Budou muset města odmítat peníze na cyklostezky?

15.10.2012

Problém byl způsoben při novelizaci zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdní¬ho fondu v prosinci 2010 „přílepkem” k zákonu č. 402/2010 Sb. k solárním elektrárnám. S cílem omezit neúměrné a nevratné zabírání zemědělské půdy byly s účinností od 1. ledna 2011 skokově zvýšeny příslušné sazby náhrad za vynětí ze zemědělského půdního fondu. Toto mělo, bohužel, velmi negativní dopad i na výstavbu cyklostezek. Ve výčtu staveb, pro které se odvody nepředepisují (viz §11 odst. (3) zák. 334/1992 Sb., cyklostezky, resp. stavby pro bezmotorovou dopravu uvedeny nejsou. Finanční dopady jsou značné. Při délce cyklostezek v kilometrech jsou potom odvody v řádu milionů a mohou se blížit nákladům na samotné vybudování cyklostezky. Je nanejvýš potřebné, aby byla tato situace změněna, nejlépe zařazením „staveb pro bezmotorovou dopravu“ do výčtu v §11 odst. (3) zák. 334/1992 Sb. „Problém vyžaduje rychlé řešení, tedy urychlenou změnu zákona,” komentoval situaci národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek. „Bylo by opravdu nešťastné, kdyby kvůli takovému nedostatku naší legislativy musela města a obce odmítat peníze na realizaci nových cyklostezek,” dodal Martinek.

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu