Vyčištění pružin ramene přehazovačky

14.12.2020
Běžná údržba přehazovačky by měla probíhat v krátkých a pravidelných intervalech, jednou za delší období je ale dobrý i větší zásah. Pokud se vám zdá, že přehazovačka pomalu reaguje na napínání řetězu při přehození na menší převodník a stále častěji při jízdě po nerovnostech zůstává povolený řetěz, mohou být na vině nečistoty v prostorách pro vratné pružiny. Tam se mohou při časté jízdě v blátě dostat i přes prachovky.

1. Ke zpětným pružinám se lépe dostaneme po rozebrání ramene přehazovačky a vyjmutí kladek. Závlačka na krytce vratné pružiny je v jejím osazení zajištěna proti samovolnému vypadnutí, pro vyjmutí je potřeba ji pootočit.

Tip: Pro seřizování přehazovačky při použití staršího řetězu a kazety je dobré povolit horní napínací šroub na krycí podložce. Kladky přehazovačky se dostanou více pod kazetu a řetěz nabíhá na větší počet zubů. Prodlouží se tak životnost kazety.

2. Pozor je nutné dát na protočení krytky, po vytažení závlačky ji stačí shora přidržet palcem a poté opatrně uvolnit.

3. Nejčastěji bývá zanesený prostor okolo prachovek, ale i kluzná plocha mezi tělem přehazovačky a čepem.

4. Pokud jsou nečistoty zatvrdlé, k jejich odstranění pomůže ostrý předmět (nejlépe hrana malého šroubováku). Opatrnost je však na místě, aby čep kvůli možným rýhám po opětovném sestavení kompletu nezadrhával.

5. Při zpětném vkládání pružiny po důkladné očistě dbejte na to, aby její konec dobře zapadl do otvoru uvnitř přehazovačky. Pokud je usazen špatně, hrozí protočení pružiny.

6. Kluzné plochy je dobré promazat jak pro hladký chod, tak pro eliminaci průniku nečistot a vody. Totéž platí o čepu, který je nejvíce namáhanou součástkou horní části přehazovačky.

Pozor: Horní pružina může mít na jednom konci zúžený průměr, při jejím otočení nedojde ke správnému zapadnutí do otvorů.

7. Finální krok vyžaduje nasazení krycí podložky na konec pružiny, usazení podložky za dorazový výstupek (po jejím pootočení proti směru hodinových ručiček) a zajištění závlačkou.

8. Druhým místem možného problému je spodní pružina napínající rameno přehazovačky. Její demontáž začíná povolením a odstraněním dorazového šroubku z ramínka. Poté ramínko otočte, pružina ztratí předpětí.

9. Následuje povolení čepu imbusovým klíčem a sundání ramínka. Pak můžeme vše důkladně vyčistit.

10. Při opětovné montáži je možné spodní pružinu umístit do jednoho ze dvou otvorů. Tyto dvě polohy jsou určeny pro případ únavy pružiny a možného zvýšení jejího předpětí. U starších přehazovaček je proto lepší rovnou vybrat silnější napnutí. Po sestavení stačí unašeč natáhnout do původní polohy a zajistit dorazovým šroubkem.

Připravil: André Vebr Foto: Velo

oblast dotazu

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu