Seřízení přesmykače

14.12.2020
Seřízení přesmykače, případně montáž nového, je vedle „manuálu“ k nastavení přehazovačky jednou z častých otázek na téma Domácí dílna v redakční poště. Není divu – nefunkční řazení umí cyklistu potrápit. Následující popis neobsahuje jen návod na seřízení tohoto komponentu, ale také rady potřebné při montáži nového přesmykače. Při té je zapotřebí dbát na kompatibilitu s osou a klikami, aby byl zajištěn bezchybný chod. V opačném případě nebude konečný výsledek nikdy stoprocentní. V článku jsou zmíněna dvě konstrukční provedení přesmykače – Top Swing (TS) a Down Swing (DS). Jedná se o označení umístění objímky. U TS je pod úrovní vodítka přesmykače, u DS je tomu naopak. Volba vhodného modelu se řídí individuálně dle typu rámu. Jistou výhodu má řazení na přesmykači u silničních kol, kde je ovládání rozděleno na několik mezipoloh (Campagnolo Ergopower) či nabízí dvě polohy na největším převodníku (Shimano Dual Control), čím lze snáze zamezit škrtání řetězu o vodítko přesmykače při velkém křížení řetězu. Podobnou výhodu (více mezipoloh) nabízí v MTB pouze některé modely otočné rukojeti Sram.

1. Před seřízením nezapomeňte na očištění a promazání lanka s bovdenem, zlehčí chod přesmykače.

2. Správné umístění přesmykače znázorňuje štítek nalepený na jeho vodítku. Pokud zde není, správná výška vodítka nad největším převodníkem je zhruba 1–2 mm. Vodítko by současně mělo být rovnoběžné s převodníky.

3. Při výměně přesmykače je nutné protažení řetězu vodítkem – pokud to lze, pak po rozpojení ramen vodítka pomocí malého šroubu, pokud ne, nezbývá, než roznýtovat řetěz. Objímku přesmykače ještě zcela nedotahujeme.

Tip: V případě, že řazení (především z velkých převodníků na malé) nefunguje správně, tedy řetěz nespadává na menší převodník, bývá často na vině velká vůle v čepech přesmykače. Tu nelze odstranit, nezbývá, než se poohlédnout po novém komponentu.

4. Nejprve nastavíme spodní doraz přesmykače pomocí stavěcího šroubu (u modelů TS dále od rámu, u DS provedení blíže k rámu) – řetěz je při tom na nejmenším převodníku a na největším pastorku. Zadní strana vodítka (blíže k rámu) by po nastavení měla být co nejblíže řetězu, avšak nesmí o něj škrtat.

5. Stavěcí šroub na řazení regulující napětí lanka nastavíme na 2–3 otáčky od jeho úplného dotažení. Napneme a utáhneme lanko (předtím ovládání přesmykače nastavíme na nejlehčí převod) a zařadíme na větší převodník. Řetěz by na něj měl bez problémů naběhnout a neškrtat o vodítko přesmykače ani při vzadu zařazeném největším pastorku. Pokud ke kontaktu dochází, je třeba lanko trochu povolit a také nepatrně oddálit vodítko od řetězu (viz bod číslo 4).

6. Následuje nastavení opačného dorazu na největším převodníku pomocí druhého šroubu na těle přesmykače. Jeho povolováním či utahováním docílíme správné pozice přesmykače. Vodítko by nemělo být příliš vysunuto, mohlo by docházet k padání řetězu z největšího převodníku. Pokud se řetěz vnější strany ramínka naopak dotýká, napneme lanko seřizovacím šroubem na řazení o 1 – 2 otáčky. Pozor – přílišné napnutí lanka ovlivní pozici přesmykače na nejmenším převodníku.

7. Nakonec dotáhneme všechny šrouby a řazením celou škálou převodů zkontrolujeme správnost funkce systému. Případné jemné doladění provádíme pomocí stavěcího šroubu na řazení – pozor však na povolení do krajní polohy, kdy hrozí jeho vylomení.

8. U správně seřízeného přesmykače by nemělo vodítko drhnout o řetěz při jakémkoliv zařazeném převodu vyjma extrémních poloh, kde je to přípustné a vzhledem ke škále převodů i neodstranitelné (velký převodník/největší pastorek, malý převodník/1–3 nejmenší pastorky).

Připravil: André Vebr Foto: Velo

oblast dotazu

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu