Dohoda o partnerství terénních cyklistů a ochránců přírody

10.5.2010
<!-- Generated by XStandard version 2.0.0.0 on 2010-05-10T14:52:40 --> <p>Spolupráce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a České moutainbikové asociace, o. s. se podepsáním Rámcové dohody o spolupráci mezi pracovníky Agentury a terénními cyklisty posouvá do nové etapy. Vzniká moderní partnerství mezi správci chráněných území a zástupcem skupiny rekreačních uživatelů.</p>

Dohoda, kterou dnes v Karlštejně v sídle Správy Chráněné krajinné oblasti Český kras podepsali ředitel AOPK ČR, RNDr. František Pelc, a předseda ČeMBA, o. s., Mgr. Tomáš Kvasnička, MA, deklaruje spolupráci mezi oběma subjekty a stanovuje způsoby jejího naplňování. Je příkladem moderního přístupu ke správě krajiny, založeného na aktivním dialogu mezi pracovníky ochrany přírody a zástupci rekreačních skupin. Dohoda tím do budoucna přispěje jednak ke zlepšení stavu přírody a krajiny v ČR a jednak také ke zkvalitnění návštěvnického zážitku veřejnosti.

Obě strany budou spolupracovat při tvorbě metodik a dalších odborných dokumentů a studií pro státní ochranu přírody týkajících se terénní cyklistiky, udržitelných stezek a souvisejících témat jako management návštěvnosti, udržitelná rekreace a turismus, při pořádání vzdělávacích seminářů, přípravě informačních materiálů apod.

Cílem dohody„, jak uvedl František Pelc, „je v krajině a zejména v chráněných územích na základě stávajících poznatků a dobré praxe hledat řešení, která na jedné straně cyklistům nabídnou zážitky, po kterých touží, a na druhé straně budou důsledně brát ohledy na potřeby ochrany přírody. Chceme se přitom odrazit od citlivého přístupu ke stezkám v přírodě, který do Česka přináší ČeMBA.

Obě strany podle slov Tomáše Kvasničky budou také společně identifikovat oblasti možného přenosu vědomostí do systematického plánování, navrhování a správy udržitelných stezek, které jsou ve světě již ověřenou metodou managementu návštěvnosti a správy uživatelského konfliktu. „Chceme ve spolupráci s pracovníky Agentury, jejích místních poboček a správ CHKO začít ukazovat, že řešení pro cyklisty nemusí vypadat jako letištní ranvej, ale přirozeně zapadat do krajiny a přitom dobře a efektivně sloužit svým uživatelům.”

Plné znění dohody si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.

(tz)

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu