Stezkou v pražském Podolí vloni projelo na čtvrt milionu cyklistů

2.2.2010
<!-- Generated by XStandard version 2.0.0.0 on 2010-02-02T10:01:16 --> <p>Na jedné z nejfrekvento­vanějších pražských páteřních cyklostezek v Podolí pod Vyšehradskou skálou probíhalo od loňského dubna až do konce roku 2009 sčítání cyklistů a dalších uživatelů stezky. „Měření jsme prováděli pomocí elektronických sčítačů Eco-counter, které zaznamenávají nejen počet uživatelů, ale zároveň i směr jejich pohybu," vysvětluje koordinátor sčítaní Luboš Kala z Partnerství, o.p.s., která je dceřinou společností Nadace Partnerství.</p>

Mezi dubnem a prosincem roku 2009 zaznamenaly sčítače Eco-counter téměř čtvrt milionu průjezdů, přičemž nejvyšší denní hodnota 3000 impulzů celkem v obou směrech byla naměřena v neděli 17. května. Ani ve všedních dnech neklesal počet uživatelů pod hodnotu 500 průjezdů a i na Silvestra touto stezkou projelo skoro sto uživatelů. „V sezoně se týdenní průměry pohybovaly kolem deseti tisíc uživatelů, což je opravdu vysoké číslo a svědčí o hojném využívání této cyklostezky,” doplňuje Kala.

„Cyklistika byla v Praze po dlouhá léta vnímána pouze jako jedna z forem rekreace, avšak v posledních letech dochází v souladu s evropským trendem k postupnému rozvoji cyklistiky i jako šetrného způsobu dopravy a svědčí o tom i monitorovací ukazatele,” říká Daniel Mourek, koordinátor mezinárodních projektů programu Greenways z Nadace Partnerství a dodává: „Zároveň se postupně integruje cyklistika mezi ostatní druhy dopravy.” V současnosti tak je v Praze na 305 km cyklotras, 129 km cyklostezek a 44 km cyklopruhů, v roce 2004 to přitom bylo pouze 179 km cyklotras, 59 km cyklostezek a 0 km cyklopruhů. „Podíl cyklodopravy přitom ve stejném období narostl asi z 0,4 % na 1,6 % v rámci celkové dělby přepravních výkonů v Praze,” doplňuje Daniel Mourek.

Díky elektronickým sčítačům Eco-counter mají města k dispozici důležitá data, která jim pomohou vyhodnotit účinnost veřejných investic do budování cyklostezek. „Současně slouží jako podpora při efektivním plánování doby údržby nebo umístění informačních panelů a odpočívek,” dodává Luboš Kala z Partnerství, o.p.s..

(zdroj: Nadace Partnerství)

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu