Zapomenutá oslava aneb prosím, pomozte nám s Velem

28.2.2017

„Kamile, to je síla, jak to letí. Vždyť to je nedávno, co jsme slavili sté číslo, a myslím, že příští rok oslavíme stopadesáté!“ „No, jen aby ses neplet. Mám pocit, že to bude už teď někdy.“ Takhle nějak by mohl znít zápis z našeho, asi letního, rozhovoru s kolegou Kamilem. Měl bych si už za ta léta, za těch tuším 142 vydání, co jsem ve Velu, pamatovat, že jeho pocity většinou po stránce fakt vycházejí z reality. Měl bych si konečně uvědomit, že o mých pocitech se totéž opravdu tvrdit nedá, že je musím většinou ověřovat, nechci-li pravidelně docházet k podobným zjištěním. Tentokrát jsem to neudělal. Nestalo se nic zásadního až na to, že jsme v tichosti přešli jubilejní 150. vydání časopisu Velo. Bylo jím vydání říjnové. 

Neměl jsem připravenu žádnou významnou řeč, do obsahu by se půlkulaté výročí také promítlo jen částečně, ale jsou chvíle, kdy je dobré zastavit se. Myslel jsem na to od vydání stého, tedy přes čtyři roky, a nakonec jsem ten okamžik propásl. Nu což, za necelých pět let by Velo mělo slavit 200. vydání… 

Dík psaní tohoto úvodníku ale prožívám celé období půl-jubileí. Ještě před Vánoci totiž vyjde lednové vydání ročníku 2012, jímž začne patnáctý ročník Vela. Mé půl-jubilejní rozložení mne nabádá k tomu podělit se o radost s ostatními, a je-li to radost, na níž mají svůj podíl, poděkovat jim více než jindy. Ano, mluvím především o vás, čtenářích. Bez vás by Velo nemohlo vycházet, navíc jste i naším hnacím motorem. Vidina toho, jak otevíráte časopis a těšíte se na jeho obsah, nás nenechá dělat cokoliv na půl plynu. A jsem opravdu rád, že to i po těch letech děláme srdcem a že je to z Vela stále cítit. Doufám. Kolo nás nepřestává bavit. 

Jedním hodnocením kvality čehokoliv je míra zájmu, která dělí zrno od plev, tedy časopis od reklamních novin či koncepční webový magazín od úložiště toho, co koho zrovna napadne. Důležitá je ale také míra spokojenosti. A právě sem míří titulek tohoto úvodníku. Chceme vás požádat, abyste nám pomohli s Velem. Po čtyřech či pěti letech jsme opět připravili anketní formulář, který umístíme na náš server iVelo.cz. Chceme se vás jeho prostřednictvím zeptat na to, jak jste spokojeni s časopisem, s jeho jednotlivými oblastmi a články, s grafi kou či provedením testů, s fotografi emi. Na rozdíl od naposledy provedené ankety chceme více cílit na zjištění, které oblasti vám třeba chybí nebo je jim věnováno málo prostoru, jejichž zpracování vám nedostačuje, případně které podle vás ve Velu jen zabírají místo. Rozhodně nejde o naše zoufalé volání o pomoc, protože už nevíme jak dál – víme, ale chceme Velo opět posunout dopředu a nikdo jiný podle mne nemůže být lepším rádcem než vy. Již v tomto Velu najdete vylepšené hodnocení testovaných kol i věcí, připraven je nový tréninkový seriál pro širší skupinu cyklistů, než byl ten poslední atd., ale to vše můžete ovlivnit. A můžete to ovlivňovat stále – kontakty na redakci najdete v tiráži časopisu. 

Chci vám proto v posledním vydání ročníku 2011 (nikoliv roku) poděkovat nejen za projevovanou přízeň, ale i za to, že najdete pár minut a pomůžete nám být lepší v roce 2012. Poděkovat takto osobně, dá-li se tak pojmenovat dík skrze časopis, tedy skrze papír a písmenka. K většině z vás se ale blíže nedostanu. Ti, s nimiž jsem měl možnost potkat se osobně (naposledy třeba na veletrhu v Brně), možná potvrdí, kolik otázek z mé strany mířilo právě na Velo. Stejně jako někteří z vás používají v dopisech či při rozhovorech označení „vaše-naše Velo“, pro náš je vaše spokojenost naší spokojeností. 

Díky za vše! 

Menu