009 projelo touto střední částí 160 tisíc vícedenních cykloturistů. V průměru utratil jeden cyklista přibližně 60 EUR denně, což při průměrně devítidenní dovolené činí přibližně 550 EUR. Odhadovaný roční přínos této části Labské stezky v Německu tak činí 84 milionů EUR (více jak 2 miliardy Kč). Přínos pouze jednodenních cykloturistů odhadujeme dokonce na trojnásobek této sumy,” říká Irene Mihlan, ředitelka Magdeburského turistického svazu, který koordinuje střední část Labské stezky v Německu.
(tz)

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu